Annonse
Analyse

Nytenking om samferdsel

Et ekspertutvalg foreslår å legge bort visjonene om Nord-Norgebanen, fergefri E39 og tog til de største østlandsbyene. Rådene er så innovative og gode at de kanskje trumfer det at de er politisk umulige.

Synspunkt

Selvvalgt seigpining

Det finnes bare én bompengeløsning som er god både for Frp og Venstre. Den kommer til å koste mye penger, dersom den skal kunne gjøres om til vinnersak i de siste valgkampukene.

Analyse

Politikernes ansvar for netthets

Fire av ti lokalpolitikere har opplevd hets og/eller trusler på nettet. Debattklimaet er nå blitt så utrivelig at stadig flere oppfatter det som undergravende for demokratiet. .

Analyse

Krisen er først og fremst politisk

Bompengedebatten kommer innen valgdagen til å bli supplert med enda vanskeligere diskusjoner for regjeringspartiene. Hvilke prosjekter skal de skrote? Vei eller bane?

Analyse

Kampen om KrF er ikke over

Kristelig Folkeparti har mistet en stor del av den røde fløyen, men ikke hele, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Mediene og metoo

Den siste fasen av Giske-saken har åpnet opp for debatter som dreier seg om større ting enn #metoo-oppgjøret i Arbeiderpartiet. Det blir synlig hvor komplisert tillitsbegrepet er i politikken, og det blir satt sterkere søkelys enn før på medienes aktørrolle.

Analyse

Støres umulige valg

Arbeiderpartiet forbereder seg på å lage selvmål i 2021. Sett fra utsiden er det mystisk at Ap-leder Jonas Gahr Støre lar det skje. Men hvordan skal han stanse kampen om Trond Giske? Kanskje er det beste valget å gjøre minst mulig offentlig, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Kamp om heldagsskole

Oppvekstpolitikk er kanskje i ferd med å bli en ny valgkampsak. Debatter om heldagsskole, fleksibel skolestart og lekser engasjerer velgerne, og kan komme til å skille partiene fra hverandre. I hvert fall om det er noe ideologi igjen i politikken, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Samhold koster

NHO-konferansen traff som vanlig tidsånden. Nå er det om å gjøre å slå ring om dagens verdensorden og det tillitsbaserte samholds-Norge. Spørsmålet er om NHO forstår at det kan koste noe – for eksempel at medlemsbedrifter går konkurs, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Partikonfliktene som ikke sees

I valgåret er det tid for å se på meningsmålinger igjen - de som sørger for at de interne konfliktene i Ap og i Sp ikke kommer til overflaten, og som gjør at regjeringsmotstanden i Fremskrittspartiet holdes i sjakk, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Politikernes omdømme

Den beste strategi mot folkeforførere er at demokratiet leverer – at grunnlaget for politiker- og demokratiforakt blir minst mulig, skriver Aslak Bonde.

Analyse

KrF snur neppe

Ettersom abortspørsmålet ser stadig vanskeligere ut for KrF og regjeringspartiene øker tvilen om de vil klare å bli enige om en felles styringsplattform. Formelt sett kan KrF snu, og innlede forhandlinger med Ap og Sp, men foreløpig er det veldig lite sannsynlig, skriver Aslak Bonde.

Analyse

KrF-beilere i trøbbel

Erna Solberg er så opptatt av å påvirke KrFs valg at hun fremstår som maktarrogant. Jonas Gahr Støre fremstilles i en ny bok som vinglete og ikke til å stole på når det virkelig gjelder. Dermed har både Hareides folk og Solberg-tilhengerne i KrF fått nye argumenter.

Analyse

Venstres og Frps metoder

Mens Fremskrittspartiet lar sine stortingsrepresentanter hudflette sin egen regjerings beslutning om å kutte støtten til Hege Storhaugs organisasjon, later Venstres folk som om regjeringssamarbeidet bare gir seire, skriver Aslak Bonde.

