Annonse

Offentlige tjenester

RiksrevisjonenStaten tar for høye gebyrer

Brukerne av de offentlige tjenestene må betale 627 millioner kroner mer enn det tjenestene koster, og blir dermed belastet en skjult skatt.

Synspunkt

Kan redusere svart økonomi og gi bedre offentlige tjenester

Når vi skal fatte beslutninger trenger vi mest mulig relevant informasjon. I mange situasjoner sitter Skatteetaten på de relevante opplysningene. Vi ønsker å dele flere opplysninger for å blant annet bidra til at det blir lettere å velge seriøse virksomheter, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

Kan redusere svart økonomi og gi bedre offentlige tjenester

Når vi skal fatte beslutninger trenger vi mest mulig relevant informasjon. I mange situasjoner sitter Skatteetaten på de relevante opplysningene. Vi ønsker å dele flere opplysninger for å blant annet bidra til at det blir lettere å velge seriøse virksomheter, skriver Hans Christian Holte.

Digital transformasjon i offentlig sektor forutsetter tjenestedesign

Digital endring er mer enn penger, skriver finansbyråd Robert Steen i DN torsdag 3. august. I det legger han at digitalisering må forbedre eksisterende måter å jobbe på, til det beste for innbyggerne og for organisasjonen, skriver Erlend Vestre.

Digital transformasjon i offentlig sektor forutsetter tjenestedesign

Digital endring er mer enn penger, skriver finansbyråd Robert Steen i DN torsdag 3. august. I det legger han at digitalisering må forbedre eksisterende måter å jobbe på, til det beste for innbyggerne og for organisasjonen, skriver Erlend Vestre.

Hver fjerde mottaker av helse- og omsorgstjenester er under 50 år

Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har mellom 2007 og 2016 økt med 6 prosentpoeng.

Færre fornøyd med digitale offentlige tjenester

Over halvparten av offentlige virksomheter leverer individuelt rettede digitale tjenester, ifølge ny studie. Men utviklingen går sakte, og forventningene blir stadig høyere.

Utelukker ikke lekkasjer fra digitale tjenester i Norge

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener det må være nasjonal kontroll over sensitive data og kan ikke utelukke at viktige opplysninger lekker ut når IT outsources.

Flere bruker offentlige omsorgstjenester

Siden 2009 har antallet som benytter offentlige omsorgstjenester økt med åtte prosent, viser ny rapport fra SSB.

Virke– Privatisering av velferdstjenester kan femdobles

Private tjenesteleverandører bør i langt større grad slippe til på det norske arbeidsmarkedet, ifølge en rapport utarbeidet for hovedorganisasjonen Virke. De vil sette ut tjenester for over 500 milliarder mer enn i dag.

Folk mindre fornøyd med offentlige tjenester

Folk flest er litt mindre fornøyd med de fleste tjenestene fra det offentlige. Inntrykket av Forsvaret faller mest.

– Oslo kommune har blitt en melkeku for IKT-sektoren

Hvert år brukes 1,5 milliarder kroner på IKT-kostander i hovedstaden. Pengene brukes veldig fragmentert, tilfeldig, mye på overlappende oppgaver og lite effektivt, mener Finansbyråden.

Annonse
Annonse
Annonse