Annonse

økokrim

Leder

LederØkokrim mot folkevalgte

Ordføreren i Nittedal er blankt frifunnet for korrupsjon. Igjen har vi fått et eksempel på at påtalemakten griper inn mot folkevalgte uten å forstå godt nok hvordan folkestyret fungerer i praksis.

Leder

LederØkokrim mot folkevalgte

Ordføreren i Nittedal er blankt frifunnet for korrupsjon. Igjen har vi fått et eksempel på at påtalemakten griper inn mot folkevalgte uten å forstå godt nok hvordan folkestyret fungerer i praksis.

Synspunkt

SynspunktLøsningen for Lippestad

Magne Lerø ser dessverre helt bort fra at loven faktisk allerede tar hensyn til risikoen for at næringsdrivendes situasjon plutselig kan bli nettopp så prekær som under korona-pandemien, skriver Inger A. E. Coll.

Synspunkt

SynspunktLøsningen for Lippestad

Magne Lerø ser dessverre helt bort fra at loven faktisk allerede tar hensyn til risikoen for at næringsdrivendes situasjon plutselig kan bli nettopp så prekær som under korona-pandemien, skriver Inger A. E. Coll.

Økokrim-sjefen lokker med straffrihet

Selskaper som oppdager mistenkelige forhold kan slippe å bli straffeforfulgt hvis de selv varsler politiet,

Synspunkt

SynspunktDen grenseløse datakriminaliteten må ikke få gjøre politiet maktesløst

Nærhet til folk flest er viktig for politiet å oppebære, men et nært samarbeid med andre etater og myndigheter er vel så viktig hvis politiet skal kunne forebygge og forhindre den moderne datakriminalitet effektivt nok, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

SynspunktDen grenseløse datakriminaliteten må ikke få gjøre politiet maktesløst

Nærhet til folk flest er viktig for politiet å oppebære, men et nært samarbeid med andre etater og myndigheter er vel så viktig hvis politiet skal kunne forebygge og forhindre den moderne datakriminalitet effektivt nok, skriver Øystein Blymke.

Lederspeilet

Økokrim-sjef Pål LønsethForventer bølge av konkurs­bedrageri i kjølvannet av korona

Noe av det første han gjorde som ny Økokrim-sjef, var å kaste om på hele organisasjonen. Nå venter Pål Lønseth på et renn av saker innen konkurskriminalitet. Økokriminelle følger konjunkturene, må vite.

Opposisjonen ber om større ressurser til Økokrim

Ap, Sp og SV ber regjeringen sørge for at Økokrim får økte ressurser til å bekjempe hvitvasking. Justisministeren avviser kritikken.

Annonse
Annonse
Annonse