Annonse
Juristene svarer

Er det lov å belønne ansatte for at de har lavt sykefravær?

DP-juristene svarer.

Faktisk.noNei, sykefraværet i offentlig og privat sektor har omtrent samme utvikling

Faktisk.no har sjekket påstanden om at sykefraværet i offentlig og privat sektor har utviklet seg i hver sin retning de siste 17 årene. Konklusjonen er at det er delvis feil.

Delta– Skal mye til før man ikke har rett på tilrettelegging

Når arbeidsgiver tilbyr sluttpakke, slipper de å ta stilling til verneperiode, tilrettelegging og reduserte stillingsprosenter. Det betyr ikke at du ikke har rettighetene på din side.

ArbeidsrettOppsigelse av en langtidssyk ansatt

Det går faktisk an, men reglene er svært strenge. Du skal mer eller mindre ha prøvd alt annet først.

Chatbot reduserer sykefraværet på kundesupport

Olav Thon Gruppen får 40 prosent mindre henvendelser på e-post etter at de begynte å ta i bruk automatisk svartjeneste på sine nettsider.

EkspertSykelønnskutt reduserer neppe fravær

Høyre vil diskutere kutt i sykelønnen før neste valg, men arbeidslivsekspert peker på at redusert sykelønn neppe fører til mindre fravær.

Sykefraværet går litt ned

Både egenmeldt og legemeldt sykefravær har gått noe ned, viser tall fra Nav og Statistisk sentralbyrå. Fraværet er høyest i helse- og sosialtjenestene.

Forskning

Kan spare milliarder på tiltak mot fravær i omsorgsyrker

Sykefraværet kan bli lavere dersom vi unngår underbemanning og bruker færre deltidsansatte, ifølge ny studie.

Arbeiderpartiet vil sende sykemeldte på kurs

Løsningen på det høyere sykefraværet er mer etter- og videreutdanning til sykemeldte, mener Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg.

Slik skal støttende ledelse redusere sykefravær

Nytt svensk forskningsprosjekt.

Kvinner har ikke ­dårligere arbeidsmoral enn menn

Tidligere har kvinner blitt beskyldt for å ta for lett på sykemeldingen. En ny studie motbeviser nå disse påstandene.

Helsa er viktigste årsak til at vi ikke jobber

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018.

Lokale sykefraværs­tiltak trumfer de statlige

Skal man redusere sykefraværet kan man ikke sitte og vente på at staten skal ordne opp, ifølge ny studie.

Korttidsfravær koster næringslivet 36 milliarder kroner i året

Aller verst går det ut over de mindre bedriftene som i 2017 måtte betale to tredjedeler av regningen.

Arbeidslivet taper 1,1 milliarder ved å ikke forebygge rusproblematikk

Slik reduserer du tapet.

Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser

Problemene gir redusert livskvalitet, og mange har så store helseplager at de i kortere eller lengre perioder ikke kan delta i arbeidslivet.

Sykefraværet faller langt mer i privat enn offentlig sektor

Privat sektor har i mye større grad enn offentlig sektor klart å redusere sykefraværet, viser en ny rapport om IA-avtalen.

Sykefraværet redusert langt mer i privat sektor enn i offentlig

Kommentar

Færre syke i privat enn i offentlig sektor – hvorfor?

Private virksomheter har betydelig lavere sykefravær enn offentlige i de samme bransjene. Men hvorfor er det slik? Ny forskning gir oss verdifulle svar, skriver Anne–Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Blir syke av å ha syke barn

Nav presenterer for første gang tall om foreldre som mottar pleiepenger og barna deres.

Økt sykefravær blant ledere

Blant ledere har sykefraværet økt fra 3,8 prosent fra 1. kvartal 2015 til 4,1 prosent i tilsvarende kvartal i 2018.

7 tegn på for høy arbeidsbelastning

Sykefraværet størst innen omsorgsyrker

Pleiearbeidere, sykepleiere og barnehageassistenter har høyest sykefravær, mens offiserer og IKT-ledere har lavest fravær, viser nye tall fra SSB.

Økt sykefravær blant menn

Sykefraværet økte med 4,4 prosent for menn og 2,3 prosent for kvinner.

Hygiene på arbeidsplassen– Slapp jobbhygiene gir høyere sykefravær

Mobiltelefoner, pc–tastaturer, dørhåndtak og håndtrykk er de største smittesprederne på arbeidsplassen, viser ny undersøkelse.

Dette koster et dårlig arbeidsmiljø

Samfunnet taper 75 milliarder kroner og 25.000 leveår. Per år.

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia

Virke tror det skyldes sykelønnsordningen i Norge kontra i våre naboland.

BehandlingsforsikringEkstreme forskjeller i tilbudene

Sjekk hvem som kommer best og dårligst ut i undersøkelsen.

SverigeIkke større risiko for sykefravær i det offentlige

Forskjeller i sykefravær mellom offentlig og privat sektor skyldes ulik sammensetning av arbeidsstyrken, ikke driftsformen. Det er konklusjonen i svensk analyse.

Hyppige mikropauser hjelper på helsen

Nav-analyseHøyere sykefravær med barn

Depresjon, angst, fødselsskader og spontanaborter er noen av årsakene.