Analyse

For sent med KrF-kompromiss

Etter en uke er det åpenbart at KrF er delt i to, og at motsetningene mellom høyre- og venstresiden er store og skarpe. Kravet om å utsette veivalget kommer derfor til å øke i styrke, men det er foreløpig lite som tyder på at det når frem, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Svarteper-spillet

Spillet om regionreformen blir uforståelig, fordi partiene jobber så intenst med å slippe unna skylden for alt som kommer til å gå galt. Det er lite sannsynlig, men resultatet kan bli at vi får en ny reform som alle andre enn Høyre og Frp synes er bedre, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Siv Jensens ­kuppede konferanse

Regjeringen har arrangert en konferanse om sosial bærekraft der budskapene var entydig sosialdemokratiske. Det virket åpenbart at Høyre ønsker å bli det nye sentrumsbaserte styringspartiet – om da ikke hele konferansen var et resultat av politikernes abdikasjon, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Politisert landbrukskrise

På et eller annet vis kommer bøndene til å få kompensert en stor del av avlingstapene denne sommeren. Men det kommer antagelig til å bli tøffe politiske dragkamper om beløp og fremgangsmåte. Kanskje får vi også en debatt om norsk matberedskap, skriver Aslak Bonde.

Analyse

EU og NATO i spill

Dynamikken og uforutsigbarheten i Norges to viktigste allianser er nå så stor at det er nødvendig å tenke nytt om to konvensjonelle sannheter: Den ene er at EU-debatt er umulig, den andre er at NATO garanterer vår sikkerhet, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Rødt-­revolusjonen

Rødt på Stortinget er ikke revolusjonært, men partiets fremgang bidrar til en radikal endring av det politiske landskapet, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Et tydeligere Venstre

Før valget var Venstre uforutsigbart og stridslystent. Nå er det tydelig og medgjørlig, skriver Aslak Bonde.

Analyse

KrF vil i ­regjering – men hvilken?

Kristelig Folkepartis ledelse skryter offentlig av alle gjennomslagene, men i Stortingets korridorer snakker KrF`erne mest om problemene med å være vippeparti. De oppfattes som så store at KrF antagelig skifter strategi i løpet av høsten, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Dårlig terror­beredskap kan gi krise

Statsminister Erna Solberg svarer på Riksrevisjonens kritikk av manglende terrorsikring med at regjeringen nå bruker mer penger enn noen gang på formålet. Det er et svar en samlet opposisjon på Stortinget ikke kommer til å godta. Dermed kan det bli regjeringskrise, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Aps politiske problem

Arbeiderpartiet har ikke bare interne problemer å løse, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Aps forsvarsklemme

Regjeringen gjør lite for å samarbeide godt med sin viktigste allierte i forsvarspolitikken – nemlig Arbeiderpartiet. Det er et problem i seg selv for det største opposisjonspartiet, men det illustrerer i tillegg problemene stortingsflertallet får når det overstyrer regjeringen, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Det blinde EØS-øyet

Regjeringen vil ha tettere europeisk samarbeid, men overser i stor grad de mange EØS-sakene som kan bringe oss lenger vekk fra EU. Ikke engang Høyres statsråder står opp for EU-samarbeidet når det skaper trøbbel på eget fagfelt, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Nye skillelinjer om klima

Frontene i klimapolitikken skifter, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Støre og Vedum på slakk line

Partienes oppfølging av #metoo-bevegelsen er nå over i den vanskelige andre-fasen: De som mener at trakasseringssakene brukes politisk skal forenes med de som krever tøffe tiltak for å endre partikulturen. Akkurat nå ser den jobben umulig ut, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Sykehus-bommene

Sykehusminister Bent Høie er like upolitisk som sine forgjengerne, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Wara-løftet

Den nye justisministeren Tor Mikkel Wara kommer i utgangspunktet både til å styrke regjeringen og å åpne for nye dynamikker i Fremskrittspartiet, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Politikken i ordene

Oppgjøret etter at Sylvi Listhaug gikk av er blitt uvanlig bittert fordi partene rett og slett ikke forstår hverandres argumenter, skriver Aslak Bonde.

Analyse

KrF reddet litt av Stortingets ære

Stortingets byggesprekk har fått deler av Stortinget til å tenke litt mer prinsipielt enn før, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Den ubegripelige SSB-saken

Siv Jensen trenger ikke å uroe seg for egen stilling, selv om SV ønsker å fremme mistillitsforslag mot henne i SSB-saken. Likevel har finans­ministeren både tapt generell troverdighet, og hisset på seg flere opposisjonspartier. Helt selvforskyldt.

Analyse

Sentrums endelige død

2018 blir året der idéen om et selvstendig politisk sentrumsalternativ blir gravlagt etter et 45 år langt nær-døden-liv, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Velger å være politisk maktesløs

Politikere flest har stor tro på at de kan styre helsevesenet, skolen og arbeidsdeltakelsen, mens de fremstår som mer eller mindre avmektige i kampen mot arbeidslivskriminalitet og lovlige skatteundragelser. En slik forskjellsbehandling er det mulig å gjøre noe med, skriver Aslak Bonde.

Analyse

BNP-vekst knuser mål

Mye tyder på at statsminister Solberg allerede har gitt opp målsetningen om å nå NATOs mål for forsterket forsvarssatsing. Dermed kan det igjen bli grasrot-kupp på Høyres og FrPs landsmøter, samtidig som Ap og Sp har fått et nytt angrepspunkt mot regjeringen, skriver Aslak Bonde.

Analyse

ANALYSEPolitisk arbeid gir økt risiko for seksuell trakassering

Ungdom jobber sammen med voksne. Arbeidet er døgnkontinuerlig, og maktkamper er så vanlig at det er lett å kategorisere et varsel om trakassering som en del av et spill, skriver Aslak Bonde.

Delseier med bismak

Vel er det historisk at Høyre for første gang har klart å forene FrP og et sentrumsparti i regjering, men det er langt frem til hovedmålet om å få et stabilt borgerlig styringsgrunnlag. Kanskje lenger frem enn det var for noen uker siden.

Synspunkt

Mister Arbeiderpartiet makten, mister de alt

Arbeiderpartiet konstitueres i like stor grad av makt som av politikk, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Den Solbergske parlamentarisme

Statsminister Erna Solberg vil normalisere et nytt og uoversiktlig maktforhold mellom Stortinget og regjeringen. Dermed vil hun tvinge opposisjonen til å gjøre et aktivt fremstøt for å kaste henne, og det tror hun ikke Krf vil være med på, skriver Aslak Bonde.

Rekordlang politisk tenkepause

Norsk politikk er på hold. Statsrådene tar ingen initiativ så lenge de venter på beskjed om de får fortsette. Opposisjonspartiene vinner noen voteringer i Stortinget, men sliter med å utforme langsiktige strategier så lenge de ikke vet hva de står opp mot, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Venstres vei inn i regjering

På Stortinget vil det være en stor overraskelse om Venstre blir stående utenfor regjering, skriver Aslak Bonde.

Senterpartiet – for folk flest

Sp lover mer enn alle andre til Forsvaret, raser mot høye bompengesatser og forhøyet sukkeravgift og finansierer populære utgiftsøkninger med urealistiske byråkrati-kutt. Det er til forveksling likt Fremskrittspartiets politikk fra noen år tilbake, skriver Aslak Bonde.

Kampen om Barentshavet

Petroleumsaktivitet utenfor Lofoten/Vesterålen/Senja er ikke lenger miljøbevegelsens viktigste sak. Nå er det kampen om Barentshavet det står om. Miljørettssaken i Oslo Tingrett og striden om Goliat-prosjektet gir mange antydninger om hvordan kampen kommer til å arte seg.

Analyse

Leter etter ny klimapolitikk

Arbeiderpartiet vil ha en mer offensiv klimapolitikk, men tør ikke å utfordre oljenæringen, landbruket og distriktene. Da gjelder det å tenke nytt – spesielt når det gjelder transport-, industri- og arealpolitikk, skriver Aslak Bonde.

Budsjettkutt gir regjeringskrise

Regjeringens varsel om at det blir strammere budsjetter i årene fremover, er blitt mindre troverdig etter valget. I det øyeblikket Siv Jensen foreslår kutt i statsbudsjettet, kommer hun til å sette regjeringens liv i akutt fare. Krf tåler færre kutt enn andre partier, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Et mer­ turbulent Storting

Det kan bli fire dramatiske år på Stortinget. Blir det såkalt borgerlig flertall er det stor sannsynlighet for at Krf vil kaste en blå/blå regjering i løpet av neste år. Og SV kommer ikke til å bli like føyelige nå, som de var i den rødgrønne regjeringen.

