Annonse

Strategi og ledelse

Hvordan ledelse, strategi, trender og maktkamper forandrer og fornyer bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Og hvilken fremtid har den skandinaviske ledelsesmodellen i Norge - og i resten av verden.

– Offentlig sektor glemmes litt

Lene Pettersen, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, etterlyser større bredde i strategifaget.

– Kriser påvirker ledelse

– Det er en fin balanse. Du må ha litt struktur, men ikke for mye struktur, sier BI-professor Øystein Fjeldstad.

Norske strategieksperters råd i koronakrisen

Utdaterte strategidokumenter. Ledere som prøver og feiler. Er strategifaget egentlig brukbart i så usikre tider som nå? Ja, mener strategieksperter.

– Lag noen fremtidsscenarier

Dette er et verktøy som er egnet ved stor usikkerhet, mener Inger Stensaker, strategiprofessor ved NHH.

– Innovasjon er viktigere enn noen gang

Ved stor usikkerhet er det viktig å kjøre eksperimenter i liten skala, mener NTNU-professor Alf Steinar Sætre.

– Mange strategier feiler fordi de ikke er strategier

«Vi skal bli markedsledende» er ikke en strategi, mener strategiekspert.

Leverer milliardfortjeneste – mens de er i omstilling

Navneskiftet fra Statoil til Circle K pågår fremdeles i Europa. Det er en stor strategisk endring. Likevel leverer Circle K Europa, under ledelse av norske Jacob Schram, milliardfortjeneste.

3 råd for å unngå å bli lurt av andres suksess

Å kopiere suksessbedrifter er ikke nødvendigvis noen god oppskrift for å lykkes, advarer Freek Vermeulen fra London Business School.

3 strategier for rask endring - og 3 strategier du bør unngå

Bekreftet: Disse skal lede NRKs nye regioner

Nye redaktører ansatt i fire av fem NRK-regioner.

Rekordhøy utskiftning av toppsjefer

15 prosent av verdens 2500 største selskaper byttet toppsjef i 2012, viser tall fra Booz&co. Dette er den høyeste utskiftningen av toppsjefer globalt siden 2005, men betyr ikke at flere toppsjefer enn før får sparken. Tre av fire sjefsskifter var planlagt.

Ledere i offentlig sektor minst tilfredse

78 prosent av landets sjefer mener lederjobben er verdt innsatsen. Mest tilfredse er ledere i finansbransjen. Minst fornøyde er sjefer i helse og sosial.

Frans må gjenreise tilliten

Navnet skjemmer ingen, men den nye pavens valg av navnet Frans forplikter. Navnet varsler forandring, forbrødring og kamp mot fattigdom. Men problemene står i kø, og den tøffeste kampen må han utkjempe internt i Vatikanet.

Jobber korte uker

Norske ledere rapporterer at de i snitt jobber 44,4 timer per uke. Toppledere jobber i overkant av 48 timer per uke, viser Norges største lederundersøkelse. – Dette er ikke spesielt mye, sier Rune Rønning, som har ledet arbeidet med AFFs Lederundersøkelse.

Frankrike fører Europas krig om ressurser i Afrika

Det militære engasjementet i Mali viser at Europa i økende grad selv er nødt til å forsvare sine strategisk viktige forsyninger av energi og mineraler. USA kan ikke eller vil ikke lenger levere de militære løsningene.

Må bygge fremtiden på ruinene fra In Amenas

De vurderinger og beslutninger Statoil og Helge Lund tar nå, vil få betydning for forretningsstrategien i lang tid. Dessuten blir ikke resten av Statoils utfordringer borte, selv om selskapet makter å fremstå som styrket etter tragedien i Algerie.

Slik er superlederen anno 2013

Høyt omstillingstempo og krevende medarbeidere. Det er de to mest avgjørende utfordringene for topplederen i 2013. Mandag Morgen har bedt en rekke eksperter på ledelse om å tegne en profil av den moderne superleder.

Global ledertrio med felles utfordringer

Barack Obama, Angela Merkel og Xi Jinping er i kraft av å være ledere for de tre verdensregioner, nødt til å samarbeide om en avbalansert globalisering som kan skape vekst for alle. Følgelig står de tre verdenslederne overfor en fornyelse av de sosiale kontraktene som deres respektive samfunn er basert på.

Propper som ikke kjenner sin tid

Norge har gjennomgripende utfordringer der hovedproblemet ligger i at det ikke er bevegelse. «Alle» ønsker mer vei, jernbane, sykehus og enkelhet. Men ting tar tid. Så hva eller hvem er det som står i veien for at ting skjer? Og evner folk å forstå når de skal tre til side?

Om å løpe fra ansvar

22/7-kommisjonen avsa en knusende dom over norske myndigheter og politis evne til å beskytte nordmenn mot terror.  I et større bilde er ikke eksemplet enestående. De siste år har vi i Norden, Europa og USA flere ganger sett hvordan samfunnsbærende institusjoner som for eksempel banker og ulike offentlige virksomheter ikke lever opp til innbyggernes forventinger.

Europa trenger Merkels mannsmot

Angela Merkel befinner seg som leder i en paradoksal situasjon. På den ene siden opplever hun et historisk press for at Tyskland skal påta seg det sentrale lederansvaret for utviklingen på kontinentet. På den andre siden møter hun økende kritikk for sin håndtering av den europeiske gjeldskrisen. 

En konge som tjener

Landet Preussen er borte, men prøysserkongen Fredrik den store lever. 300 år etter sin fødsel feires igjen den store, lille monarken (han var bare 1,60 høy). Hans bevegede liv fortsetter å fasinere diktere, filosofer, politikere, byråkrater, gründere – og kanskje en og annen konge?

Ny rapport gir et komplekst bilde av fremtiden

En stor systemsvikt i finanssektoren er den farligste av de 50 globale risikoer, som World Economic Forum og 469 internasjonale eksperter har kartlagt en ny, global risiko rapport.

Fall i egne feller

Å falle i en felle, kan ramme alle en dårlig dag. Det er sjeldent mange fall for tiden. Styreledere, statsråder, kapteiner, etterretningssjefer og interesseorganisasjoner faller som fluer om dagen. For ikke å snakke om stater. Det som er ille er at de faller for eget grep – i sine egne feller.

Lederskapet som forsvant

Jo oftere verdens politiske ledere møtes og jo flere kommunikeer de utsteder, jo mer demonstrerer de sin avmakt, og jo mer fremstår verdenssamfunnets alvorligste utfordring: Den politiske lederkrisen. Den er i seg selv den største hindringen for å løse verdens øvrige og stadig akselererende problemer; den økonomiske krisen, klimaendringene, den økende globale ulikheten, den truende mangelen på en rekke viktige råvarer, rent drikkevann og lignende, skriver Erik Rasmussen.

Vil måle fremtidsrettet lederskap

Den største trusselen mot et bærekraftig samfunn er mangel på fremtidsrettet lederskap, derfor er det behov for et instrument som kan måle organisasjoners evne til å tenke og handle langsiktig. En engelsk tankesmie peker på 50 eksempler på radikal innovasjon som kan inspirere til mer langsiktig tenkning både i næringslivet og i politikken. 

Fokuset glipper på innovasjon

Kun 40 prosent av nordiske bedrifter har ifølge dem selv, en innovasjonsstrategi men bare 20 prosent  legger ned mye innsats i innovasjonsarbeidet. De fleste som jobber med innovasjon er stort sett opptatt av produkt- og tjenesteforbedringer. Nordiske virksomheters tilnærming til innovasjon er svært tradisjonell, og det er mye å hente ved å løfte blikket opp fra ingeniørenes og forskernes tegnebord. 

Norske sjefer vasser i feilansettelser

To av tre norske ledere mener de har gjort feilansettelser. 65 prosent av sjefene i privat sektor har ansatte de ønsker å kvitte seg med. I offentlig sektor skulle hele 78 prosent av lederne gjerne erstattet en eller flere av sine ansatte.

