Annonse

Tillitsbasert Ledelse

Bård Vegar Solhjell ønsker å dreie den øverste ledelsen av Norad til å handle mer om overordnet strategi

Christine Meyer om mulig tillitsreform: – Bør gå inn i ansvarsfordelingen mellom politikere og ledere i offentlig sektor

​​​​​​​Tillitsbasert ledelse – versjon 2.0

Norske politikere vurderer en tillitsreform i offentlig sektor. Danskene har lang erfaring, og eksperimenterer nå med det Niels Thygesen fra Copenhagen Business School omtaler som andre generasjons tillitsbasert ledelse.

FagforbundetTillitsreform forutsetter offentlig drift

Synspunkt

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

Når etterspørselen etter gode hoder blir større, trengs det mer enn spennende utfordringer og gode lønnsvilkår til for å sikre seg kompetent arbeidskraft. Og et godt arbeidsmiljø skaper seg ikke selv.

Synspunkt

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

Når etterspørselen etter gode hoder blir større, trengs det mer enn spennende utfordringer og gode lønnsvilkår til for å sikre seg kompetent arbeidskraft. Og et godt arbeidsmiljø skaper seg ikke selv.

VideoTillitsbasert ledelse i praksis

It-selskapet Miles kutter ned på bedriftens BMI, som her betyr «bureaucracy mass index». De vil slanke bedriftsbyråkratiet. Se video i artikkelen.

UtdanningSøker Astrid Søgnens erstatter

– Jeg har store forventninger til den personen som skal overta, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Tillitsbasert HRNorsk HR faller sammen i krisetider

Gir HR skylda for et ekskluderende arbeidsliv

– Jo mer HR higer etter å være en del av ledergruppa, desto mer vil ledelsens syn gjennomsyre dem, sier fagforeningsmann Stein Stugu.

God ledelse i ett team kan spre seg til andre team

Bonuskrigen: Må tillit og bonuser være gjensidig utelukkende?

To forskere braker sammen i debatt.

Den umulige tilliten

Tillit er like viktig som før, men mye vanskeligere å oppnå, skal vi tro ekspertene.

– Tillitsbegrepet har mye makt, men det skal det også ha

– Bedriftene må fortjene tilliten

– Tillit oppstår ikke på samme måte som før

– Ledelse handler om å skaffe seg kredibilitet

Gjør dine ansatte selvgående og ansvarsfulle

Dette kan vi lære av en «holokratisk» tankegang, ifølge organisasjonsrådgiver.

Ny forskningFem enkle grep som skaper økt tillit mellom mennesker og bedrifter

Norske forskere har studert hvordan tillit bygges i grupper der folk og bedrifter ikke kjenner ­hverandre fra før.

– Det lønner seg å være myk

Skal du påvirke andre kan man tjene mye på å bruke myke teknikker som inspirasjon og samarbeid i stedet for press og hierarki, skriver BI-professor.

SynspunktTillitsbasert ledelse ved hjelp av retorikken

Du som leder må skape en felles verden hvor målene er klare for alle og få alle til å trekke i samme retning. Da trenger du medarbeidere som har full tillit til deg som leder. Derfor er det vesentlig at du vet hvilke grep du kan ta for å skape - og holde på - tillit. Både på overordnet- og mikronivå. I retorisk teori er ethos et virkemiddel til å skape tillit, skriver Anne Bergvad i Retorika.

SynspunktTillitsbasert ledelse ved hjelp av retorikken

Du som leder må skape en felles verden hvor målene er klare for alle og få alle til å trekke i samme retning. Da trenger du medarbeidere som har full tillit til deg som leder. Derfor er det vesentlig at du vet hvilke grep du kan ta for å skape - og holde på - tillit. Både på overordnet- og mikronivå. I retorisk teori er ethos et virkemiddel til å skape tillit, skriver Anne Bergvad i Retorika.

6 tipsBli en leder man kan stole på

Hvis du sliter med å få gjennomslag for forslagene dine kan det være at medarbeiderne dine sliter med tilliten til deg. Men det finnes noen grep.

Ledelsesforskning– Det må da kunne gå an å si at «det kommer an på»

Bombastiske løsninger og sannheter dominerer, men innad i forskningsmiljøet er det uenigheter. Kan man egentlig ha en konsistent lederstil?

Tillitsbasert ledelse– Målstyring og tillit er ikke motpoler

Det virker å være en evig strid mellom målstyring og tillit, som i bunn og grunn koker ned til hvordan man definerer målstyring.

Annonse
Annonse
Annonse