Annonse
Juristene svarer

Krav om feriepenger ved konkurs

DP-juristene svarer.

Ekstra pausetrekk ved overtid

DP-juristene svarer.

Gjelder varslingsfrist ved ­foreldrepermisjon absolutt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe ut ­oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når må en virksomhet tilby ansatte «annet passende arbeid»?

Juristene svarer om nedbemanning.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er virksomhets­overdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg lønn 17. mai selv om jeg ikke jobber?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gradert sykmelding kombinert med egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er lang tids sykefravær saklig grunnlag for oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som har utfordringer i privatøkonomien?

DP-juristene svarer.

Må egenmelding gis for hver fraværsdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp stillingen min mens jeg er permittert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Rakk ikke flyet hjemHar arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn?

DP-juristene svarer.

Har ansatte krav på 40% tillegg fra første overtidstime?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver redusere min stilling for å ansette en ny?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å gi meg så lav timelønn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Ny jobb?Dette må arbeidskontrakten inneholde

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar en personlighetstest?

DP-juristene svarer.

Har arbeidsgiver rett til å tvinge meg til å ta ut ferie i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Familieplanlegging – et tema på jobbintervju?

DP-juristene svarer.

Har jeg krav på feriepenger beregnet etter både fastlønn og bonus, eller kun fastlønn?

DP-juristene svarer.

Kan vi trekke den ansatte i lønn for å ha bulka firmabilen?

DP-juristene svarer.

Innkalt til drøftelsesmøte under sykmelding - må du delta?

DP-juristene svarer.

Er det lov med kun 14 dagers oppsigelsestid?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er sykmeldt?

DP-juristene svarer.

Hvor godt må avskjedigelse drøftes?

DP-juristene svarer.

Har arbeidsgiver egentlig lov til å trekke meg så mye i lønn?

DP-juristene svarer.

Har jeg krav på en mer utfyllende attest?

DP-juristene svarer.

Har ansatte rett på ammefri med lønn?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Når må jeg gi arbeidsgiver beskjed om at jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Rett til lønnsforhandlinger ved foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Rett til fleksibel arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Kan jeg kreve en skriftlig begrunnelse på oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Har jeg noen rettigheter siden jeg ikke fikk oppsigelsen på riktig måte?

DP-juristene svarer.

Kan vi si opp arbeidstaker som ikke har sykepengerettigheter?

DP-juristene svarer.

Kan tillitsvalgte inngå en avtale om 12-timers vakter?

DP-juristene svarer.

Hvor mange timer kan vi maksimalt avtale at de ansatte skal jobbe daglig og ukentlig?

DP-juristene svarer.

Hva innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden?

DP-juristene svarer.

Unntak fra hviletidsgrenseneBryter arbeidsgiveren din arbeidsmiljøloven?

DP-juristene svarer.

Er det lov å jobbe hver helg?

DP-juristene svarer.

Har jeg krav på hviletid mellom vaktene?

DP-juristene svarer.

Slik beregner du vederlag ved konkurranseklausul

DP-juristene svarer.

Kan jeg risikere å ikke få dagpenger om jeg selv sier opp?

DP-juristene svarer.

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Hvordan skal en oppsigelse overleveres?

DP-juristene svarer.

Fikk sparken via SMS

Hvilke rettigheter har jeg? DP-juristene svarer.

Kan jeg kreve å få tilbake de arbeidsoppgavene jeg likte best når stillingen er redusert?

DP-juristene svarer.

Ønsker 50 prosent stillingMå vi tilby deltidsstilling?

DP-juristene svarer.

Sjefen vil flytte ansatt for å «følge med»

Er det lov? DP-juristene svarer.

Skal nedbemanning drøftes med verneombudet?

DP-juristene svarer.

Hva kan referentene mine bli spurt om?

DP-juristene svarer.

Må ansatte få ny ferie ved arbeid i ferien?

Eller holder det med lønn? DP-juristene svarer.

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å sende inn dokumentasjon på ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Sagt opp etter 20 år i samme bedrift. Hva er mine rettigheter?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgiver nekter å skrive arbeidskontrakt. Hva gjør jeg?

DP-juristene svarer.

Kan jeg sies opp på bakgrunn av endringer i virksomheten?

Hvilke rettigheter har du ved endringsoppsigelse? DP-juristene svarer.

Redusering av stillingsprosent til sykmeldt ansatt

Er det lov? DP-juristene svarer.

DP-juristene svarerUlønnet foreldrepermisjon

Kan begge foreldrene ta ut ulønnet foreldre­permisjon samtidig? DP-juristene svarer.

Innsyn i sjefens ulovlige e-post

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse