Annonse

Statens vegvesen

LederVegvesenet i grøftekanten

Vegvesenet er herjet så pass med at de kan havne i grøfta om det ikke tas grep. Nå går veidirektør Ingrid Dahl Hovland offentlig ut og ber om mer makt og myndighet for å holde seg på veien.

Vil gi Arbeidstilsynet mer makt til å slå ned på ulovlig lave lønninger

Det foreslås også at Statens vegvesen vil kunne gi Arbeidstilsynet opplysninger om utenlandsk godstransport og turbusselskaper som bryter kravet om minstelønn.

En av statens best betalte– Lønnen din sier noe om din verdi

Direktør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland er alltid bevisst sin markedsverdi når hun går inn i lønnsforhandlinger.

Statens vegvesen vant Bedre stat-prisen for 2020

Statens vegvesen ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av bil.

Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Trond Wiberg er hovedtillitsvalgt for 1.200 ansatte i Tekna i Statens vegvesen.

Hilser ny veidirektør velkommen– Du må stoppe kompetanseflukten

Tillitsvalgt er ikke i tvil om hva som blir den viktigste jobben for Norges nye veidirektør, Ingrid Dahl Hovland.

VeidirektørenKompetanseflukt gjør situasjonen kritisk

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for å brøyte og strø 44.639 kilometer fylkesveier, samtidig som 10 prosent av Vegvesenets ansatte har sluttet i år.

Karrieresteg

Nye veier-sjefen blir ny vegdirektør

Nye Veier-sjef vil bli Vegdirektør

Søkerlisten til stillingen som Terje Moe Gustavsens erstatter som Vegdirektør er klar.

Bengt Fasteraune (Sp) mener omorganiseringen av Statens vegvesen burde vært behandlet i Stortinget. Foto: Vidar Ruud | NTB scanpix

– Ren sentralisering

Senterpartiets Bengt Fasteraune mener samferdselsministeren tar helt feil når han kaller omorganiseringen av Statens vegvesen desentralisering.

Hovedtillitsvalgt Trond Wiberg i Tekna organiserer 1.200 ansatte i de mest kompetente fagmiljøene i Statens vegvesen, ansatte med master- eller doktorgrad.

Frykter kompetanseflukt fra Statens vegvesen

270 arbeidsplasser i Statens vegvesen skal ut av Oslo innen 2022. Hovedtillitsvalgt Trond Wiberg tviler på om han blir med på flyttelasset.

Omorganisering i Statens vegvesen– Stor risiko for kompetansetap

Usikkerhet om organisering og lokalisering i Statens vegvesen har ført til at unormalt mange har sluttet i jobben. Vegdirektoratet frykter kompetansetap.

40 prosent mer brøyting siden 2011

Regional rapportAlle må tilpasse seg Viken

– Vi tilpasser oss hvis det er behov, sier Osmund Kaldheim leder i Husbanken. Statens Vegvesen vurderer å organisere seg med divisjoner i stedet for geografi.

Regionreformen kan bli svinedyr

Konsernsjef i Mesta advarer mot 1,5 milliarder i merkostnader per år.

LederIkke splitt vegvesenet

Regionene bør gis stor beslutningsmyndighet om bygging og vedlikehold av vei, men vi er ikke tjent med å splitte Statens vegvesen opp i regionale biter og sitte igjen med en årlig ekstraregning på 1,5 milliarder.

Bompengeprosjekt nedbetales i snitt to år før tiden

Statens vegvesen har analysert rundt 80 bompengeprosjekt for å se om de nedbetales etter planen og om trafikkprognosene treffer.

Kritisk til antall lærlingplasser i Statens vegvesen

Av de 7.500 ansatte i Statens vegvesen var kun fem lærlinger i vår. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, mener det ikke tas samfunnsansvar.

Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kontrollkomiteen mener Vegvesenet «ikke har skjønt at byluft er deres ansvar»

Transportetatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Annonse
Annonse
Annonse