Annonse

olje- og energidepartementet

Karrieresteg

Ny toppsjef i Olje- og energidepartementet på plass

Norge åpner for å ta CCS-regningen selv

En kostnad på minst 11 milliarder kroner for utbygging og fem års drift. Det er den økonomiske realiteten Norge står overfor hvis drømmen om karbonfangst og -lagring (CCS) skal gå i oppfyllelse.

Søker ny toppsjef i Olje- og energidepartementetMektig lederstilling ledig

Ønsker du deg en virkelig utfordrende lederjobb? Nå blir snart stillingen som departementsråd i Olje- og energidepartementet ledig. Men den jobben er ikke for hvem som helst.

Internasjonale finans- og energigiganter Klare for omkamp om norsk gass-eksport

I 2015 tapte fire selskaper et søksmål om 15 milliarder kroner mot Olje- og energidepartementet om det de mente var urettmessig senking av tariff på eksport av gass. Neste uke starter første omkamp.

Norge leder innen fornybar

Ikke noe annet land i fastlands-Europa har større andel av fornybar kraft i sitt energisystem enn Norge. Da er det underlig å lese hos Dagens Perspektiv at Norge «sakker akterut på fornybar energi».

Vannkraft mest lønnsom for Norge

Selv når kraftprisene falt betydelig i 2012, var lønnsomheten i kraftsektoren høyere enn i andre sektorer som baserer seg på fornybare ressurser, som fiske og jord- og skogbruk.

Oljebransjen vil ha hjelp til å unngå bunnen

Energimeldingen: klimatilpasning, men muligheter for utbygging i vernede elver

Olje- og energiministeren til kritikerne: – Det er greit med en liten realitets-sjekk en gang i blant

«Veldig mange urovekkende signaler våren 2014» er snudd til optimisme knyttet til norsk gasseksport. Olje- og energiministeren ber kritikerne ta en realitets-sjekk.

Olje- og energidepartementet deltar på lukket oljekonferanse

Oslo Energy Forum kritiseres for å knytte departementet for nært til tunge næringslivsaktører.

oljeplattform__.jpg

– La ikke lokk på ESA-krav

Regjeringen avviser at de «la lokk» på kravet fra ESA om endringer i petroleumsloven slik at utenlandske selskaper ikke lengre skal være forpliktet til å etablere seg i Norge.

vindm__ller.jpg

Olje- og energidepartementet ville sensurere forskningsrapport

En forskningsrapport konkluderte med at vindkraft trolig vil komme i tillegg til forurensende energi. Det passet departementet så dårlig at de krevde forskernes svar utelatt fra rapporten.

Annonse
Annonse
Annonse