Annonse

sosial dumping

Tankesmie vil ha statlig bemanningsetat

Tankesmia Manifest vil ha en offentlig etat som alternativ til private bemanningsbyråer. Forslaget er inspirert av svenske erfaringer for noen tiår siden.

EsaNorske regler for sosial dumping bryter med EØS-reglene

Eftas kontrollorgan Esa mener de norske reglene mot sosial dumping som ble innført i 2016, strider mot EØS-avtalen og ikke tydelig nok viser at de virker.

Frykter oljebransjen skal gi opp faste stillinger

Mens LO frykter økende bruk av innleie i oljebransjen, peker NHO Service og Handel på det skrikende behovet for arbeidskraft.

Etterlyser konkret EØS-forsvar fra regjeringen

I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene ved EØS-avtalen, overlater regjeringen debatten til opposisjonen.

Ap med lovforslag mot sosial dumping

Ap vil sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til livs. Et av tiltakene er å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i den norske menneskerettsloven.

Vil kompensere økt utrygghet i EØSLO ønsker ILO-konvensjoner inn i norsk lov

LO vil at konvensjonene i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO skal inn i norsk lovgivning for å kompensere for at EØS-avtalen skaper utrygghet. Ap er enig, mens Høyre spør seg: Hva er vitsen? Norsk lov dekker hele greia allerede.

EUs middel mot sosial dumping møtes med norsk skepsis

EU vil bekjempe sosial dumping, og har vedtatt å opprette et eget arbeidsmarkedsbyrå. Norsk fagbevegelse er svært skeptisk.

LederAleris i grøfta

Aleris har alt tapt. Selv om de skulle overleve et slag i rettssalen, vil politikere kreve radikale endringer som vil redusere lønnsomheten i det de driver med.

LederAleris i grøfta

Aleris har alt tapt. Selv om de skulle overleve et slag i rettssalen, vil politikere kreve radikale endringer som vil redusere lønnsomheten i det de driver med.

Oslomodellen passer best i Oslo

Den såkalte Oslomodellen, som setter strengere krav til bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen, har vært en suksess, mener både politikere og byggebransjen. Men arbeidsministeren avviser at modellen kan brukes i hele Norge.

Rapport: Fortsatt grums i renholdsbransjen

Mange renholdsarbeidere får ikke lønna de har krav på, viser en ny rapport. Samtidig øker presset på renholdsarbeiderne.

HøyesterettInnleide vikarer har krav på samme kompensasjon for reisetid som fast ansatte

– Dette ville kunnet få store konsekvenser for norsk arbeidsliv, sier Parat-advokaten.

Tiltak for å stanse sosial dumping på sjøen

Etter at 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, tar politikerne tak for å stanse sosial dumping på sjøen.

Arbeidsinnvandring fra Øst-EuropaFlere bedrifter ansetter fast

Andelen arbeidere fra østeuropeiske EU-land har stabilisert seg i norsk arbeidsliv. Flere bedrifter ansetter dem fast, men innslaget av innleie er fortsatt betydelig, viser en fersk Fafo-rapport.

Regjeringen vil rydde opp i renholdsbransjen

Regjeringen foreslår tiltak for å hindre useriøse aktører i renholdsbransjen og for å bedre arbeidsvilkårene blant ansatte.

Elleve kriminelle nettverk i arbeidslivet avslørt

Senteret som jobber med arbeidslivskriminalitet i Oslo sier det har avslørt elleve kriminelle nettverk som opererer i hovedstaden.

Vil bekjempe sosial dumping med nytt register

Ap, SV og Sp vil ha nytt register for utenlandske tjenesteytere i Norge. Transportnæringen applauderer forslaget, men de borgelige partiene vender tommelen ned.

EU-forslag kan skape sosial dumping

EU-kommisjonen har lagt fram en tiltakspakke som skal gjøre det lettere for tjenestetilbydere å bevege seg på tvers av landegrensene. Dermed har de hisset på seg både arbeidsgivere og arbeidstakere – og den norske nei-siden.

SAMAK-rapportØkt sosial dumping i luftfarten

Sosial dumping er et økende problem i luftfarten, ifølge en rapport fra de nordiske landsorganisasjonenes samarbeidskomité (SAMAK).

Utvalg: Advarer mot lavere lønn for å få flyktninger i jobb

Det såkalte Capplen-utvalget kom i formiddag med sin rapport om lønnsdannelse i Norge.

Venstre foreslår å fjerne tjenestemannsloven

I kampen mot midlertidige ansettelser, foreslår Venstres programkomité å skrote tjenestemannsloven. Komiteen vil også ha nasjonal minstelønn mot sosial dumping.

LO frykter nye regler kan føre til mer sosial dumping

Trude Tinnlund er bekymret for regjeringens nye reglene ved offentlige anskaffelser som der terskelverdien heves 500.000 til 1,1 millioner kroner.

Fattigdommen øker i Europa: Mange selvstendige arbeidere blir den nye underklassen

Arbeidslivskriminalitet: Felles innsats gir resultater

Fattige som jobber på slavelønn, salg av falske «firmapakker» til kriminelle bander og trygdesvindel satt i system. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er blitt mer koordinert og profesjonalisert det siste året.

Unio-leder angrer på naivitet overfor sosial dumping

Avtroppende Unio-leder Anders Folkestad angrer på ikke å ha prioritert kampen mot sosial dumping høyere. – Vi burde vært mer restriktive, sier han til Klassekampen.

Telemark med tiltak mot sosial dumping

Fylkeskommunen adopterer opplegg som Skien har hatt suksess med.

LO: – Nei til lønnsdumping

– Regjeringens nye regler er med på å underminere tariffsystemet vi har, og vil åpne for at innleide får 50 til 70 kroner mindre i timen, hevder LO-nestleder Tor-Arne Solbakken.

Annonse
Annonse
Annonse