Annonse

oppfølging

Din UtviklingFra masseoppsigelser til anbudsseier

Din Utvikling har vunnet Navs anbudskonkurranser for oppfølgingstiltaket i alle områder i Vestland. Nå kan selskapet oppbemanne etter masseoppsigelsene i fjor.

NHO-forening– Nav-tiltak utenfor anbudssystemet må styrkes

Når anbud på Nav-tiltak gir et dårligere tilbud til de svakeste, må det satses mer på andre tiltak for dem som står langt unna arbeidslivet, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO.

Nav-anbudFlere i jobb, men dårligere tilbud til de svakeste

Flere kommer i jobb etter at Nav-tiltaket oppfølging ble satt ut på anbud. Men tilbudet er blitt dårligere til dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid, ifølge evaluering.

Tettere Nav-oppfølging ga ikke resultat

Tettere oppfølging av familier med lavinntekt førte ikke til at flere kom i arbeid og fikk bedret økonomi, viser forskning fra Oslo Met.

Lederskifter– Toppledere er ikke supermenn

Undersøkelser viser at norske organisasjoner har dårlige rutiner for innfasing av nye ledere. Lederrådgiver er sjokkert over funnene.

FeedbackDette må du aldri si til dine beste ansatte

– Kaggestad har rett

Ledelses- og etikkekspert, Jørn Bue Olsen, mener Johan Kaggestad treffer blink med deler av sin kritikk mot Olympiatoppen og toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Bedre tilrettelegging gir mindre sykefravær

På seks måneder har Geir Ahlsen fått ned sykefraværet fra over 10 prosent til tilnærmet null på plukklageret i VVS- og elektrobedriften Ahlsell.

misforn__yd_l__.jpg

Sjefen følger ikke opp

En av fire ansatte i norske bedrifter er misfornøyde med oppfølgingen fra sine ledere.

Annonse
Annonse
Annonse