Annonse

Per Willy Amundsen

Mandag kommer statsbudsjettetSolbergs balansekunst

100 millioner til tog utløser 100 millioner til vei. Slik fremstår arbeidet med statsbudsjettet i en fireparti-regjering.

Synspunkt

SikkerhetFrps stol-lek

Fem år med ulike justisministre fra Frp har lært oss at lav innvandring og billig retorikk har vært viktigere for partiet enn å ivareta nasjonens sikkerhet. Dette må det tas tak i, skriver Bård Andersson.

Trafikkorganisasjoner protesterer mot å legge ned UP

Til sammen 16 organisasjoner har skrevet et brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), der de sterkt fraråder ham å legge ned Utrykningspolitiet (UP).

Amundsen vil gjøre det vanskeligere å løslate forvaringsfanger

Det er lettere for forvaringsdømte å bli løslatt enn for dem som soner fengselsstraffer, mener justisminister Per-Willy Amundsen. Nå vil han skjerpe kravene.

Robert Mood kritisk til norsk beredskap

Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.

Tajik etterlyser politisk styring av Politidirektoratet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har mistet styringen over Politidirektoratet, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Amundsen er ikke enig.

Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff

Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.

PST skjerper trusselvurderingen– Vi må ikke være naive

Det er sannsynlig at det vil bli gjennomført et anslag i Norge.

Amundsen åpner for å endre omstridt lov

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpner for å vurdere lovparagrafen som gir mildere straff for "berettiget harme".

Difi: Nærpolitibegrepet blir latterliggjort

Vi må leve med navnet, men vi kunne nok kalt nærpolitireformen noe annet, innrømmer justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

Amundsen gir Senterpartiet politi-refs

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kritiserer Senterpartiet for å male et «fundamentalt galt» bilde av politireformen.

Annonse
Annonse
Annonse