LuftambulansekrisenPiloter tilbudt 40.000 kroner for null sykefravær

I forhandlingene med Norsk Flygerforbund tilbød Babcock Scandinavian AirAmbulance piloter 40.000 kroner for ikke å være sykemeldt, ifølge VG.

Mangelfull oppfølging gir unødig lange sykefravær

Svært mange sykmeldte mener bedre forhold på arbeidsplassen kunne ha fått dem raskere tilbake i arbeid, viser Helsepolitisk barometer 2018.

Sykemeldte trenger bedre forståelse fra leder for å komme seg tilbake i jobb

Fastlegene pressesGir sykemeldinger for å unngå utskjelling og fysiske angrep

Pasienter skal ikke forvente å få sykemelding kun ved et knips med fingrene, mener fastlege og doktorgradsstipendiat Stein Nilsen.

Faktisk.no: Norge har verdens høyeste sykefravær

Faktisk.no har sjekket påstanden om at Norge har verdens høyeste sykefravær. Konklusjonen er at det er dekning for påstanden.

Ekstra legesjekk hos Nav fikk ikke ned sykefraværet

En ekstra sjekk hos Nav-lege fører ikke til at syke kommer raskere tilbake i jobb, viser ny studie. Funnene kan velte regjeringens plan om å stramme inn sykepengeordningen, skriver Bergens Tidende.

Kjønnsgapet i sykefraværet øker når par får barn

Sykefraværet øker kraftig både for kvinner og menn når de får barn. Men økningen er klart størst for kvinner, viser ny analyse fra Nav.

Ny forskning med oppsiktsvekkende resultaterPrivat helse­forsikring får ned syke­fraværet

– Privat helseforsikring er lønnsomt i nesten alle ­bransjer, sier professor i helseøkonomi Terje P. Hagen.

Studie Skyldfølelse får folk til å gå på jobb

Amerikanske forskere stiller spørsmål ved «sannheten» om at folk som trives på jobb har mindre fravær enn de misfornøyde.

SykefraværØkt gap mellom kvinner og menn

Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn, og forskjellene øker, viser ny sykefraværsstatistikk fra Nav.

Juristene svarer

Er lang tids sykefravær saklig grunnlag for oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Kjønnsforskjeller i helse– Kvinner lider, menn dør

Kvinner levere sunnere, men er oftere syke enn menn, fortalte Statistisk sentralbyrå i forrige uke. – Nei, mye taler for at menn er like syke eller sykere, ifølge professor Arnstein Mykletun.

Fikk lov å si opp ansatte med svært høyt sykefravær

Fire saker vant frem i lagmannsretten i 2017.

SverigeEksplosiv vekst i psykisk sykefravær

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser er mer enn fordoblet i Sverige i løpet av seks år. Halvparten av alle svenske kvinner som er langtidssykmeldt, har nå en psykisk diagnose.

Gode ledere kan være en nøkkel til lavere sykefravær, mener Fafo-forsker

Flere sykmelder seg på grunn av arbeidskonflikter og et økende antall saker ender opp i domstolene

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten si fra til Nav

Foreslår endringer i FolketrygdenNår diagnosen er manglende kompetanse

Mange arbeidsledige havner i sykdomssporet, uten å i utgangspunktet ha en medisinsk diagnose. NHO tar til orde for endringer i Folketrygden.

HR-ekspert– Vil innføre «Nav-leger» og begrepet «arbeidsfør»

Daglig leder i HR Norge Even Bolstad mener IA-avtalen ikke har levert.

Status quo for sykefraværet - igjen

Heller ikke i år maktet arbeidslivet å få ned sykefraværet.

Sein-tidlig vakter øker sykefraværet

Humor på jobben gir bedre trivsel, færre sykemeldinger og lavere turnover

SykefraværSlik kommer du deg tilbake i jobb

Sett tydelige grenser og prioriter deg selv, er rådene fra svensk psykolog.

Vil bruke arbeid som medisin for folk og økonomi

Nordmenn mener et aktivt yrkesliv gir stor helsegevinst. Samtidig faller stadig flere utenfor arbeidsmarkedet. Nå flytter regjeringen søkelyset fra de arbeidsledige til de som har havnet i «sykdomssporet».

Råd til sykemeldteBytt jobb – bli frisk

Folk som bytter jobb når de er sykemeldt, får bedre helse og lavere sykefravær.

Helt sykt!

Så har sykefraværsdebatten startet opp igjen. Nå er det på tide å tenke annerledes, skriver Econa-leder Tom Bolstad.

Ny analyseNorge kan spare 15 milliarder på sykelønnskutt

Norge kan spare 15 milliarder kroner årlig på å få sykefraværet ned til svensk nivå. Det viser beregninger gjennomført av NyAnalyse for Bedriftsforbundet.

Skyhøyt sykefravær i kommunale barnehager

Fraværet for ansatte i kommunale barnehager er langt høyere enn i andre yrkesgrupper. I 2016 var fraværet på 12,5 prosent, viser tall fra KS.

Velferdsteknologi reduserte sykefravær

Høyt arbeidspress og emosjonelle belastninger bidrar til at yrkesgruppene innen helse- og sosialsektoren har desidert høyest sykefravær. Nå viser flere testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gjøre arbeidsdagen mindre belastende og bidra til å redusere sykefraværet.

Annonse
Annonse
Annonse