Annonse

Statens vegvesen vant Bedre stat-prisen for 2020

Statens vegvesen ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av bil.

Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Trond Wiberg er hovedtillitsvalgt for 1.200 ansatte i Tekna i Statens vegvesen.

Hilser ny veidirektør velkommen– Du må stoppe kompetanseflukten

Tillitsvalgt er ikke i tvil om hva som blir den viktigste jobben for Norges nye veidirektør, Ingrid Dahl Hovland.

VeidirektørenKompetanseflukt gjør situasjonen kritisk

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for å brøyte og strø 44.639 kilometer fylkesveier, samtidig som 10 prosent av Vegvesenets ansatte har sluttet i år.

Karrieresteg

Nye veier-sjefen blir ny vegdirektør

Nye Veier-sjef vil bli Vegdirektør

Søkerlisten til stillingen som Terje Moe Gustavsens erstatter som Vegdirektør er klar.

Bengt Fasteraune (Sp) mener omorganiseringen av Statens vegvesen burde vært behandlet i Stortinget. Foto: Vidar Ruud | NTB scanpix

– Ren sentralisering

Senterpartiets Bengt Fasteraune mener samferdselsministeren tar helt feil når han kaller omorganiseringen av Statens vegvesen desentralisering.

Hovedtillitsvalgt Trond Wiberg i Tekna organiserer 1.200 ansatte i de mest kompetente fagmiljøene i Statens vegvesen, ansatte med master- eller doktorgrad.

Frykter kompetanseflukt fra Statens vegvesen

270 arbeidsplasser i Statens vegvesen skal ut av Oslo innen 2022. Hovedtillitsvalgt Trond Wiberg tviler på om han blir med på flyttelasset.

Omorganisering i Statens vegvesen– Stor risiko for kompetansetap

Usikkerhet om organisering og lokalisering i Statens vegvesen har ført til at unormalt mange har sluttet i jobben. Vegdirektoratet frykter kompetansetap.

40 prosent mer brøyting siden 2011

Regional rapportAlle må tilpasse seg Viken

– Vi tilpasser oss hvis det er behov, sier Osmund Kaldheim leder i Husbanken. Statens Vegvesen vurderer å organisere seg med divisjoner i stedet for geografi.

Regionreformen kan bli svinedyr

Konsernsjef i Mesta advarer mot 1,5 milliarder i merkostnader per år.

LederIkke splitt vegvesenet

Regionene bør gis stor beslutningsmyndighet om bygging og vedlikehold av vei, men vi er ikke tjent med å splitte Statens vegvesen opp i regionale biter og sitte igjen med en årlig ekstraregning på 1,5 milliarder.

Bompengeprosjekt nedbetales i snitt to år før tiden

Statens vegvesen har analysert rundt 80 bompengeprosjekt for å se om de nedbetales etter planen og om trafikkprognosene treffer.

Kritisk til antall lærlingplasser i Statens vegvesen

Av de 7.500 ansatte i Statens vegvesen var kun fem lærlinger i vår. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, mener det ikke tas samfunnsansvar.

Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kontrollkomiteen mener Vegvesenet «ikke har skjønt at byluft er deres ansvar»

Transportetatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Annonse
Annonse
Annonse