Annonse

ragnhild lied

Synspunkt

Fellesskap funkar

Det er kanskje å håpe for mykje: Men kanskje innser ein del høge og mørke næringslivsfolk no kor avhengige dei er av staten, styresmaktene og av dei offentleg tilsette, skriv Ragnhild Lied.

Synspunkt

Strid om reisetid

I utgangspunktet er det klare skilje mellom arbeidstid og fritid. Men kor skarpe er eigentleg grensene, spør Unio-leder Ragnhild Lied.

Synspunkt

Godt nytt år for utdanningsdebatt!

I statsministeren sin nyttårstale peika ho på at hovud­utfordringa når det gjeld utdanning i Noreg, er å få fleire til å fullføre vidaregåande opplæring, skriv Unio-leder Ragnhild Lied.

Premissleverandørene

Med grasrota i ryggen

Noen av fagforeningenes mange premiss­leverandører

SkattelisteneDette tjente arbeidslivstoppene i fjor

Samtlige hevet millionlønn.

Unio-leder om Lier-Hansen– Angstbitersk!

– Det er vel greit for Stein Lier-Hansen at barna hans går i barnehagen? spør Unio-leder Ragnhild Lied. Hun mener angrepet på offentlig sektor fra lederen i Norsk Industri er både trist og angstbiters.

UnioKommunene må få dekket reelle utgifter til asylmottak

Unio frykter at norske kommuner vil vegre seg mot å hjelpe asylsøkere av økonomiske årsaker.

Ber om strakstiltak for å sikre «norsk lov i norske farvann»

Norske sjøfolk faller utenfor norsk lovverk. Det vil sjømannorganisasjonene LO og Unio ha en slutt på.

Mer fleksibilitet om arbeidstid

Arbeidstakerorganisasjonene protesterer, men arbeidstidutvalgets forslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og unntak for de som har en delvis uavhengig stilling er ikke mer radikalt enn at de bør kunne svelge det, skriver redaktør Magne Lerø.

LO i pensjonsretrett

De nye pensjonsordningene gir lavere lønn for kvinner i lavtlønnsyrker. Når menn som tjener bedre og lever kortere ikke er interessert i å «gi bort» noe av egen pensjon til kvinnene, er det lite LO kan gjøre. Prinsippet om at pensjon skal følge den enkeltes inntekt, vinner fram, skriver redaktør Magne Lerø.

Lærerne ønsker mer kompetanse

Spekter-leder Anne-Kari Bratten skriver i Ukeavisen Ledelse sist fredag om striden med tilbakevirkende kraft av nye kompetansekrav for lærere. Innlegget kan gi inntrykk av at Utdanningsforbundet, som den aller største lærerorganisasjonen, er motstander av kompetansekrav for lærere. Det er vi ikke, skriver leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Lærertopp seiler opp som ny Unio-leder

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied er ønsket som ny Unio-leder etter Anders Folkestad. Lederskiftet i landets nest største hovedorganisasjon finner sted i desember.

Annonse
Annonse
Annonse