Annonse

Leder Formalisme mot katolikkene

Katolikkene bør ikke fratas 100 millioner de har rett på. Hvis ikke Høyesterett omgjør dommen i Lagmannsretten, bør de ta saken til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Oslo katolske bispedømme tapte saken mot staten

Fikk ikke medhold i ankesaken om statsstøtte. Bispedømmet vurderer å anke til Høyesterett.

Leder Som Johaug så katolikkene

Tingrettens dom, som innebærer at Oslo katolske bispedømme må betale tilbake 40,5, millioner kroner i statsstøtte, mangler bare et stavtak på å være like urimelig som dommen mot Therese Johaug. Selvsagt vil de anke, skriver redaktør Magne Lerø

Den katolske kirken risikerer å måtte betale tilbake 100 millioner kroner

Oslo kommune krever Den katolske kirken for rundt ti millioner kroner etter medlemsrotsaken. Trolig er dette bare første krav fra Kommune-Norge.

Oslo katolske bispedømme tapte mot staten

Staten frifinnes etter søksmålet fra Oslo katolske bispedømme om tilbakebetaling av 40 millioner kroner i statsstøtte i medlemsrotsaken.

Magne LerøAnsvar uten straff

Når ekssjefen i Yara, Thorleif Enger, ikke blir dømt for korrupsjon, skyldes det ikke at en jury har vanskelig for å dømme personer som har nytt stor tillit. Grunnen er at vi ikke har en strafferett der ledere blir dømt i ettertid for hva andre mener de burde ha visst, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne Lerø Katolsk bedrageri

Når staten snakker om et bedrageri på 40,5 millioner og statsadvokaten nøyer seg med to millioner, daglig leder og ikke biskop Eidsvig blir tiltalt for bedrageri, har myndighetene ikke en god sak, skriver redaktør Magne Lerø.

En million i bot til Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme er ilagt en bot på 1 million kroner. Daglig leder i bispedømmet er tiltalt for bedrageri, mens saken mot biskop Bernt Eidsvig er henlagt.

Katolsk brudulje

Når det er konflikter i kirker, frivillige og humanitære organisasjoner, går det ofte hardt for seg fordi engasjementet er så stort. I Oslo katolske bispedømme (OKB) bryter selvoppnevnte varslere, assistert av Fylkesmannen, spillereglene i arbeidslivet, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse