Annonse
Kommentar

1 – 0 til Traaseth

Dersom noen vil bytte ut Anita Krohn Traaseth, må de se på resultater og organisering av hele virkemiddelapparatet – ikke analysere kronikker og gamle blogginnlegg.

LederKrohn Traaseth som verneverdig

Styreleder Per Otto Dyb var i ferd med å gi Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge sparken. Så grep Torbjørn Røe Isaksen inn i strid med retningslinjene og det ble Dyb som måtte trekke seg.

EU er både et problem og en mulighet for datasentre i Norge

Regjeringen vil ha flere datasentre til Norge

Antallet store datasentre globalt vil øke kraftig de neste årene. Regjeringen har en strategi for å få flest mulig av disse gullgruvene til landet.

LederSkaff oppstartsselskaper kapital

Mens politikerne samler mot til å få avvikle den investeringsfiendtlige subsidieringen av eiendommer, bør de i bidra med et investeringsfond som kan forhindre at Norge ender opp som et filialland.

NHO sier nei til forslag om lærlingfond

Utdanningsforbundet, LO og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Norge bør prøve danskenes metode for å få flere lærlingplasser. NHO sier nei.

30 prosent aukeFleire yrkesfagelevar får læreplass

10.400 yrkesfagelevar har fått læreplass frå 1. september i år.

LederFlere ukvalifiserte

Regjeringen sier de vil satse på kompetanse, men antallet lærere som ikke er kvalifisert øker og det står hundrevis av plasser ledige på lærerhøgskolene. Intensjonene er gode, men i praksis henger ikke skolepolitikken på greip, skriver redaktør Magne Lerø.

Titusenvis får ønsket studieplass, men ikke alle utdanninger leverer

Når om lag 55.000 nye studenter møter opp ved høyskoler og universiteter i høst, kan ikke kunnskapsministeren garantere at alle vil få god nok undervisning.

Rekordmange får tilbud om høyere utdanning

Sjekk liste over de mest populære studieretningene her.

Ett år med fraværsgrenseElever går ut med mindre fravær på vitnemålene

Fraværet på vitnemålene til elever ved videregående skoler har gått kraftig ned etter at regjeringen innførte fraværsgrensen.

Norge blir hovedsete for europeiske infrastrukturer

EU-kommisjonen vedtok 9. juni at to forskningsinfrastrukturer etableres med hovedsete i Norge, såkalte ERIC-er.

Sp om regjeringens omveltninger i kunnskapssektoren– Puslete og selvmotsigende

Regjeringen slår sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen som en del av deres omorganisering av kunnskapssektoren. Samtidig flyttes 60 årsverk ut fra Oslo. Men Senterpartiet er ikke imponert

Torbjørn Røe Isaksen– Forskjellsbehandling av barnehager ulovlig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.

Studentene stormer mot regjeringens forbud mot heldekkende plagg

I dag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fungerende integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp) et lovforslaget som vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen.

Store forskjeller på fullføring i videregående skole

En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor gode videregående skoler er til å få elevene til å fullføre og bestå.

Private høyskoler kan miste viktig statsstøtte

Steinerskolen og Barratt Dues musikkinstitutt er blant åtte private høyskoler som kan miste statsstøtten.

Skolens nye verdidokumentKS mener regjeringen overser barnehager og yrkesfag

Siste rest av det originale læreplanverket skal totalrenoveres. Men regjeringen makter ikke å skape et helhetlig rammeverk, mener KS.

Isaksen vurderer infoplikt om barnehager til innvandrerforeldre

Foreldre med innvandrerbakgrunn bør få informasjon om det norske barnehagetilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som vurderer lovpåbud.

Tilbake til fremtidenSteinar Holdens nye utvalg skal finne ut hva vi må kunne i fremtiden

Et utvalg satt ned av regjeringen skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Nok en gang er det professor Steinar Holden som skal lede utredningen.

Handlingsplaner har forsvinnende liten effektFlere midlertidige forskere og undervisere

Handlingsplaner til tross – midlertidigheten blant forskere og undervisere ved norske universiteter og høyskoler gikk opp i fjor.

22 år til likestilling i akademiaHvor blir det av kvinnene?

Mellom 2007 og 2016 har andelen kvinner i faglige toppstillinger steget med 10,2 prosentpoeng. Med dette tempoet vil det være kjønnsbalanse først om 22 år.

Regjeringen gir mer penger til opplæring på jobben

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å legge 17 millioner kroner mer i potten til opplæring på landets arbeidsplasser.

VåroppryddingRegjeringen vil legge ned en rekke yrkesfag

Yrkeselever skal også spesialisere seg tidligere og det skal legges til rette for mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med.

Røe Isaksen skjerper krav til barnehagene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva foreldre og barn har krav på.

Humanister skal i større grad løse samfunnsutfordringer

«Humaniora i Norge» ble det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Lærernorm– Mindre klasser betyr ingenting for senere prestasjoner

En omfattende norsk studie finner «ingen positive langtidseffekter» av å bli plassert i små klasser i grunnskolen. Men Arbeiderpartiet tviholder på sitt ønske om høyere lærertetthet.

Røe Isaksen slår et slag for fag med dårlig rykte

Humanistiske fag har et ufortjent dårlig rykte, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Nå vil han fremme nytten ved studier i språk og kultur.

Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats i skolen

– Velkommen etter, sier Arbeiderpartiet.

Skoleforslaget «ingen» vil ha er ute på høring– Vær så snill, ikke rør den også!

Regjeringen vil erstatte verdigrunnlaget i den norske skolen. Elendig bruk av tid og ressurser, mener skoleforbund.

– Tid og tillit er mangelvarer

Tidspress, byråkrati og detaljstyring dikterer lærerrollen.

Strengere krav for å bli sykepleier

Regjeringen vil styrke sykepleierutdanningen gjennom strengere opptakskrav.

Spesialundervisning– Det svikter i alle ledd

Elever som får spesialundervisning møter lave forventninger og undervises av folk uten kompetanse. Det bekymrer kunnskapsministeren og barneombudet.

UtdanningSkal bli lettere å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har forslått en ny ordning som skal gjøre det enklere for elever som har fullført første året studiespesialiserende å gå over til yrkesfag på andre året.

180 millioner kroner for å heve kompetansen i norske bedrifter

695 bedrifter har fått støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk. En av tre får støtte til å lære de ansatte bedre norsk.

Pedagogikkprofessor– Norsk skole er ikke lagd for gutter

Dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen i år. Forskere gir skolen skylden for at guttene hengende etter.

StortingskomitéNei til lærernorm, ja til mindre papirarbeid

Et representantforslag om en nasjonal norm for hvor mange elever en lærer skal ha ansvaret for om gangen fikk ikke flertall i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. De går i stedet for «et sterkere nasjonalt initiativ» for å avbyråkratisere lærerrollen.

RapportLite tilfreds med forskningsarbeidet i departementene

Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler. Samtidig bør vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere, anbefaler ekspertgruppe som har sett på Forskningsrådet.

KompetansestrategiArbeidsplassen må løftes som læringsarena

Arbeidsplassen må bli en arena for læring gjennom hele livet, mener både LO og NHO. Nå skal den ferske, norske kompetansestrategien ut på den tunge veien fra ord til handling.

Historisk kompetansestrategiBedre match mellom hva folk kan og hva arbeidslivet trenger

– Mer enn noe annet handler denne strategien om å sørge for at denne omstillingsperioden ikke blir en utskillingsprosess, men en inkluderingsprosess, sa statsminister Erna Solberg.

Over halvparten av lærere vil slutte før pensjonsalder

Kun én av fire grunnskolelærere vil fortsette i jobben til de er 67 år. Den viktigste årsaken til at de vil slutte er for mange elever per lærer. Milliarder av kroner på få år har ikke hjulpet.

30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag

Nær halvparten av engelsklærerne i grunnskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i.

Vil ha minstekrav for antall lærereLærere, elever og foreldre krever lærernorm

En nasjonal minstenorm for lærere er nødvendig, for Stortingets ønske om økt lærertetthet følges ikke opp ute i kommunene, mener et samlet skole-Norge.

Karakterkrav for sykepleiere kan snart bli en realitet

– Det er en myte å si at det ikke har noe å si hvem som kommer inn og at det er det du lærer som betyr noe. Det stemmer rett og slett ikke, sier kunnskapsministeren.

Ap– Skuffende å se at regjeringen ikke har en plan for å hindre frafall

I dag fullfører ikke 40 prosent av studenter studieløpet på normal tid. Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marianne Aasen, etterlyser tøffere tiltak.

Regjeringens midlertidighetsstrategi slaktes

Kunnskapsministeren sier at flere burde ansettes i faste stillinger og vurderer nå å sette inn flere tiltak. Det holder ikke. Statsråden er for passiv, mener Akademikerne, som etterlyser et skikkelig løft mot midlertidighet i akademia.

Studentene– Bekymret for at det tas midler fra institusjonenes basisfinansiering

Norsk studentorganisasjon mener det er bra at det satses på nasjonal konkurransearena, men er bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonens basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger.

Høyskoler og universiteter skal konkurrere om undervisningsmidler

– Også undervisning må fremme den akademiske karrieren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mobbing i skolen– Deprimerende å se hvordan en del voksne opptrer på sosiale medier

Barn ser til voksne og vil formes av deres adferd. – Derfor er det viktig at rollemodeller oppfører seg i den offentlige debatten, mener leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Voksne griper ikke inn når elever blir mobbet

– Dette er en utfordring vi er nødt til å ta på dypeste alvor, sier Sylvia Lind, leder i elevorganisasjonen.

Skole brukte materiale fra Scientologikirken

Foreldre reagerte da en skole i Trøndelag nylig brukte materiale fra en kampanje som Scientologikirken står bak. Kunnskapsministeren advarer mot bruk av materiell fra kontroversielle grupper.

Stadig flere ukvalifiserte lærere

Høyt kvalifiserte lærere var det den blåblå regjeringen prioriterte høyest, da kvaliteten i skolen skulle bedres. På regjeringens vakt har imidlertid antall ukvalifiserte lærere skutt i været.

Høyere utdanningStrengere krav til faglig fordyping og karakterer

Solberg-regjeringen vil tillate høyskoler og universiteter å skreddersy sine opptakskrav.

Erna Solberg– Fremtidens sykepleier vil være en blanding av ingeniør og sykepleier

I stedet for å satse på teknologi isolert, ønsker regjeringen å få teknologi inn i alle utdanninger.

Høyre-program med sju dissenser

Høyres endelige programutkast inneholder sju dissenser, blant annet om Lofoten-olje, pelsdyr og barnetrygd. Det har vært et mål å få fram intern uenighet, ifølge programkomiteens leder.

Høyrekomité vil innfri gammelt lærlingløfte

Høyres programkomité, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, går inn for å gi like mye i lærlingtilskudd som det koster å ha en skoleplass.

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Sløyden skal inn i skolen igjen

Regjeringen synes det blir for mye kunst og for lite håndverk i faget som samler de to disiplinene. Nå vil de dele opp faget og få inn mer praktisk arbeid.

Skoleforsker avviser norsk «PISA-suksess»

Det blir like feil å si at PISA-resultatene fra 2015 er en suksess, som å si at vi fikk et PISA-sjokk i 2000, mener skoleforsker.

PISANorske elever presterer bedre enn snittet for første gang

Norske 15-åringer gjør det litt bedre, mens mange andre gjør det litt dårligere, viser de senste PISA-resultatene. Samlet gjør norsk skole et solid hopp på rangeringen.

Annonse
Annonse
Annonse