Annonse

revidert nasjonalbudsjett

Strid om avgiftskutt på brus i budsjettinnspurt

Frp står knallhardt på krav om avgiftskutt på brus og bomfri sommer på norske riksveier for å støtte regjeringens reviderte budsjett og nye koronatiltak.

Unge funksjonshemmedeSkuffende medisin fra regjeringen

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør for lite for unge med funksjonsnedsettelser i koronakrisen, mener organisasjonen Unge funksjonshemmede.

Norske konsertarrangørerSkjev kompensering splitter musikkbransjen

Tone Østerdal i Norske konsertarrangører (NKA) stiller seg undrende til at frivillighetsordningen styrkes betydelig, mens kulturordningen ikke styrkes i det hele tatt.

Riksscenen– Noen kastes til ulvene

Det var store forventninger til revidert nasjonalbudsjett. Dessverre er ikke disse innfridd, sier daglig leder for Riksscenen, Ane Carmen Roggen

Norsk filmforbund– Hvor er de friske pengene?

Krisen i film- og tv-bransjen er langt fra over. Regjeringen har bommet med støtten, som har vært et lappeteppe av ordninger, mener forbundsleder Elisabeth Sjaastad, som håper Stortinget kan rette opp situasjonen.

NOKU– Kan bli katastrofalt for kulturlivet

Norsk kulturforum (NOKU) er bekymret for at trange budsjetter vil ta knekken på kulturlivet, men er positiv til løftet om ny kulturlov.

Creo– Veldig skuffet

Hans Ole Rian i Creo reagerer på regjeringens behandling av selvstendig næringsdrivende i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen advares mot å sette arbeidsmarkedstiltak på pause

Satsingen på arbeidsmarkedstiltak står på stedet hvil i revidert nasjonalbudsjett. – Pauseknappen kan ikke holdes inne lenge, advarer direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Revidert budsjett Høylytt klagesang for oljen og kommunene

I årevis har oljelobbyen argumentert for at mindre oljeinntekter gir mindre velferd. Nå er vi der. Oljebransjen og kommunene ser ut til å lide aller mest under korona-nedstengningen.

400 millioner til sårbare barn og unge

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lanserer regjeringen en tiltakspakke for barn og unge som er rammet av koronakrisen.

Mer penger til kriserammet Nav

Nav får 700 millioner kroner ekstra i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Samtidig forlenges midlertidige ordninger for dagpenger, AAP og fritak fra lønnsplikt under permittering .

Regjeringen anslår lønnsvekst på 1,5 prosent

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent fra 2019 til 2020, etter det NTB erfarer.

Regjeringen med historisk krisebudsjett – bruker nesten 420 oljemilliarder

Norsk økonomi står midt i en krise av historiske proporsjoner, og regjeringen pøser på med oljepenger for å bøte på skadene. – Helt nødvendig, mener ekspertene.

Historiens viktigste «revidert»I morgen vil noen bli veldig skuffet

Tirsdag skal regjeringen legge fram «historiens viktigste reviderte nasjonalbudsjett». Forventningene er skyhøye, og kravene mange. Men noen vil bli skuffet. Flere problemsaker vil bli skjøvet fram i tid – til «korona-krisepakke 3» kommer.

Synspunkt

Hva nå for norske virksomheter?

Koronakrisen har nå endret seg fra en akutt fase til å handle om gjenåpning og veien videre. For å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, bør regjeringen prioritere tiltak som fremmer etterspørselen, skriver Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Justisminister Jøran Kallmyr har satt bremsene på i forhold til nærpolitireformen. Foto: NTB scanpix

Revidert Utsetter nærpolitigevinsten

– Gledelig å bli lyttet til, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Regjeringen hilser påtroppende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold velkommen med en ekstrabevilgning på 162 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Foto: NTB Scanpix

Revidert 162 millioner mer mot spionasje og terror

Skal avdekke og forhindre spionasje, sabotasje, terror og påvirkningsoperasjoner mot Norge.

Her er lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett

Svaret kommer 14. mai. Dette er allerede kjent:

Revidert nasjonalbudsjett10 millioner til fritidskort for barn

Regjeringen lekker ivrig fra forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Der vil det blant annet komme 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Budsjettpartnerne har aldri flyttet på færre millioner

KrF fikk flyttet på 257 millioner kroner i avtalen med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett. Det er ny bunnotering for borgerlige budsjettrevisjoner.

KommunetopperBemanningsnormer dreper det lokale selvstyret

– Dette er øremerking på en ny måte, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Kommune-Norge er pålagt nye bemanningskrav både i barnehagene og i skolen de siste årene. Nå frykter de at helsesøstertjenesten og barnevernet står for tur.

KrF vil skyve på betent strid om landmakten

KrF refser regjeringens forslag om fremtidens norske hær og heimevern, men vil ikke ta den diskusjonen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

LederRevidert fornuft

Det er ikke nå KrF skal lage krise. Nå bør KrF ta til fornuft, reversere sukkeravgiften, godta «dødsavgiften» og skaffe seg noen millioner mer til lærere og hjertesaker.

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

Støttepartiene flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett

Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.

Revidert nasjonalbudsjettRegjeringens «ekspansive finanspolitikk» gir ikke nye arbeidsplasser

Regjeringen har lagt fram sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2017, hvor det diffust loves flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag, skriver Noralv Veggeland.

Revidert nasjonalbudsjettBudsjettforhandlinger om to uker

Regjeringen og samarbeidspartiene tar sikte på å starte budsjettforhandlinger mandag 29. mai.

Regjeringen hudfletter Oslos klimabudsjett

Regjeringen slår i revidert nasjonalbudsjett fast at det ikke blir aktuelt å kopiere Oslo kommunes klimabudsjett i statsbudsjettet neste år.

Revidert nasjonalbudsjettKS skuffet over regjeringen

Heller ikke i Revidert nasjonalbudsjett ble kommune-Norge hørt i sin bønn om kompensasjon for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. – Skuffende, sier KS.

Anniken HauglieTil kamp mot langtidsledigheten

Regjeringens oppfatning av norsk arbeidsliv har i løpet av få måneder dreid fra stor usikkerhet rundt når ledighetstoppen ville nås til en klar konklusjon om at det verste er bak oss. I revidert nasjonalbudsjett får de som ble hardest rammet av oljenedturen økt oppmerksomhet.

Revidert nasjonalbudsjett57 millioner til økt innsats mot langtidsledighet

I revidert nasjonalbudsjett skal Nav få flere penger til å følge opp langtidsledige og flere ledige skal få tilbud om tiltaksplasser.

Mange lekkasjer fra revidert statsbudsjett

Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.

Utvalgsleder mot eget utvalgs anbefalingAdvarer mot økt gambling med oljefondet

Behov for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter gjør at NTNU-professor Knut Anton Mork ikke mener regjeringen bør øke oljefondets aksjeandel.

Enige om revidert budsjett på Stortinget

De borgerlige partiene på Stortinget er enige om revidert nasjonalbudsjett.

Milliardsluker Jensen

Den tid, den sorg, tenker Siv Jensen og skyver problemene foran seg. Hun hiver for tiden innpå rundt 10 oljemilliarder ekstra hvert halvår og ser ut til å ville fortsette med det, skriver redaktør Magne Lerø,

LO-lederen slakter det reviderte budsjettet

Dårlig styring med oljepengebruken og svak innsats mot ledighet, er LO-leder Gerd Kristiansens dom over regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Ap: – For lite og for sent

Slik reagerer opposisjonspolitikerne og samarbeidspartiene på det reviderte nasjonalbudsjettet.

Vil øke oljepengebruken med over 10 milliarder

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett viser en gjennomgående mer negativ holdning til norsk økonomi og utvikling enn i høst. Men hva har man ikke et oljefond for?

Dette vet vi om revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen presenterer revidert nasjonalbudsjett kl. 10.45. Dette er kjent så langt.

NHO ber om «stø kurs» fra regjeringen

NHO-topp Stein Lier-Hansen tar i bruk et gammelt Ap-slagord for å beskrive sine forventninger til regjeringens budsjett.

Oljemilliarder splitter sentrum før revidert

KrF henter gjerne ekstra penger fra oljefondet for å bevilge ytterligere 1,5 milliarder kroner i tiltak mot stigende ledighet. Venstre advarer og vil holde igjen.

Revidert nasjonalbudsjett - Venstre og KrF fortsatt­ skeptiske til kemnerreform

Vi er fortsatt skeptiske til statliggjøring av kemneren, sier finanspolitisk talsperson i Venstre, Terje Breivik. Likevel legger regjeringen frem forslaget. Det åpner for forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett.

Annonse
Annonse
Annonse