Annonse

søksmål

Volkswagen betaler 9 millioner euro for å unngå rettssak mot selskapets toppsjefer

Volkswagen inngår forlik i en tysk domstol og betaler 9 millioner euro for å unngå at selskapets toppsjefer blir stilt for retten for markedsmanipulering.

Omsorgsarbeidere anker Aleris-dommen

Flere av de 24 omsorgsarbeiderne som delvis tapte sine søksmål mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.

Juristene svarer

Er retten til å reise stillingsvernssak frasagt?

DP-juristene svarer.

Aleris-ansatte i Midt-Norge forbereder søksmål mot arbeidsgiveren

Tidligere og nåværende ansatte i Aleris Ungplan i Midt-Norge jobber nå for å organisere nytt søksmål mot omsorgsgiganten.

Forbrukerrådet anker saken mot DNB

Forbrukerrådet anker dommen fra Oslo tingrett der storbanken DNB ble frifunnet i norgeshistoriens største gruppesøksmål. DNB sier de er overrasket over anken.

Internasjonale finans- og energigiganter Klare for omkamp om norsk gass-eksport

I 2015 tapte fire selskaper et søksmål om 15 milliarder kroner mot Olje- og energidepartementet om det de mente var urettmessig senking av tariff på eksport av gass. Neste uke starter første omkamp.

Retten tillater historisk massesøksmål mot DNB

Storbankens forsøk på å blokkere et historisk massesøksmål ble fredag avvist i Oslo tingrett.

Tingretten skal vurdere gigantsøksmål mot DNB

Forbrukerrådet mener at 180.000 kunder hos DNB har betalt for en tjeneste de ikke har fått og vil gå til gruppesøksmål for disse kundene. Oslo tingrett skal nå ta stilling til om søksmålet er egnet som gruppesøksmål.

Industri Energis søksmål mot Norsk olje og gass opp for arbeidsretten i september

Påstanden om at avtalen for oljeservicebedrifter mellom Norsk Olje- og gass og SAFE er tariffstridig og brudd på forhandlings-forpliktelser kommer opp for arbeidsretten 1. - 2. september.

– Arbeidsgiver hadde ikke lov til å gi tilbudet, og SAFE burde aldri godtatt det

Leder for Industri Energi er forbannet.

DNB: – Ikke grunnlag for krav om tilbakebetaling

DNB avviser Forbrukerrådets påstander om at banken har latt 150.000 småsparere betale 690 millioner kroner for mye i gebyrer. Tirsdag sendte Forbrukerrådet det varslede gigantsøksmålet til tingretten.

Forbrukerrådet saksøker DNB for gigantsum

Anbefaler å saksøke staten over tap av oppholdstillatelse

Spør juristene: Rett til å fortsette i stilling under en sak om oppsigelse

Rett til å stå i stilling ved oppsigelse?

Ved søksmål rundt usaklig oppsigelse, må jeg da formulere retten til å stå i stillingen som et eget punkt?

Annonse
Annonse
Annonse