Annonse

osloskolen

Skoleforbund med kraftig kritikk av omorganisering i Oslo

Omorganiseringen har satt Utdanningsetaten i Oslo ut av funksjon i halvannet år, mente Skolelederforbundet under torsdagens høring om saken.

Kommentar

KommentarSnørr og bart i Osloskolen

Når Dagbladet og VG bestemmer seg for en virkelighetsbeskrivelse, er det den som gjelder − okke som. Selv om premissene på sentrale områder er feil.

Ledelse i OsloskolenGerhardsen ser ut til å følge boka

− Akkurat hvor, og om, Marte Gerhardsen har tråkket feil, er vanskelig å bedømme fra oppslagene i media. Det det er ikke en gang sikkert hun har tråkket feil, sier professor i ledelse.

Marte Gerhardsen svarer på kritikkenHar ikke involvert rektorene godt nok

− Det vi ikke har vært gode nok på var å involvere skolene og rektorene underveis. Vi tenkte nok at de hadde nok med korona. Det var feil. Og det skal vi følge opp tettere nå.

OsloskolenKlasserommet som politisk kamparena

Osloskolen er så gjennomsyret av partipolitikk at all endring ender i åpen politisk strid. Så når en ny sjef vil omorganisere ledelsen, vekkes kronikkiveren og politiske spinndoktorer har gode dager.

Karrieresteg

Marte Gerhardsen er innstilt som ny utdanningsdirektør i Oslo

Den tidligere lederen for Tankesmien Agenda vil etter planen tiltre i stillingen 5. august.

Søgnen går av som Utdanningsdirektør – fortsetter i kommunen

VG: Over hundre varsler mot avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo

LederSøgnen bæres ut

Astrid Søgnen fyller 67 år og har vært skoledirektør i 18 år. Hun burde ha vett til å trekke seg framfor å taue inn advokat for å få fortsette som bremsepedal der Inga Marte Thorkildsen tråkker på gassen.

LederSøgnen bæres ut

Astrid Søgnen fyller 67 år og har vært skoledirektør i 18 år. Hun burde ha vett til å trekke seg framfor å taue inn advokat for å få fortsette som bremsepedal der Inga Marte Thorkildsen tråkker på gassen.

LæreroppropKrever endring i ledelseskulturen

363 lærere ved flere skoler i Oslo krever at skolebyråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

LederKonkurs i Oslo-skolen

Det tidligere Høyre-byrådet i Oslo ville ha fritt skolevalg og konkurranse mellom de videregående skolene i troen på at alle skulle bli bedre. Nå styrer flere skoler mot konkurs. Ikke uventet, skriver ansvarlig redaktør Magne Lerø.

LederKonkurs i Oslo-skolen

Det tidligere Høyre-byrådet i Oslo ville ha fritt skolevalg og konkurranse mellom de videregående skolene i troen på at alle skulle bli bedre. Nå styrer flere skoler mot konkurs. Ikke uventet, skriver ansvarlig redaktør Magne Lerø.

Resultatbasert rektorlønn

Det blir for enkelt å gi rektorer høyere lønn på grunn av lave mobbetall. Resultatbasert lønn bør korrigeres ut fra skjønn, basert på veiledende kriterier. Rektors lønn bør ikke bevege som en jojo som følge av ulike kriterier, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse