Annonse

Rapport fra risikosonen

Synspunkt

Rapport fra risikosonenTreffsikre økonomiske virkemidler

Før dette har gått igjennom Stortinget, vil vi fort nærme oss 500 milliarder kroner som må hentes fra Oljefondet, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Synspunkt

Rapport fra risikosonenTreffsikre økonomiske virkemidler

Før dette har gått igjennom Stortinget, vil vi fort nærme oss 500 milliarder kroner som må hentes fra Oljefondet, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Rapport fra risikosonenDen store usikkerheten i koronaøkonomien

Den gode strategien er å velge et mangfold av prosjekter å satse på, og noen av disse vil vokse frem som vinnere, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Rapport fra risikosonenDen store usikkerheten i koronaøkonomien

Den gode strategien er å velge et mangfold av prosjekter å satse på, og noen av disse vil vokse frem som vinnere, skriver Arild Hervik fra risikosonen.

Synspunkt

Rapport fra risikosonenVelkjente og uprøvde tiltak i koronaøkonomi

Bankene blir vinnerne i de fleste tiltakene som en innført for å skjerme næringslivet mot koronakrisen herjinger, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

Rapport fra risikosonenVelkjente og uprøvde tiltak i koronaøkonomi

Bankene blir vinnerne i de fleste tiltakene som en innført for å skjerme næringslivet mot koronakrisen herjinger, skriver Arild Hervik.

Synspunkt

Rapport fra risikosonenDet særnorske luksusproblemet

Over tid vil det være så stort press for å få statlig støtte at vi får et særnorsk problem. Rikdommens problem, fordi vi har Oljefondet.

Synspunkt

Rapport fra risikosonenDet særnorske luksusproblemet

Over tid vil det være så stort press for å få statlig støtte at vi får et særnorsk problem. Rikdommens problem, fordi vi har Oljefondet.

Annonse
Annonse
Annonse