Annonse

per kristian foss

Leder

LederEtterpåklokskapens apostel

Etterpåklokskapen har gode vekstvilkår i tilsynenes og revisorenes tidsalder. Påstanden fra Per Kristian Foss om at Equinors tap i utlandet skyldes ukritisk og passivt eierskap, er ren synsing.

Leder

LederEtterpåklokskapens apostel

Etterpåklokskapen har gode vekstvilkår i tilsynenes og revisorenes tidsalder. Påstanden fra Per Kristian Foss om at Equinors tap i utlandet skyldes ukritisk og passivt eierskap, er ren synsing.

Alvorlige bemanningsutfordringerSykehusene får ikke tak i nok sykepleiere og jordmødre

1 av 4 ledere ved norske sykehus har mislykkes med å rekruttere sykepleiere og jordmødre de siste tre månedene.

Leder

LederLovbrytere i tilsynets tjeneste

I de korrektes verden er det pinlig at selveste Riksrevisjonen mangler kontroll og bryter arbeidsmiljøloven på løpende bånd. Problemet er ikke verre enn at noen er overivrige i tilsynets tjeneste.

Leder

LederLovbrytere i tilsynets tjeneste

I de korrektes verden er det pinlig at selveste Riksrevisjonen mangler kontroll og bryter arbeidsmiljøloven på løpende bånd. Problemet er ikke verre enn at noen er overivrige i tilsynets tjeneste.

LederLederlønninger skyter fart

Riksrevisjonen svinger pisken over en regjering som er opptatt av å holde ansattes lønninger i staten nede, mens de lar lederlønninger skyte fart i fri galopp oppover.

LederLederlønninger skyter fart

Riksrevisjonen svinger pisken over en regjering som er opptatt av å holde ansattes lønninger i staten nede, mens de lar lederlønninger skyte fart i fri galopp oppover.

LederGråt i Riksrevisjonen

Det felles tårer der riksrevisor Per-Kristian Foss ferdes. Er han for brå og frekk i kjeften til å lede slik det forventes i staten eller bedriver ansatte en kontinuerlig og misforstått revisjon av lederstil?

LederGråt i Riksrevisjonen

Det felles tårer der riksrevisor Per-Kristian Foss ferdes. Er han for brå og frekk i kjeften til å lede slik det forventes i staten eller bedriver ansatte en kontinuerlig og misforstått revisjon av lederstil?

RiksrevisjonenSkuffende satsing på bioenergi

Riksrevisjonen vil ha fortgang i satsingen på bioenergi.

RiksrevisjonenDårlig samarbeid mellom fastleger og sykehusleger setter pasientsikkerheten i fare

Per-Kristian Foss fortsetter som riksrevisor

LederDe gamles uttreden

Det er ikke gode grunner for at Inger-Marie Ytterhorn (76) skal gjenvelges til Nobelkomiteen, at Carl I. Hagen (73) velges inn eller at Per Kristian Foss (67) skal fortsette som riksrevisor. Slipp yngre krefter til, skriver redaktør Magne Lerø.

LederDe gamles uttreden

Det er ikke gode grunner for at Inger-Marie Ytterhorn (76) skal gjenvelges til Nobelkomiteen, at Carl I. Hagen (73) velges inn eller at Per Kristian Foss (67) skal fortsette som riksrevisor. Slipp yngre krefter til, skriver redaktør Magne Lerø.

Sterk kritikk mot riksrevisoren i intern undersøkelse

I en intern arbeidsmiljøundersøkelse hos Riksrevisjonen kommer det sterk kritikk fra de ansatte mot lederstilen til riksrevisor Per-Kristian Foss.

Minimal fremgang for norsk jernbane– Berettiget kritikk, sier direktoratet

Svak styring av milliardinvesteringer i norsk jernbane har gitt dårligere togtilbud enn ventet. – Kritikkverdig svakt, sier Riksrevisoren.

LederFøleriet til riksrevisor Foss

Kan ikke Per Kristian Foss nøye seg med å servere fakta? Må han halvveis tre inn intimitetstyrannenes rekker for å bli hørt? Vi trenger ikke en riksrevisor som rikssynser, skriver redaktør Magne Lerø.

LederFøleriet til riksrevisor Foss

Kan ikke Per Kristian Foss nøye seg med å servere fakta? Må han halvveis tre inn intimitetstyrannenes rekker for å bli hørt? Vi trenger ikke en riksrevisor som rikssynser, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

RiksrevisjonenFire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet

Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens jagerfly-dom• Dårlig styring • Manglende kontroll • Mangelfull regelforståelse

Riksrevisjonen har funnet «flere alvorlige mangler» etter en gjennomgang av myndighetenes salg av jagerfly. Forsvarsministeren stiller seg undrende til kritikken.

Krever mer åpenhet om IKT-kjøp i Helse sør-øst

Landets største helseforetak kjøper IKT-tjenester for milliardbeløp uten å vite om de får konkurransedyktige priser, fastslår Riksrevisjonen.

Feilfrihetens apostel

I riksrevisor Per-Kristian Foss sin verden er alt enkelt. Det er bare å gjøre tingene riktig. Men så er det disse menneskene da. Over alt blir det feil selv om vi vasser i penger. Om vi går saktere og bruker enda med penger på byråkrati og kontroll, kan vi nok unngå en del «revisor-feil», skriver redaktør Magne Lerø.

Egenmeldingen: Per-Kristian Foss

Bli litt bedre kjent med riksrevisoren.

Foss skal granske F5-salg

Riksrevisor Per-Kristian Foss satt selv i Stortingets kontrollkomité i åtte år. Nå har han fått et uvanlig oppdrag fra komiteen – mot tidligere Høyre-kollegers vilje.

Riksrevisjonen: Yrkesfaglig opplæring svikter

Over 9.000 søkere fikk ikke læreplass i 2015. – Opplæringstilbudet innen yrkesfag er ikke godt nok, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Kommunene strever på

Kommunene havner bakpå økonomisk. Gjelden øker faretruende og det er ikke ressurser nok til å få samhandlingsreformen til å fungere som den skal. Incitamentstenkningen gjør seg på papiret, men får utilsiktede virkninger i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse