Annonse

Rambøll

Karrieresteg

Ny HR-direktør til Rambøll

Victoria Bodak har jobbet med HR, organisasjonsutvikling og endring i 13 år og kommer fra NCC Building Norway.

Karrieresteg

Ny markedssjef og divisjonsdirektør skal styrke laget til Rambøll

Katrine Johansen har inntatt rollen som markedssjef i Rambølls salgsorganisasjon, mens Montserrat F. Telseth har startet opp som divisjonsdirektør for tekniske systemer.

Leger ved norske sykehus– I ferd med å miste håpet

Bare 29 prosent av norske sykehusleger tror pasientene vil få det bedre på sykehuset de arbeider ved i nær fremtid. Kun 15 prosent har tro på at arbeidsforholdene vil bli bedre.

Student fikk fart på digitaliseringen

Student på sommerjobb endte opp med å skrive en bacheloroppgave som automatiserte Rambølls brann- og sikkerhetsvirksomhet.

Lederverktøy

Teknologiske endringer– Resultatene er viktigst, ikke verktøyene

Nye verktøy vi tar i bruk endrer måten vi jobber på. Selv om endringer kan være vanskelige å gjennomføre i organisasjoner, er det viktig at vi søker kunnskap og er med der det skjer, hevder Rambøll–leder.

Hilde Tonne blir innovasjons- og digitaliseringsdirektør i Rambøll Gruppen

RekrutteringAvdekket ledelsesmotivasjonen

Masterstudent Stine Lundberg kontaktet to bedrifter, der hun intervjuet mellomledere på ulike nivåer. Kunnskapen om hvordan rekrutteringsprosessene fungerte, og hva som kunne forbedres, ble verdifull for bedriftene.

Nye rekrutteringsrutiner ga søkerboom

Rambøll standardiserte rekrutteringen av mellom-ledere, innførte caseoppgaver som standard og begynte å lyse ut alle mellomlederstillinger. Det ga en søkerboom, og en bedre innsikt i hvem som faktisk er motivert for å drive med ledelse.

SamferdselDårligere veier i ni fylker

I ni norske fylker har veistandarden blitt dårligere de sist fem årene, viser en ny rapport fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Endringsledelse: – Du må være en sherpa

En god endringsleder må være i stand til å lose de ansatte ned i de dypeste daler – og opp igjen. Ikke alle ønsker å bli med hele veien, men de som er med må forstå hvorfor de er der de er – og akseptere grunnen til det, mener it-sjef.

Robert fikk være leder for en dag

Robert Austigard, som er elev på Heltberg videregående skole fulgte Rambøll-direktøren en hel dag.

Ungt ledertalent tar over i Rambøll Management Consulting

Morten Skodbo (34) tar steget helt opp, når konsulentselskapet rekrutterer administrerende direktør fra egne rekker.

Vi har vært for sløve

Bygg- og anlegg er Norges nest største bransje og har negativ produktivitetsutvikling. Det er for sløvt. Nå må vi innrømme svakhetene våre og sette fart på samspillet og innovasjonen som bransjen så sårt trenger.

Annonse
Annonse
Annonse