Annonse

Per Willy Amundsen

Mandag kommer statsbudsjettetSolbergs balansekunst

100 millioner til tog utløser 100 millioner til vei. Slik fremstår arbeidet med statsbudsjettet i en fireparti-regjering.

Synspunkt

SikkerhetFrps stol-lek

Fem år med ulike justisministre fra Frp har lært oss at lav innvandring og billig retorikk har vært viktigere for partiet enn å ivareta nasjonens sikkerhet. Dette må det tas tak i, skriver Bård Andersson.

Trafikkorganisasjoner protesterer mot å legge ned UP

Til sammen 16 organisasjoner har skrevet et brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), der de sterkt fraråder ham å legge ned Utrykningspolitiet (UP).

Amundsen vil gjøre det vanskeligere å løslate forvaringsfanger

Det er lettere for forvaringsdømte å bli løslatt enn for dem som soner fengselsstraffer, mener justisminister Per-Willy Amundsen. Nå vil han skjerpe kravene.

LederPengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver, skriver redaktør Magne Lerø.

LederPengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver, skriver redaktør Magne Lerø.

Omveltninger i domstolene på trappene

Etter måneder med varskorop om ressursmangel som går på rettssikkerheten løs, har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

Robert Mood kritisk til norsk beredskap

Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.

Ny politistruktur endelig vedtattKun fire av 72 klagere ble hørt

Departementet viste litt mer nåde enn direktoratet.

LederPolitisk politistyring

Om Odd Reidar Humlegård tillater seg å komme med kritiske merknader til gjennomføringen av politiske vedtak, bør Hadia Tajik klare å komme på den tanken at Stortinget ikke har vært realistisk nok og at problemet ikke er en tafatt justisminister, skriver redaktør Magne Lerø.

LederPolitisk politistyring

Om Odd Reidar Humlegård tillater seg å komme med kritiske merknader til gjennomføringen av politiske vedtak, bør Hadia Tajik klare å komme på den tanken at Stortinget ikke har vært realistisk nok og at problemet ikke er en tafatt justisminister, skriver redaktør Magne Lerø.

Tajik etterlyser politisk styring av Politidirektoratet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har mistet styringen over Politidirektoratet, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Amundsen er ikke enig.

Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff

Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.

Særorganutvalgets anbefalingerGir mer makt til POD og utvider distriktenes ansvarsområder

Vil slå sammen Kripos og Økokrim og legge ned UP og PU.

LederNedprioriterer sikkerhet

Staten trenger flere som DSB-sjef Cecilie Daae som sier rett ut at hun ikke kan levere den samfunnssikkerheten som forventes med de bevilgningene hun har fått. Et nytt eksempel på at regjeringen går surr i prioriteringene sine, skriver redaktør Magne Lerø.

LederNedprioriterer sikkerhet

Staten trenger flere som DSB-sjef Cecilie Daae som sier rett ut at hun ikke kan levere den samfunnssikkerheten som forventes med de bevilgningene hun har fått. Et nytt eksempel på at regjeringen går surr i prioriteringene sine, skriver redaktør Magne Lerø.

Norge forlenger grensekontrollene i et halvt år

Norge forlenger den midlertidige grensekontrollen på ferjekaier med seks nye måneder, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Alle skal medRegjeringen sier nei til fritak fra ostehøvelen

Domstolene er bunnskrapt, sykehusene likeså. Vakante stillinger forblir tomme. Men regjeringen avviser alle ønsker og krav om fritak fra ostehøvelkutt i jakten på effektivisering.

Trolig flertall i Stortinget for økt datalagring

Internettleverandører bør pålegges å lagre abonnementsinformasjon og IP-adresser i minst seks måneder, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

PST skjerper trusselvurderingen– Vi må ikke være naive

Det er sannsynlig at det vil bli gjennomført et anslag i Norge.

Her er regjeringens alternativ til juryordningen

I fjor sommer visste ingen, inkludert justisministeren, hvordan den ville se ut. I dag ble regjeringens alternativ til juryordningen i norske rettsaler lagt frem.

Amundsen åpner for å endre omstridt lov

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpner for å vurdere lovparagrafen som gir mildere straff for "berettiget harme".

LederResultat og tillit

Mål og resultatstyring kan ikke erstattes av tillit. Det må stilles krav om resultater. Det er detalstyringen som må erstattes med tillit. Får ledere større frihet til å lede og løse oppgavene slik de mener er best, må vi ta større lokale forskjeller med på kjøpet, skriver redaktør Magne Lerø.

LederResultat og tillit

Mål og resultatstyring kan ikke erstattes av tillit. Det må stilles krav om resultater. Det er detalstyringen som må erstattes med tillit. Får ledere større frihet til å lede og løse oppgavene slik de mener er best, må vi ta større lokale forskjeller med på kjøpet, skriver redaktør Magne Lerø.

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

LederReform-frustrasjoner

Ved å innrømme at «nærpolitireformen» er et lite dekkende navn, har Per-Willy Amundsen lagt seg i lyttemodus. Det er på tide. Når han åpner for mindre sentral detaljstyring, kan politireformen bli langt bedre enn forventningene tilsier, skriver redaktør Magne Lerø.

LederReform-frustrasjoner

Ved å innrømme at «nærpolitireformen» er et lite dekkende navn, har Per-Willy Amundsen lagt seg i lyttemodus. Det er på tide. Når han åpner for mindre sentral detaljstyring, kan politireformen bli langt bedre enn forventningene tilsier, skriver redaktør Magne Lerø.

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

Difi: Nærpolitibegrepet blir latterliggjort

Vi må leve med navnet, men vi kunne nok kalt nærpolitireformen noe annet, innrømmer justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Politifolk flest tviler på politireformen

Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en stor undersøkelse.

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

Amundsen gir Senterpartiet politi-refs

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kritiserer Senterpartiet for å male et «fundamentalt galt» bilde av politireformen.

Sparte 37.000 fengselsdøgn på soningsoverføringer

65 utenlandske fanger ble i fjor sendt ut av Norge for å sone i sine hjemland. Det er ny rekord.

Endring i regjeringenSolberg inn i valgåret med fornyet mannskap

Knappe ni måneder før stortingsvalget gjør statsminister Erna Solberg (H) flere endringer i regjeringen.

LederGir ikke slipp på Frp

Det bekymrer ikke Erna Solberg nevnevedig om Venstre og KrF protesterer mot at Per-Willy Amundsen blir ny justisminister. Det kan være et smart trekk med hensyn til å få fortsette som statsminister etter valget neste år, skriver redaktør Magne Lerø.

LederGir ikke slipp på Frp

Det bekymrer ikke Erna Solberg nevnevedig om Venstre og KrF protesterer mot at Per-Willy Amundsen blir ny justisminister. Det kan være et smart trekk med hensyn til å få fortsette som statsminister etter valget neste år, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse