Annonse

Riksrevi­sjonen

Leder

LederBehold tilliten til politikerne

Det er forståelig at Riksrevisjonen ble stoppet da de ville revidere Stortinget. Vi trenger ikke et nytt kontrollsystem for politikere. Det holder med noe enkle presiseringer.

Leder

LederBehold tilliten til politikerne

Det er forståelig at Riksrevisjonen ble stoppet da de ville revidere Stortinget. Vi trenger ikke et nytt kontrollsystem for politikere. Det holder med noe enkle presiseringer.

Jurister reagerer på at Stortinget ikke vil kontrolleres av Riksrevisjonen

At Riksrevisoren ikke lenger får kontrollere Stortingets drift, overrasker jurister med forvaltning som spesialområde.

RiksrevisjonenMyndighetene mangler styring på IT-satsing i helsesektoren

Helsemyndighetene har ikke styring og kontroll på IT-satsingen «Én innbygger - én journal», og reglene for anskaffelser er brutt, viser undersøkelse fra Riksrevisjonen.

LederStøtte over alle grenser

I år blir det ikke gitt koronastøtte til kulturarrangører som går med overskudd. En slik nyorientering trengs både for den ordinære støtten til kulturlivet og statsstøtte til andre sektorer, skriver Magne Lerø.

LederStøtte over alle grenser

I år blir det ikke gitt koronastøtte til kulturarrangører som går med overskudd. En slik nyorientering trengs både for den ordinære støtten til kulturlivet og statsstøtte til andre sektorer, skriver Magne Lerø.

– Uakseptabel lang saksbehandlingstid i Nav og Trygderetten

Behandlingstiden på klagesaker har økt i Nav og Trygderetten. Lang saksbehandlingstid er en stor belastning for dem som er avhengige av velferdsytelser, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen simulerte dataangrep mot helseforetakeneSvært alvorlige mangler

Gjennom et simulert dataangrep klarte Riksrevisjonen å få høy grad av kontroll over datasystemene i tre av fire helseregioner.

Riksrevisjonen– For lite oppmerksomhet rundt lønnsomhet i Equinor

Olje- og energidepartementet må stille tydelige forventninger om åpenhet i Equinors rapportering, krever Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen slakter oppfølgingen av bærekraftmålene

Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot regjeringen for mangelfull oppfølging av FNs bærekraftmål på nasjonalt nivå.

RiksrevisjonenNavs attføringstilskudd brukes feil

Nav får kraftig kritikk for å ha lite kontroll på pengene som går til arbeidsmarkedstiltak. Opptjente verdier kommer ikke attføringstiltakene og deltakerne til gode, fastslår Riksrevisjonen.

RiksrevisjonenStaten tar for høye gebyrer

Brukerne av de offentlige tjenestene må betale 627 millioner kroner mer enn det tjenestene koster, og blir dermed belastet en skjult skatt.

Riksrevisjonen undersøker Equinors investeringer i utlandet

Leder

LederPolitisk fiskefusk

Når den knusende kritikken fra Riksrevisjonen preller av på fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, er det fordi han vil føre en politikk som ikke er i tråd med det Stortinget har vedtatt.

Leder

LederPolitisk fiskefusk

Når den knusende kritikken fra Riksrevisjonen preller av på fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, er det fordi han vil føre en politikk som ikke er i tråd med det Stortinget har vedtatt.

Leder

LederEtterpåklokskapens apostel

Etterpåklokskapen har gode vekstvilkår i tilsynenes og revisorenes tidsalder. Påstanden fra Per Kristian Foss om at Equinors tap i utlandet skyldes ukritisk og passivt eierskap, er ren synsing.

Leder

LederEtterpåklokskapens apostel

Etterpåklokskapen har gode vekstvilkår i tilsynenes og revisorenes tidsalder. Påstanden fra Per Kristian Foss om at Equinors tap i utlandet skyldes ukritisk og passivt eierskap, er ren synsing.

Alvorlige bemanningsutfordringerSykehusene får ikke tak i nok sykepleiere og jordmødre

1 av 4 ledere ved norske sykehus har mislykkes med å rekruttere sykepleiere og jordmødre de siste tre månedene.

RiksrevisjonenDomstolene bryter lovpålagte tidsfrister

Det kan få konsekvenser for rettssikkerheten til enkeltmennesker og for tilliten til rettssystemet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Mener Riksrevisjonen blander kortene

Helse- og omsorgsdepartementet legger seg på ingen måte flat for Riksrevisjonens kritikk av de nye anskaffelsesrutinene i helseforvaltningen. Riksrevisjonen er for tidlig ut og de blander kortene, mener politikerne i HOD.

Norsk Helsenett svarer på kritikkenAnslagene om gevinst nær milliarden gjelder fortsatt

Det har tatt lenger tid å effektivisere enn forventet, erkjenner Norsk Helsenett. De jobber nå med forbedringer etter kritikken fra Riksrevisjonen.

Ansatte i helseforvaltningen fortvilerBer Stortinget om hjelp

Det nye anskaffelsesregimet for helseforvaltningen gir ingen gevinst, kun permanente merkostnader, mener tillitsvalgt. Nå ber ansatte ved Folkehelseinstituttet Stortinget ta grep.

Effektiviseringen som doblet kostnadene– Særdeles lite vellykket

I 2016 overtok Norsk Helsenett jobben med å besørge anskaffelser for 10 ulike helseetater. Målet var innsparinger på rundt 10 milliarder innen ti år. Etter to år er kostnadene til anskaffelser fordoblet.

RiksrevisjonenPolitiet greier ikke sikre kritiske IKT-systemer

Politiet får sterk kritikk i Riksrevisjonens gjennomgang av statsetatenes regnskaper og administrasjon for fjoråret.

Leder

LederLovbrytere i tilsynets tjeneste

I de korrektes verden er det pinlig at selveste Riksrevisjonen mangler kontroll og bryter arbeidsmiljøloven på løpende bånd. Problemet er ikke verre enn at noen er overivrige i tilsynets tjeneste.

Leder

LederLovbrytere i tilsynets tjeneste

I de korrektes verden er det pinlig at selveste Riksrevisjonen mangler kontroll og bryter arbeidsmiljøloven på løpende bånd. Problemet er ikke verre enn at noen er overivrige i tilsynets tjeneste.

Norge utnytter ikke verdifull kompetanse fra utlandet godt nok

Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse.

Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, mener de.

RiksrevisjonenLønnshopp for ledere i staten møter lite forståelse

Ledere i staten har en lønnsvekst langt høyere enn det folk flest får, viser Riksrevisjonens gjennomgang. – Dramatisk, mener Dag Terje Andersen (Ap).

Styrer i helseforetakene har for passiv oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet

Prosessen som Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har for valg av styrer for foretakene, sikrer ikke at de får en sammensetning med best mulig kompetanse, konstaterer Riksrevisjonen.

Flere brudd på arbeidsmiljøloven i Riksrevisjonen

De siste årene har det i Riksrevisjonen vært 423 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

KrFStortinget retter trolig kritikk mot regjeringen

KrFs Hans Fredrik Grøvan mener det er «svært sannsynlig» at Stortinget retter kritikk mot regjeringen etter Riksrevisjonens slakt av terrorsikringen.

Justisdepartementet får kritikk for manglende terrorsikring

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen vil ha strengere skattekontroll av multinasjonale selskap

Lite kontroll og oppfølging av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene. Slik lyder dommen fra Riksrevisjonen.

RiksrevisjonenSkuffende satsing på bioenergi

Riksrevisjonen vil ha fortgang i satsingen på bioenergi.

Riksrevisjonen– Alvorlig at noen barn får tiltak som ikke er tilpasset deres behov

Kritiserer barnevernet for å godkjenne tiltak de selv mener ikke samsvarer med barnets beste.

RiksrevisjonenNav svikter i oppfølgingen - hindrer arbeid

RiksrevisjonenDårlig samarbeid mellom fastleger og sykehusleger setter pasientsikkerheten i fare

Riksrevisor-kandidatene til KrF allerede klare for nye toppjobber

Klare for direktør- og advokatstillinger.

