Annonse

Psykiske problemer

Mannlige sjefer mer negative til deprimerte ansatte

Det er målbare forskjeller mellom mannlige og kvinnelige ledere i synet på depresjon blant medarbeiderne, viser ny svensk forskning.

Flere studenter sliter med alvorlige psykiske plager

Hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager, viser ny undersøkelse.

Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge.

Støttende ledelse reduserer depresjon

Positive og støttende ledere kan motvirke sykefravær som bunner i psykiske plager, viser en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det skriver idebanken.org.

Arbeidsmiljøet kan gi psykiske plager

Psykiske plager kan i betydelig grad kan tilskrives uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

252184_.jpg

OECD vil ha flere psykisk syke i arbeid

Nav bør langt tidligere gripe inn for å hindre at folk med psykiske plager og sykdom faller ut av arbeidslivet, mener OECD. – Uaktuelt å endre sykelønnsordningen, sier arbeidsministeren.

yrvin.jpg

Står frem som bipolar

Stortingsrepresentant Karin Yrvin (Ap) står fram og forteller at hun har en diagnose som bipolar. Det er første gang en stortingsrepresentant står fram med en slik diagnose.

sliten_mann_dep.jpg

Ansatte med psykiske problemer?

Fem korte filmer som viser hvordan en leder kan ta initiativ til en samtale, gjennomføre den, avslutte den og følge opp i etterkant.

Annonse
Annonse
Annonse