Dårlige styrer spiser gode sjefer

Norske virksomheter får ikke bedre sjefer enn det eierne og styret evner å gi dem. Fra i dag står NSB uten ny toppsjef. Man har ikke funnet noen. Det skjer samtidig som levetiden for sykehus-direktører og rådmenn er på full fart ned. Spørsmålet er hvem som vil rapportere til styrene til slike virksomheter, skriver Rune Mørck Wergeland.

Jakten på den neste Steve Jobs

En innovativ klasse med utpreget evne til å skape vekst vokser frem etter finanskrisen. De nye lederne har ekstraordinært talent for å omdanne ideer til globale bestselgere. I USA jobbes det på spreng for å finne hemmeligheten til Apples Steve Jobs og Facebooks Mark Zuckerberg. Samtidig kan det være lurt å lære seg navn på asiatiske innovatører, som Wang Chuanfu, Robin Li og Pony Ma Huateng.

Mer prestasjoner, mindre prat

Få ledelsesverktøy er så mye brukt og vurderes som så lite effektivt som medarbeidersamtalen, viser en fersk undersøkelse blant ledere og HR-folk. Men nå skal det bli slutt på kosepraten. Medarbeidersamtalen skal bli mer effektiv, og den skal bidra til at virksomheten får mer ut av hver enkelt medarbeider.

«Glemmer» å bruke ansattes kreativitet

Medarbeiderdrevet innovasjon er det nye i-ordet som skal skape ny vekst og radikale innovasjoner. Mange virksomheter satser på store innovasjonsprosjekter og dedikerte utviklingsavdelinger, men glemmer at gutta og jentene på «gølvet» er de beste innovatørene. Forskerne mener det ligger et stort uutnyttet potensial i medarbeiderdrevet innovasjon.

Kvinner på toppen i Kultur-Norge

Likestillingen i kulturstyrer er bedre enn i norske styrer for øvrig. I flere institusjoner besitter kvinner langt mer enn 40 prosent av styrevervene, som er kravet i offentlige styrer. Og 30 prosent av norske kulturledere er kvinner. 

Færre mellomlederne skal skape større glød

Mellomlederne må få mer ansvar og en større rolle når det nå skal skapes ny optimisme og glød i næringslivet etter kriseårene, anbefaler den internasjonale HR-organisasjonen og The Boston Consulting Group. Men først må det bli færre av dem. Det trengs færre ledernivåer, og i litt større virksomheter kan og bør 20–30 prosent av dagens mellomledere kuttes. I Norge kan det bety mellom 7.000 og 9.000 personer.

Tenker nytt om talenter

Etter en periode der omstilling og nedbemanning har preget arbeidsmarkedet, har bedriftene så smått begynt å rekruttere igjen. Kampen om talentene trappes på ny opp, men mange vet ikke hva de skal se etter. Mandag Morgen har snakket med eksperter om begrepet «talent»– og om nye måter å rekruttere de beste på. 

Indisk suksessleder setter kundene i annen rekke

 Indiske Vineet Nayar er sjef for et av verdens ledende og mest lønnsomme selskaper innen IT-service, HCL Technologies. Han har gjort medarbeidertrivsel til drivkraften i selskapets suksess, og han lar kundene komme i annen rekke. I en ny bok utfordrer han den konvensjonelle lederstilen, særlig i vestlige og japanske selskaper.

Står omdømmets omdømme i fare?

Enhver leder har i dag et forhold til egen og virksomhetens omdømme. Det måles og kåres vinnere og tapere – og omdømme er et av de nye, sterke «buzzwords» i vårt tiår. Det er ingen grunn til å tro at det vil forta seg, men vi har en lang vei å gå før vi har en omforent bruk av begrepet. Uansett kan man enes om at et godt omdømme er å foretrekke fremfor et dårlig …

Familiebedrifter er en oversett vekstmotor

Mellomstore europeiske familiebedrifter vokser mer enn andre virksomheter, viser ny under-søkelse. Langsiktige forretningsmodeller og raske beslutningsprosesser gjør dem mer motstandsdyktige for kriser. De store utford-ringene ligger i generasjonsskifter og kapital-utvidelser.

