Annonse

private aktører

ArbeiderpartietLeger velger privatklinikker over å bli fastleger

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å gjøre noe fordi han ønsker denne privatiseringen.

BarnevernFortsatt flest opphold i private institusjoner

Rundt 56 prosent av alle oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i fjor var i institusjoner eid av private.

Kommentar

Valgsmell for kommersiell velferd

Venstresidens kamp mot «velferdsprofitører» ser ikke ut til å ha skremt velgerne. Kommersielle velferdsaktører kan gå trangere tider i møte.

AUF med forslag om profittforbud for barnehager

AUF er bekymret for at kommersielle krefter utnytter barnehagesektoren og har Fagforbundet med seg på flere forslag for å stanse utviklingen.

Tror offentlig helsevesen trenger hjelp fra private

Én av to mener det offentlige trenger hjelp fra private og ideelle aktører for å kunne levere gode nok helse- og omsorgstjenester i fremtiden.

Rundt 80 prosent av norske kommuner bruker private aktører

Andelen norske kommuner som har satt tjenester ut på anbud, økte kraftig fram til 2012, men nå er trenden i ferd med å snu.

LederSøkkrik på barnehage

Det er noe galt med tilskuddsordningen til barnehager når private eiere tjener seg søkkrike og nær halvparten av de ideelle har gitt opp.

Helsekostnadene øker – private tar en stadig større del av kaka

Annonse
Annonse
Annonse