Annonse

Spår høy lønnsvekst - setter opp renten

ÅrstalenDe beste innovatørene får ikke med seg resten av næringslivet

Sentralbanksjefen varsler høyere produktivitet - det kan bety høyere lønnsvekst. Men først må de innovative få med seg resten.

Optimisme før Olsen hever pekefingeren

De siste årene har finanskrisens etterdønninger og oljeprisens stup dannet bakteppet for sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Men nå ser bildet lysere ut.

Norges Bank vil ikke slippe Oljefondet

Det siste høringssvaret om oljefondets fremtid er inne. Sentralbanken, som nå styrer oljeskuta, vil helst beholde kontrollen – men åpner for kursendring.

Hanekamp om Oljefondet

En uke før den utsatte høringsfristen, rapporteres det om maktkamp internt i sentralbanken om hvor oljefondet skal forvaltes. Men svaret vil komme som avtalt, insisterer de.

Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Banks hovedstyre har for niende gang på rad bestemt at styringsrenten forblir på 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Oljefondet447 milliarder i pluss

Med en avkastning på 6,9 prosent slo oljefondet markedet - så vidt. Men vi kan ikke forvente tilsvarende avkastning fremover, advarer sjefen for oljefondet.

– Ingen vekstmotor for grønn omstiling

Norge vil neppe gå i bresjen for omstilling til lavutslippssamfunn, spår sentralbanksjefen.

Sentralbanksjefens årstale– Oljepengebruken bør bremses

Øystein Olsen i Norges Bank er bekymret for at økt oljepengebruk over tid, kan føre til en tapping av oljefondet.

Norges BankTo trekk kan gi brå nedgang

Norske banker har blitt mer robuste. I forbindelse med publisering av rapporten Finansiell stabilitet 2016 peker sentralbanken likevel på to trekk som gir økt sårbarhet i norsk banksektor.

Det blir rekordlav rente fremover

Norges Bank rikker ikke på renta. Styringsrenta blir liggende uendret på 0,50 prosent.

Meglerhus: Finans Norge overdriver optimismen

Holder styringsrenten uendret

Stillstand før Brexit-avstemningen, men ytterligere kutt kan komme i løpet av året.

Rører ikke styringsrenta

Oljefondet må svare for kontakt med skatteparadiser

Panama-avsløringene har satt fart i kravet om strengere regler for oljefondets befatning med skatteparadiser.

Sentralbankenes uavhengighet utfordres

Det er tegn til økende politisering av rentesettingen

Styringen av oljefondet får kritikk

Fem sentralbankmøter på tre dager: Dette forventer analytikerne

I kjølvannet av den europeiske sentralbankens omfattende tiltakspakke forrige uke, holder fem sentralbanker møter denne uken. Der skal kursen stakes ut for å stabilisere det urolige finansmarkedet.

Sentralbankens årsregnskap: 67 milliarder i overskudd

Norges Bank leverte 23 milliarder kroner lavere overskudd i 2015 målt mot fjoråret.

Nordea Markets spår at Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen vil kutte renta tre ganger i løpet av 2016.

Tre rentekutt i år?

Styringsrenta blir kuttet til null, og krona forblir svak lenge, ifølge nye prognoser.

Den nødvendige ledigheten

Sentralbanksjef Øystein Olsen finner mer av nok å bekymre seg over, men har ingen mirakelkur for norsk økonomi, Det mest effektive er det vanskeligste, å få ned lønningene så det monner når arbeidsledigheten brer om seg, skriver redaktør Magne Lerø.

De viktigste figurene fra årstalen

Sentralbanksjefens årstale i fire figurer.

Laveste rente enn noensinne

Norges Bank kutter styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Aldri har rentenivået vært lavere i Norge.

Trenger ikke overstyrt oljefond

Kontrollen med oljefondet er i praksis bra nok som den er. Vi kan ikke organisere oss bort fra feilskjær som hører aksjelivet til. Vi oppnår ikke noe med å frata sentralbanksjefen styreplassen, skriver redaktør Magne Lerø.

regjeringen_sto.jpg

Endret begrunnelse

Stoltenberg I-regjeringen ville ha oljefond til å styrke norsk økonomis vekstevne. Stoltenberg II til barnehager og barnevern. Sentralbanksjef Øystein Olsen mener å ha merket en endring.

ystein_olsen__c.jpg

Stø kurs med ny sjef i Norges Bank

Det er en ny mann på toppen i Norges Bank, men sentralbanksjef Øystein Olsens første årstale bærer ikke bud om et linjeskifte i norsk pengepolitikk.

ystein_olsen__d.jpg

Ber Olsen sette opp renta raskere

Finanstilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo ber den nyansatte sentralbanksjefen Øystein Olsen sette opp renta raskere enn sin forgjenger for å unngå en boligboble.

ystein_olsen__c.jpg

Ny sentralbanksjef advarer mot boligboble

For sterk vekst i boligprisene kan utløse nye krisetilstander i norsk økonomi, advarer den nye sentralbanksjefen, Øystein Olsen.

ystein_olsen.jpg

Øystein Olsen overtar som sentralbanksjef

Øystein Olsen (58) blir ny sentralbanksjef etter Svein Gjedrem.

Annonse
Annonse
Annonse