Annonse

Trender i arbeidslivet 2022

Bank & finans– Finanssektoren er den viktigste mekanismen for å gjennomføre det grønne skiftet

Microsoft Norge– Store krav til digital sikkerhet

– Bruk av hjemmekontor stiller det ekstra store krav til virksomhetenes digitale sikkerhet, sier Kristine Dahl Steidel i Microsoft Norge.

Legeforeningen– Pandemien har synliggjort at helsetjenesten både er underfinansiert og underdimensjonert

Unio-lederen– Min største bekymring er medlemmer som sliter og ikke blir verdsatt

Ragnhild Lied er redd for at store deler av offentlig sektor vil slite med å rekruttere og beholde kunnskapsarbeidere fremover.

AkademikerneFrykter et delt arbeidsliv

Større forskjeller mellom ulike yrkesgruppers arbeidsvilkår og en stadig større mangel på spesialisert kompetanse vil føre med seg et mer delt arbeidsliv, mener Akademikerne-leder.

Serveringsbransjen– Massiv kompetanseflukt

– Uforutsigbarheten knyttet til gjenåpning vanskeliggjør planlegging, booking og rekruttering, sier Dan Michael Danino, daglig leder Parkteatret Bar og Scene.

Småbedrifter i pandemimodus− Alt blir skjøvet på

Mindre virksomheter står nærmest og tripper i påvente av den neste pressekonferansen om tiltak. Man tør ikke hente tilbake permitterte ansatte eller gjøre nødvendige investeringer.

Pandemien får langvarige konsekvenser for helsetjenesteneAllerede bekymret for kapasiteten til sommeren

− Allerede nå diskuterer helseledere hvordan det skal la seg gjøre å gi forsvarlige helsetjenester i sommer, samtidig som de ansatte skal få avvikle sommerferie.

Stein Lier-Hansen i Norsk IndustriEtterlyser mer fornybarkraft

En anstrengt kraftsituasjon og fortgang i det grønne skiftet er blant de utfordringene Norsk Industri mener er viktigst å ta tak i ved inngangen til et nytt år.

Pandemien truer nå framtiden for norsk kulturliv

Pandemien har nå så stor påvirkning på norsk kultursektor at den faktisk truer framtiden for norsk kulturliv, mener kulturleder.

Annonse
Annonse
Annonse