Annonse

41 anmeldelser etter kontroller mot arbeidslivskrim

Det såkalte A-krimsenteret i Oslo undersøkte 863 bedrifter i fjor for å avdekke arbeidslivskriminalitet. Det endte med 41 politianmeldelser.

Skyggeøkonomien er på retur

Ny forskning viser at skyggeøkonomien i de fleste land er på vei tilbake. I Norge utgjør den rundt 15 prosent av BNP - eller 430 milliarder kroner i året.

SkatteetatenFærre handler svart enn noensinne

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

Aldri før har færre handlet svart

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft.

Tidligere NHO-tillitsvalgt tiltalt for svart arbeid på Stortinget

Som tillitsvalgt gikk han hardt ut mot useriøse aktører i malerbransjen. Nå er han selv tiltalt for svart arbeid på Stortinget.

LederHabilitets-formalisme

Selvsagt skal Jonas Gahr Støre kunne være passiv eier av et investeringsselskap som har eierandeler i kurante fond selv om han blir statsminister. Det er grenser for hvor langt vi skal drive det i habilitets-formalisme og korrupsjonskonspirasjon, skriver redaktør Magne Lerø.

LederStøre om svart arbeid, Brende om sanksjoner

Finansavisen beskylder Støre for skattejuks de vet han ikke er skyldig i. Børge Brende vil ha Marshallhjelp til Afrika - i så fall må Norge øke bistanden, og han tviholder på sanksjonene mot Russland. Redaktør Magne Lerø kommenterer.

Stadig fremgang i kampen mot arbeidslivskriminaliteten

Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de seneste årene, og at en nedgang kan være nært forestående. Skatteetaten berømmer regjeringens satsing på tverretatlig samarbeid, men LO mener mye gjenstår.

Samarbeid mot svart økonomiEr du stolt av å være med på spleiselaget?

Om du visste om at noen skulle stjele 40 milliarder i et ran på høylys dag, ville du holdt kjeft?

Regjeringen vil rydde opp i renholdsbransjen

Regjeringen foreslår tiltak for å hindre useriøse aktører i renholdsbransjen og for å bedre arbeidsvilkårene blant ansatte.

NHO– Prioriter lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

I en ny strategi for perioden 2017 til 2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle i arbeidslivet.

Færre nordmenn kjøper svart arbeid

14 prosent svarer at de har kjøpt svart arbeid de siste to årene i en spørreundersøkelse. Det er nesten ti prosent færre enn i 2009, da 23 prosent oppga å ha kjøpt svart arbeid.

Færre svensker vil kjøpe svarte tjenester

Ifølge det svenske Skatteverket mener nå nesten halvparten av svenskene at det er galt å kjøpe svart arbeide, som endrete seg radikalt etter at Sverige innførte det såkalte husavdraget i 2007 og 2008. Nå tetter myndighetene i Sverige igjen fradragsmulighetene.

Danskene stenger sladretjeneste

I Danmark kunne man anmelde naboen for kjøp av svart arbeid anonymt og direkte til skattemyndighetene. Nå stenges ordningen av den nye regjeringen etter kun 8 måneder.

– Svart arbeid skaper en ny underklasse

– Lavterskeltilbud, holdningsendringer og aksjoner må til for å få bukt med problemet, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Svart arbeid for 420 milliarder i året

Skatteetaten mener det arbeides svart for 420 milliarder kroner årlig i Norge.

Stort omfang av svart arbeid og trygdejuks

36 prosent av de spurte i en ny undersøkelse kjenner noen som har jobbet svart mens de har fått uførepensjon eller andre ytelser fra Nav.

Annonse
Annonse
Annonse