Annonse

StudieKan være nyttig å vurdere fysiske krav i blålysyrkene

En ny studie viser at det kan være hensiktsmessig å vurdere fysiske krav underveis i arbeidslivet i yrker som politi, brann og helse hvor stressevne har mye å si.

Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole kan bli slått sammen. Bildet er fra en tidligere vitnemålsutdeling for politistudentene. NTB scanpix

Felles politi- og fengselshøgskole allerede avgjort?

Rune Glomseth ved Politihøgskolen frykter at Justisdepartementet har bestemt seg før hasteutredningene er ferdige.

Kommentar

Sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminal-omsorgens utdanningssenter er en god idé

Det er en myte at det er store forskjeller mellom politiets og kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Kommentar

Dårlig idé å slå sammen Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter

Forskerråd til ny justisminister– Bør justere ambisjonene for politireformen

Jøran Kallmyr bør ha mot til å legge politisk prestisje til side og justere ambisjonsnivået for politireformen, mener politiforsker.

Ny lederutdanning baner vei for mer nordisk politi-samarbeid

Ansatt hevder Politihøgskolen bryter loven

En ansatt ved Politihøgskolen hevder skolen ikke har rettet seg etter føringene fra Justisdepartementet og ulovlig har hentet inn persondata om søkere.

Lærer politiet å kritisere sine egne

Politiorganisasjoner frykter at Nærpolitireformen svekker ytringsfriheten i etaten. Nå trenes politiledere opp til å ta flere og bedre offentlige oppgjør med de på toppen.

Foreslår ny politihøyskole på Økern

Plan- og bygningsetaten i Oslo vil flytte politihøyskolen fra dagens sentrale plassering på Majorstua til en av flere utvalgte tomter i Groruddalen.

Slik endres politiutdanningen med et stadig mer digitalt kriminalitetsbilde

Nettkriminalitet tas nå inn i etterforskningsfaget hvor studentene lærer om sikring av digitale spor, samt etterforske saker der folk er utsatt for trassakering på nett.

Hun blir ny sjef for Politihøgskolen

i dag ble Nina Skarpenes (53) beskikket som sjef Politihøgskolen for en åremålsperiode på seks år.

Integrering i mottakeneForeldreveiledning kan forebygge radikalisering

Tilpasning og målrettet bruk av foreldreveiledning (ICDP) kan forebygge radikalisering og støtte foreldre i asylmottak, viser en fersk Fafo-rapport.

Annonse
Annonse
Annonse