Supersjefene vokser frem fra krisen

Fleksibel, lyttende, beslutningsdyktig og med evne til å holde hodet iskaldt. Morgendagens ledere vil formes av finanskrisen, og vinnerne vil ha et mye mer sammensatt sett av egenskaper enn hva man er vant med fra toppsjefen, viser Mandag  Morgens rund-spørring om morgendagens lederrolle. 

Verdens verste eier?

Arbeidslivets store sport er å gi terningkast til toppsjefer, kåre dem, beundre dem, sparke dem og resirkulere dem. En langt mer sjelden øvelse er å gi karakterer til eiere. Hvor god – og hvor dårlig kan en eier være? I kampen om å være dårlig eier, skal det mye til å slå Sam-ferdsels-departementet. 

En av fem foretrekker mannlig leder

Nordmenn holder en knapp på mannlige sjefer. 21 prosent sier de foretrekker en mann som sjef, mens 12 prosent foretrekker en kvinne, viser fersk undersøkelse. Men flertallet, 67 prosent, mener det ikke har betydning om sjefen deres er kvinne eller mann.  

50 år og utgått på dato

Norske lederes vilje til å ansette eldre arbeidstakere har falt dramatisk i løpet av et år. I 2008 hevdet 64 prosent av norske ledere at de ikke ville nølt med å ansette kvalifiserte eldre. I 2009 var andelen sunket til 56 prosent. Virkeligheten er verre enn det som kommer frem i undersøkelser og intervjuer, hevder rekrutteringseksperter: Når norske bedrifter trenger nye ledere, havner søkere over 50 år lett nederst i prioriteringsbunken.  

Success with friendly leaders

Advanced management principles, flat hierarchies and a strong cooperation culture prepare the Scandinavian countries well for the global innovation economy. But a lack of killer instinct and import of American management methods could undermine the Scandinavian success model

Norske ledere tar scenarie-bølgen

Norske ledere er lei av standardiserte konsulentrapporter. Nå vil de ha spenstige scenarier. På seks år er bruken av scenarier og fremtidstenkning, eller «foresight», femdoblet i Norge.

HR-sjefene på full fart inn i ledergruppene

I sju av de ti største virksomhetene i Norge er HR-direktøren en del av konsernledelsen, viser en kartlegging Mandag Morgen har gjort. – HR bør være sentralt i diskusjonene i toppledelsen, ikke fordi HR-avdelingen mener det, men fordi lederne trenger det, sier lederguru Dave Ulrich fra USA.

Grunnkurs i kinesisk bedriftskultur

Nordiske land sliter med kultur- og kommunikasjonsproblemer i møte med kineserne. De som har lykkes, peker på tillit, oppfølging og langsiktighet som nøkkelen til suksess. Samtidig står produsenter i Kina foran en rekke nye utfordringer i tiden som kommer.

Nordmenn vil ha lønn etter innsats

Det tradisjonelle fastlønnssystemet med lik lønnsstige for alle, utfordres kraftig av mer resultatorienterte avlønningsmåter. 45 prosent vender tommelen opp for et lønnssystem med innslag av bonus, basert på innsats og måloppnåelse. Opsjoner, derimot, er nordmenn veldig imot. Det viser en spørreundersøkelse YouGov har utført for Mandag Morgen.

Generasjon Y rir igjen

Jobbshopperne i generasjon Y er på farten igjen. Finanskrisen har fått dem til å holde seg i ro en stund, men nå begynner de å bytte jobber igjen og kreve mer av sine arbeidsgivere.

Mot tøffere klima på jobben

Nordmenn tror det blir mer stress, dårligere ledere, mindre forutsigbare arbeidsopp-gaver og mindre hygge på jobben i frem-tiden. Verst vil det bli å jobbe i industrien, og best i IT- og konsulentselskaper.

De beste satser på tillit og frihet

Gode arbeidsplasser er preget av tillit, de ansatte har stor frihet og innsatsen deres blir sett og verdsatt, fremholder Mandag Morgens ekspertpanel. Morgendagens arbeidsliv vil være preget av større fleksibilitet og frihet på arbeidsplassen, samtidig som flere vil falle utenfor.

Verdsetter markedet fornøyde arbeidere?

«The soft stuff is the hard stuff». De fleste kan enes om at medarbeiderne er en av de viktigste ressursene i en virksomhet, men tror ledelsen egentlig på det? Utnytter markedet offentlig tilgjengelig informasjon om fornøyde medarbeidere?

Taper millioner på ineffektive møter

Det begynner et kvarter for sent. Formålet er uklart. Deltakerne er i tvil om hvorfor de er der. Diskusjonen er ufokusert. Det treffes ingen beslutninger. Det slutter for sent og viser seg senere å ha vært overflødig.

Prestasjonsmålinger erobrer norsk arbeidsliv

Ansatte i StatoilHydro får lønn etter oppførsel og resultater. Mye tyder på at dette er en trend som vil nå stadig flere deler av arbeidslivet, ikke minst i offentlig sektor. Eksperter advarer mot å bruke samme undersøkelser for å belønne, utvikle og evaluere arbeidsmiljøet. Fagforeninger frykter at selskapene fraskriver seg ansvar for HMS.

– Kaster bort tiden på samfunnsansvar

I stedet for å fokusere på miljøvern, fattigdom og korrupsjon i fjerne land, burde norske bedrifter gjøre mer for å utvikle egne ansatte, mener psykologiprofessor Carl-Erik Grenness. Han er provosert av at næringslivet er opptatt av samfunnsansvar, mens det overser sitt «menneskeansvar».

Norske ledere må våge å bestemme

I hele høst har min kollega Katherine Johnston og jeg gått rundt og messet til ledere i Norge at de må være både Boss & Buddy, altså både sjef og kompis: – Dere må evne både å sette en retning og ta avgjørelser (Boss), samtidig som dere åpner opp og involverer medarbeidere (Buddy). Noen ganger er det behov for å stramme grepet (Boss), andre ganger må det tilrettelegges for nye ideer og tanker (Buddy).

Samfunnsansvar skal bli ISO-standard

En ny internasjonal ISO-standard som definerer bedrifters samfunnsansvar, kan bli vedtatt i Oslo neste år. Kritikerne mener det blir en utvannet standard med altfor generelle krav.

Morgendagens vinnere bygges i dag

Utfordringen for norske bedriftsledere er ikke bare de ytre rammebetingelsene, men egne holdninger, kunnskap og kreativitet. For å kunne konkurrere i fremtidens markeder må norske virksomheter bli flinkere til å tenke nytt, skriver styret i Innovation Forum Norway.

Ledere tar farlige snarveier

Hyppige organisasjonsendringer, bytte av arbeidsoppgaver, mangel på informasjon og medvirkning. Årets utgave av Ledelses-barometeret viser at det syndes kraftig mot arbeidsmiljølov og regler for omstilling.

Tøffe tider krever målbevisste ledere

Tøffe tider krever målbevisste og handlekraftige ledere. Den skandinaviske lederstilen er blitt skarpere i kantene. De myke verdiene skyves mer i bakgrunnen. Nå er det handlekraft og evnen til å gjennomføre som teller mest når norske arbeidstakere evaluerer sine sjefer.

Lederne tok lønnskaka i staten

Lønnsforskjellene mellom de best betalte lederne i staten og vanlige statsansatte og andre arbeidstakere har økt kraftig det siste tiåret. Det liker regjeringen dårlig. Nå settes bremsene på, selv om forskere i en ny rapport anbefaler større tillegg og resultatlønn.

Annonse
Annonse
Annonse