Per-Kristian Foss fortsetter som riksrevisor

Riksrevisjonen tordner mot Nav– Sikrer ikke at dagpenger går til reelle arbeidssøkere

Nav mener Riksrevisjonen bommer.

Arbeidet med Regjeringskvartalet til Riksrevisjonen

Arbeidet med det nye Regjeringskvartalet havner nå hos Riksrevisjonen og i Stortingets spørretime.

Sterk kritikk mot riksrevisoren i intern undersøkelse

I en intern arbeidsmiljøundersøkelse hos Riksrevisjonen kommer det sterk kritikk fra de ansatte mot lederstilen til riksrevisor Per-Kristian Foss.

Kontrollkomiteen slår tilbake i byggesaken på Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.

Ap-politikerRiv, ruskende galt å skylde på Thommessen

I saken om garasjen og stortingspresidenten er det ingen som har gått bananas og funnet på at de skulle bruke mye mer penger enn det som stod i budsjettet, skriver Ap-politiker Ragne Victoria Kolaas Stauri.

Ap-politikerRiv, ruskende galt å skylde på Thommessen

I saken om garasjen og stortingspresidenten er det ingen som har gått bananas og funnet på at de skulle bruke mye mer penger enn det som stod i budsjettet, skriver Ap-politiker Ragne Victoria Kolaas Stauri.

Betent HV-krangel inn i stortingssalen

Heimevernet mangler kapasitet til å sørge for sikring av viktige bygg og anlegg, ifølge Riksrevisjonen. HV er styrket i denne perioden, svarer regjeringen.

Stortinget i hemmelig møte om terrorsikring

Stortingspolitikerne samlet seg mandag til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Pressen ble holdt unna, og hemmeligholdet får kritikk.

Minst to partier ber stortingspresidenten gå. I dag avgir vaktbikkja på Løvebakken sin innstilling.

Fredag kommer dommen over Stortingets byggesprekk

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avslutter fredag arbeidet med byggesaken som har ført til krav om stortingspresidentens avgang.

RiksrevisjonenMener stortingspresidentens kritikk er bortforklaringer

Riksrevisjonen står fast på sin kritikk av Stortingets presidentskap. Dermed er det ingen tegn til forsoning mellom herskeren og vaktbikkja på Løvebakken.

Lukket stortingsmøte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring

Stortinget må ha lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Regjeringen får flengende kritikk for arbeidet med å beskytte bygg og infrastruktur.

Kluss i kontrollenVaktbikkjer på kollisjonskurs

Konflikten mellom forvaltningens blodhund og Stortingets hersker har landet på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Stortingspresidenten bestrider «alle vesentlige områder» i Riksrevisjonens kritikk.

ANALYSEStortings­presidentens selvmål

Stortingets ledelse svarer på den kraftige kritikken fra Riksrevisjonen med å forsøke å undergrave dens autoritet. Det kan resten av Stortinget umulig godta, og derfor er det høyst sannsynlig at hoder vil rulle innen sommerferien, skriver Aslak Bonde.

ANALYSEStortings­presidentens selvmål

Stortingets ledelse svarer på den kraftige kritikken fra Riksrevisjonen med å forsøke å undergrave dens autoritet. Det kan resten av Stortinget umulig godta, og derfor er det høyst sannsynlig at hoder vil rulle innen sommerferien, skriver Aslak Bonde.

Minimal fremgang for norsk jernbane– Berettiget kritikk, sier direktoratet

Svak styring av milliardinvesteringer i norsk jernbane har gitt dårligere togtilbud enn ventet. – Kritikkverdig svakt, sier Riksrevisoren.

RiksrevisjonenMener Stortinget brøt egne regler i milliardprosjekt

Stortingets pågående byggeprosjekt koster staten 1,8 milliarder kroner - 700 millioner mer enn først anslått. Ifølge Riksrevisjonen ble flerfoldige millioner delt ut på ufullstendig grunnlag.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Foss klar til å gjenta kritikken om terrorsikring

Riksrevisor Per-Kristian Foss vil gjenta sin skarpe kritikk mot Forsvarsdepartementet når han mandag møter i den lukkede høringen om terrorsikring.

Annonse
Annonse
Annonse