Annonse

regjeringens reformer

Venstre vil skjerme Oslo i regionreform

Ut å fange tidstyver

Jan Tore Sanner vil skape et mer effektivt og moderne samfunn. Vi ba om en statusrapport.

Kommunereformen: Økonomisk situasjon ikke avgjørende

Kommunene med den dårligste økonomien har ikke blitt utelukket fra samtaler om sammenslåing. For kommune-Norge er følelser, historie og beliggenhet viktigere enn økonomi når det handler om å tegne det nye Norges-kartet.

Bruker tre ganger mer på jernbanen enn for ti år siden

Bevilgningene til jernbanen har økt fra 6 til 18 milliarder i året siden 2006. Det har ikke gitt oss tre ganger så mye jernbane.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Beskylder Sanner for tvangssammenslåing

Seks av ti norske ordførere har skrevet under på et opprop hvor de beskylder kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) for å tvinge norske kommuner til å slå seg sammen.

60 prosent av NSBs overskudd stammer fra eiendom

De siste fem årene har eiendom pyntet på NSBs driftsresultater med over 4 milliarder kroner. Nå skal pengemaskinen ROM Eiendom flyttes fra NSB og inn i et nytt og mektig infrastrukturforetak for jernbanen.

Sviktende tillit er største utfordring for politireformen

Norge har fått 12 politidistrikt med Nærpolitireformen. Men flere spørsmål gjenstår, blant intern struktur og organisering. Og ikke minst – om man klarer å opprettholde folks tillit til politiet.

Nærpolitireformen: Økokrims fremtid i spill

Skal politiets ressurser gå til etterforskningsteam lokalt i distriktene, eller skal Økokrim få mer enn i dag? NHH-professor Tina Søreide mener spørsmålet bommer på målet som er mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Hun vil la påtalemyndighetene forhandle med skurkene.

Regjeringens reformer: Flytter han kunnskapsmakten?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen styrker eliteforskere, skaper robuste institusjoner og vil nå heve studiekvaliteten. Alt for å sikre omstilling. For å lykkes foreskriver utvalg sterkere styring av kunnskapssektoren, men det vil gå utover kvaliteten, frykter universitetsrektor Ole Petter Ottersen.

Snevre mål for helse-sektoren

Siden helseminister Bent Høie tok over ansvaret for Helse-Norge har han lansert mange planer. I år skal de innføres. Da blir måling av effektene viktig. Spørsmålet er om helseministerens styringsmål er godt nok egnet til å styre reformene.

– Det er ledig ­kapasitet i det ­offentlige helsevesenet

Torgeir Micaelsen mener tiden er moden for mer kveldsåpent ved de offentlige sykehusene. – I dag er det en del kapasitet ved de offentlige sykehusene som aldri tas i bruk, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse