Annonse

RiksrevisjonenUførereformen har ikke virket

Målet i uførereformen om at flere personer gjennom gradert uføretrygd skal kombinere jobb og trygd, er ikke nådd, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

RiksrevisjonenSkuffende satsing på bioenergi

Riksrevisjonen vil ha fortgang i satsingen på bioenergi.

RiksrevisjonenFire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet

Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens jagerfly-dom• Dårlig styring • Manglende kontroll • Mangelfull regelforståelse

Riksrevisjonen har funnet «flere alvorlige mangler» etter en gjennomgang av myndighetenes salg av jagerfly. Forsvarsministeren stiller seg undrende til kritikken.

Krever mer åpenhet om IKT-kjøp i Helse sør-øst

Landets største helseforetak kjøper IKT-tjenester for milliardbeløp uten å vite om de får konkurransedyktige priser, fastslår Riksrevisjonen.

Egenmeldingen: Per-Kristian Foss

Bli litt bedre kjent med riksrevisoren.

Foss skal granske F5-salg

Riksrevisor Per-Kristian Foss satt selv i Stortingets kontrollkomité i åtte år. Nå har han fått et uvanlig oppdrag fra komiteen – mot tidligere Høyre-kollegers vilje.

Riksrevisjonen: Yrkesfaglig opplæring svikter

Over 9.000 søkere fikk ikke læreplass i 2015. – Opplæringstilbudet innen yrkesfag er ikke godt nok, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Kommunene strever på

Kommunene havner bakpå økonomisk. Gjelden øker faretruende og det er ikke ressurser nok til å få samhandlingsreformen til å fungere som den skal. Incitamentstenkningen gjør seg på papiret, men får utilsiktede virkninger i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Krisemaksimering om beredskap

Riksrevisor Per Kristian Foss bør ikke få status som pave og rapportene fra Riksrevisjonen bør ikke behandles som hellig skrift. Elendighetsbeskrivelsen av beredskapen oser av formalisme regissert av enøyde som ikke er eksperter på beredskap

valgerd.jpg

Fire fylkesmenn utnevnes fredag

Regjeringen skal fredag presentere de nyutnevnte fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms, samt i Oslo og Akershus.

liv_signe_navar.jpg

Navarsete får sterkt kritikk av opposisjonen

Senterpartileder og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete får sterk kritikk, særlig fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

per_kristian_fo.jpg

Høyre-topp ber lokalpolitikere se på Sp-penger

Høyre-politiker Per-Kristian Foss mener at lokalpolitikere i Troms er de rette til å vurdere om det skjedde noe ulovlig da to kraftselskaper ga penger til Senterpartiet.

Annonse
Annonse
Annonse