Annonse

politiets fellesforbund

Politiets fellesforbund– Overdreven tro på effektivisering

– Regjeringen viser en overdreven tro på effektivisering. Stortingsmeldingen bærer preg av innsparingstiltak.

LederKrise i politiet

Det blir kald motvind i høst. Mens regjeringen lever i håpet om at det skal bli bedre med politireformen, er krisen i politiet større enn noen sinne.

Nyutdannede politifolk uten fast jobb

Seks av ti politistudenter som ble uteksaminert i fjor, har ikke fått fast jobb, viser tall fra Politidirektoratet.

Nærpoliti eller gummipolitiIngen vei tilbake for politi-Norge

Omorganiseringen av norsk politi ble ferdigstilt kun få dager før den ble presentert. Men resultatet hadde blitt et helt annet uten Stortingets veto mot færre enn 210 tjenestesteder.

Ber Politidirektoratet redde flere lensmannskontor

Landets politimestre vil kutte 130 av dagens lensmannskontor. Senterpartiet krever at Politidirektoratet griper inn og sørger for at det blir flere tjenestesteder.

RapportPolitiet pynter på tall

Mer enn hver femte politimann trikser med tall for å pynte på resultatene, viser en ny forskningsrapport. Ødeleggende, mener Politiets Fellesforbund.

Naboens kattReform-fiasko i Sverige og Danmark

Dårligere arbeidsmiljø og færre oppklaringer er foreløpig resultat av politireformen i Sverige, hevder lederen i det svenske politiforbundet. I Danmark beskyldes konsulentselskapet McKinsey for nærmest å ha ødelagt politiet.

Antall tjenestesteder foreslås halvert 170 politistasjoner og lensmannskontor kan forsvinne

Politimestrene i de 12 nye politidistriktene her i landet foreslår å nærmest halvere antall politi og lensmannskontor i Norge – fra dagens 350 til rundt 180. Resultatet av Nærpolitirefomen begynner å avtegne seg.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch– Vi må unngå politisk styring av påtalemakten

Riksadvokaten går i rette med dem som ønsker å endre den tosporede modellen for ledelse i norsk politi. – Jeg er ikke villig til å legge uavhengigheten til påtalemyndigheten i potten. Det vil være et demokratisk tilbakeskritt, sier han.

Politiledelse– Blåser liv i gammel profesjonskamp

– Dette dreier seg først og fremst om profesjonskamp, altså et ønske om å få juristene ut av politiet, sier presidenten i Juristforbundet.

Politiforbundet Lei av politisk innblanding

Toppledelsen i norsk politi må bli tøffere. De lar seg for lett styre av politiske utspill. At sommerdekksaken i Østfold nå skal avgjøres av Spesialenheten for politisaker betyr i realiteten at politiledelsen frasier seg eget lederansvar, mener Politiets fellesforbund.

Politiledelse– På tide å ta fra juristene noe av makta

– Det er for lite politifaglig kompetanse i ledelsen i norsk politi, sier leder i Politiets fellesforbund Sigve Bolstad. Han mener den siste varslersaken i Bergen er et eksempel på at politiet er for juriststyrt.

Flere vil skille politi og påtale

I Norge er påtalemyndigheten en integrert del av politiet. Dette betyr et tett samarbeid, men det kan også lettere føre til at man mister den helt nødvendige objektiviteten. Nå tar flere til orde for en ny gjennomgang av systemet for å sikre bedre rettssikkerhet.

Bolstad: – Feil å bruke Forsvaret som politi

Lederen i Politiets Fellesforbund mener det er viktig å bevare rollefordelingen mellom politiet og Forsvaret og ikke bruke sistnevnte til å løse politioppgaver.

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

Anundsens som slett eksempel

Når Anders Anundsen åpenlyst refser politimester Jon Steven Hasseldal for kapasitetskrisen på Gardermoen, demonstrerer han en mangelfull styringsevne. Hasseldal har rett og gjort jobben sin. Det bør han få annerkjennelse for, ikke henges ut for å svikte som leder, skriver redaktør Magne Lerø.

Når målstyring dreper tilliten

I Politiets utlendingsenhet har jakten på politikernes måltall for retur av asylsøkere uten opphold gått utover arbeidsforholdene. Til sjuende og sist kan det svekke tilliten til politiet som sådan, mener lederen i Politiets fellesforbund.

politiet2__just.jpg

Langt fra målet om mer politi

Justisminister Knut Storberget (Ap) er langt unna målet om to polititjenestemenn per tusen innbygger. Siden 2004 er antallet politistillinger i Norge gått ned.

politiet2__just.jpg

Frykter reform kan gi mindre politi i gatene

Politiets Fellesforbund tror det vil bli mindre synlig politi dersom 12 av dagens 27 politidistrikter kuttes ut, slik Politidirektoratet foreslår i et reformutkast.

Annonse
Annonse
Annonse