Annonse
Jon Steven Hasseldal er den eneste av landets tolv politimestere som ikke er jurist. Bildet er tatt da Øst politidistrikt fikk besøk av statsminister Erna Solberg i oktober 2018. Foto: NTB scanpix

Se – en politimester uten master i jus

– Jeg har aldri opplevd at dette har lagt noen begrensning på utførelsen av mitt virke.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch– Vi må unngå politisk styring av påtalemakten

Riksadvokaten går i rette med dem som ønsker å endre den tosporede modellen for ledelse i norsk politi. – Jeg er ikke villig til å legge uavhengigheten til påtalemyndigheten i potten. Det vil være et demokratisk tilbakeskritt, sier han.

Politiledelse– Blåser liv i gammel profesjonskamp

– Dette dreier seg først og fremst om profesjonskamp, altså et ønske om å få juristene ut av politiet, sier presidenten i Juristforbundet.

Politiforbundet Lei av politisk innblanding

Toppledelsen i norsk politi må bli tøffere. De lar seg for lett styre av politiske utspill. At sommerdekksaken i Østfold nå skal avgjøres av Spesialenheten for politisaker betyr i realiteten at politiledelsen frasier seg eget lederansvar, mener Politiets fellesforbund.

Politiledelse– På tide å ta fra juristene noe av makta

– Det er for lite politifaglig kompetanse i ledelsen i norsk politi, sier leder i Politiets fellesforbund Sigve Bolstad. Han mener den siste varslersaken i Bergen er et eksempel på at politiet er for juriststyrt.

Skille politi og påtale?– If it ain't broken, don't fix it

Politi og påtalemyndighet bør fortsatt være tett sammenknyttet, mener stortingsflertallet.

Flere vil skille politi og påtale

I Norge er påtalemyndigheten en integrert del av politiet. Dette betyr et tett samarbeid, men det kan også lettere føre til at man mister den helt nødvendige objektiviteten. Nå tar flere til orde for en ny gjennomgang av systemet for å sikre bedre rettssikkerhet.

Annonse
Annonse
Annonse