Det blir et skattevalg

Skatt blir den dominerende saken i valgkampen, men det er usikkert om skattespørsmålet også blir det viktigste for velgerne. Enda mer usikkert er det om det er høyre- eller venstresiden som tjener på at skatt står øverst på dagsorden, skriver Aslak Bonde.

ANALYSEFremskritts­partiets metode

Frp har økt det samlede avgiftsnivået med godt over tre milliarder kroner. Men hva gjør vel det når avgiftene på campingvogner, påhengsmotor og veteranbiler er fjernet? Partiet satser på at enkeltsaker virker sterkere enn helhet og konsistens, skriver ASLAK BONDE.

Aslak BondeMaktpartier er utydelige

Jonas Gahr Støre lover et tydeligere Ap etter landsmøtet. Det er et løfte han bare delvis kan innfri. Ikke bare fordi Arbeiderpartiet er en bred koalisjon av interesser og er redd for å bruke oljepenger, men også fordi det er uklart hvordan alliansen med andre partier vil påvirke Aps politikk.

ANALYSERen Høyre-regjering rykker litt nærmere

Venstres landsmøte ga ingen garanti for at partiet alltid vil stemme for en borgerlig regjering, men partiets velgere kan likevel være ganske sikre. Et Venstre i vippeposisjon kan komme til å tvinge frem en ren Høyre-regjering, skriver Aslak Bonde.

ANALYSESolberg tvinges til dårlig ledelse

Statsminister Erna Solberg fremstår ikke nå som en trygg og klok leder. Mye tyder på at det først og fremst skyldes politikk. Hun tvinges til dårlig lederskap av samarbeidspartier som er mer opptatt av seg selv enn av regjeringens overlevelse.

ANALYSERegjeringskriser må forberedes

Hvis det ikke blir noen budsjettavklaring på Stortinget innen starten av neste uke, betyr det at det faktisk kan bli regjeringskrise. Men det er også mulig at budsjettforhandlerne spiller med oss – at de er avhengig av at krisetruslene oppfattes som reelle.

Politisk analyse: Kommisjonen er død. Skiftet kommer.

Ekspertene i grønn skattekommisjon har vært så virkelighetsfjerne at rapporten deres ganske fort blir lagt i en skuff. Det betyr ikke at det grønne skatteskiftet blir utsatt. Politikerne kommer blant annet til å gjøre bilkjøring dyrere.

Utydelig politisk landskap

Venstre står alene igjen blant puristene som vil bruke mindre oljepenger, mens Kristelig Folkeparti blir mer og mer sosial­demokratisk velferdsstatsparti. Men det betyr ikke nødvendigvis at de to sentrumspartiene kommer til å gå hver sin vei.

Frp-koden er knekt – hva så?

Aps landsmøte skal ikke bare skape politikk tilpasset nye samfunnsutfordringer. Partiet skal også forholde seg til endret politisk landskap. Eksempelvis er ikke Frps innvandringspolitikk lenger så styrende.

Politisk analyse: El-bil satsingens svanesang

Mens utslippsproblemet fra biler er i ferd med å bli løst, vokser et annet problem: Det er ikke plass til bilene i de nye, tette byene. Derfor foreslår statens transporteksperter at politikerne skal gjøre det stikk motsatte av det de ønsker.

Politisk analyse: Den planlagte krangelen

Det blir alltid konflikt når flere partier skal samarbeide om regjeringsmakt. Det spesielle i denne stortingsperioden er at det finnes en avtale som inspirerer til offentlig krangling. Den som taper mest på det er Erna Solberg. Hun fremstår som en ekstra svak leder.

Solberg fjerner seg fra målet

Erna Solberg har åpenbart beveget seg bort fra sitt erklært mål om å styre landet i åtte år, men er det selvforskyldt? Det er sannsynlig at de valgløftene som gjorde det mulig for henne å vinne valget i fjor er de samme som gjør det umulig å bli populær i år.

Statsministerens asyltabbe

Justisminister Anundsen kan tjene på å fremstå som en kompromissløs utkaster av asylsøkere, men statsminister Erna Solberg har det verre. Hun har svekket politiet - kanskje uten grunn.

Annonse
Annonse
Annonse