Annonse

Politiets utlendingsenhet

PU-sjefen med kraftig kritikk av ny politireform

Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) reagerer sterkt på forslaget om å legge ned enheten. Han mener det kan svekke arbeidet med retur av asylsøkere.

Politiets utlendingsenhetBer Listhaug om å endre Storskog-instruksen

Politiets utlendingsenhet (PU) ber innvandringsministeren om å endre Storskog-instruksen slik at asylsøkerne kan få realitetsbehandlet sakene sine i Norge.

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

NOAS stevner staten etter at en gruppe asylsøkere ble transportert fra andre mottak og til Vestleiren for over en uke siden.

NOAS stevner Politiets utlendingsenhet

Organisasjonen mener asylsøkere ble utsatt for ulovlig frihetsberøvelse.

Når målstyring dreper tilliten

I Politiets utlendingsenhet har jakten på politikernes måltall for retur av asylsøkere uten opphold gått utover arbeidsforholdene. Til sjuende og sist kan det svekke tilliten til politiet som sådan, mener lederen i Politiets fellesforbund.

«Welcome to Råde»

I løpet av uken skal det stå klart, det nye mottakssenteret for asylsøkere i Råde kommune. Med 1000 sengeplasser og like mange som kan registreres i døgnet, vil arbeidsforholdene for Politiets utlendingsenhet bedres betraktelig.

Sekretæroppgaver i høstferien

Justisminister Anders Anundsen sender sin statssekretær ut i krigen når mediene krever svar. Sjefen for Politiets Utlendingsenhet (PU) Kristin Ottesen Kvigne er på høstferie i den mest hektiske uken PU noen sinne har opplevd. Er det greit at toppledere ikke viser ansikt når det blåser som verst?

Annonse
Annonse
Annonse