Annonse

Nå har de sittet like lenge på toppen av pengesekkenKjær vs. Slyngstad. Hvem har forvaltet oljepengene våre best?

Vil trekke Oljefondet ut av olje og gass

Hanekamp om Oljefondet

En uke før den utsatte høringsfristen, rapporteres det om maktkamp internt i sentralbanken om hvor oljefondet skal forvaltes. Men svaret vil komme som avtalt, insisterer de.

Historisk for oljefondet– Beste halvårsresultat målt i kroner

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2017 en avkastning på 2,6 prosent, tilsvarende 202 milliarder kroner.

OljefondetGjenåpner for kjernevåpenprodusent

Statens pensjonsfond utland opphever utelukkelsen av Raytheon. Selskapet er fortsatt på Storebrands, DNBs og KLPs svartelister.

Folketrygdfondet ned 4,4 milliarder hittil i år

– Vi låner ut verdipapirer for å skape avkastning og ikke for å spare skatt

Oljefondet avviser uetisk praksis etter skarp kritikk fra tyske myndigheter.

Oljefondet har tapt milliarder på å droppe tobakk

At oljefondet ikke eier tobakkselskaper har redusert avkastningen med 16 milliarder kroner de siste ni årene. Andre etikkvurderinger har «kostet» fondet omtrent like mye.

Styringen av oljefondet får kritikk

Oljefondet har nærmere 200 milliarder kroner i skatteparadiser

Det skriver Klassekampen.

Verdien på Statens pensjonsfond Norge økte med 12,8 milliarder kroner

Mennene regjerer i oljefondet

Bare en firedel av de ansatte i oljefondet – og ingen av sjefene – er kvinner. Vi velger de beste, uavhengig av kjønn, sier fondet.

Her har Oljefondet plassert mest penger

Oljefondet halverte i 2015 sin avkastning sammenlignet med 2014, men gikk likevel med over 300 milliarder i pluss. I disse selskapene satser fondet mest penger.

Sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, ser opp og frem.

Oljefondet over 300 milliarder i pluss

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,7 prosent i 2015. Det er mindre enn halvparten sammenlignet med året før.

– Norge må beskytte seg selv

Menneskets biologiske og sosiale behov bør stå i sentrum for all samfunnsbygging, hevder den amerikanske professoren og forfatteren Peter Corning. Han mener Norge er det landet som er best i samfunnsbygging, ved å sette behovene til egne innbyggere i første rekke. Statseide Statoil er ifølge Corning først og fremst forpliktet overfor norske skattebetalere når selskapet henter ut oljesand i Canada, ikke canadiere.

Annonse
Annonse
Annonse