Annonse

Uføre

Leder

LederLandets uføre fortjener en hyllest

Ingen gjør så mye ubetalt omsorgsarbeid som uføre. De har ikke fått hyllesten de fortjener for denne innsatsen for velferdsstaten.

Uføre gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

Én av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

Synspunkt

Hvorfor kan dere ikke lytte, Nav?

Hvorfor velger dere å gå ut og forsvare et Nav-system som svikter? Spørsmålet går fra leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til ledelsen i Nav.

Leder

LederFaktasjekk på tomgang

Faktisk.no gir byrådsleder Raymond Johansen medhold i at det har blitt nesten én ny ufør per time i Erna Solbergs regjeringstid. Det er en faktasjekk som tilslører mer enn den opplyser.

«Vi syke er blitt en kvise på samfunnets rumpe»

Aftenposten bidrar til heksejakt på syke og uføre, mener Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen: – Vi er blitt en kvise på samfunnets rumpe, og det neste blir vel at vi blir tatt fra stemmeretten vår.

HR-lederNorges velferdsmodell mislykkes om ikke flere kommer i jobb

Andelen uføretrygdede i Norge er stor sammenlignet med i andre land. Det er helt avgjørende for velferdsstaten at flere kommer i jobb, sier leder i HR Norge.

Fagforbundet advarerKuttforslag fra regjeringen vil gi store tap for uføre

Regjeringens forslag til kutt i skjermingstillegget for uføre vil gi store økonomiske tap for uføre pensjonister, viser beregninger fra Fagforbundet.

Synspunkt

RI-Norge«Politikken for å få flere i arbeid har feilet»

Dagens rehabiliteringssystem har for mange aktører som arbeider for lite koordinert, mener Rehabilitation International Norge.

SV ber regjeringen droppe pensjonskutt for uføre

Under trontaledebatten i Stortinget torsdag vil SV legge fram et forslag om at regjeringen skal opprettholde skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Leder

LederNår uføre ofres på arbeidslinjas alter

Arbeidsføre seniorer står ikke så lenge i jobb som regjeringen hadde trodd og håpet. Det må uføre ta støyten for.

Flere unge uføre

Andelen unge uføre mellom 25 og 29 år øker. På ett år har det blitt 1.578 flere unge uføretrygdede, ifølge tall fra Nav.

Flere uføre på bygda enn i byen

Distriktskommuner har flere uføre enn bykommunene, viser en ny gjennomgang. I Ballangen i Nordland er nesten én av fire uføretrygdet.

5000 flere unge uføre siden 2015

Andelen eldre uføre fortsetter å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.

Går sammen for å styrke bostøtten

22 organisasjoner går sammen om Bostøttealliansen, med mål å om å endre bostøtteordningen. Det blir lettere å få gjennomslag når man står sammen, tror Pensjonistforbundet.

2 100 flere uføretrygdede i 3. kvartal

Ved utgangen av september var det i alt 334 200 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 2 100 uføretrygdede siden forrige kvartal, viser tall fra Nav.

Snart 10 prosent uføre her i landet

I 2017 ble det 6400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Nav-analyseUførereformen har ikke fått flere i arbeid

Uførereformen i 2015 skulle få uføre til å delta mer i arbeidslivet, men effekten har vært liten, viser en ny analyse fra Nav. Andelen uføre i jobb har ikke økt. – Ikke overraskende, sier forsker Knut Røed til Velferd.

Uføre opprettholder inntektene når de blir pensjonister

Én av fire menn og én av tre kvinner er 100 prosent uføre rett før pensjonsalder.

Én av ti i arbeidsfør alder er uføretrygdet

– De siste årene har det vært en økning i antall mottakere av uføretrygd, og vi forventer at veksten fortsetter ut året og neste år, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

En av åtte 22. juli-overlevende er uføre eller sykemeldte

En fersk undersøkelse viser at tilstanden hos de overlevende etter 22. juli er verre enn antatt. En av åtte er sykemeldte eller uføre.

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

Størst andel uføre i Østfold og Aust-Agder

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust-Agder er fylkene med høyest andel.

Siden nyttår har antallet uføretrygdede økt med 3.500 personer

Ved utgangen av årets første kvartal mottok 329.400 personer uføretrygd.

KrF frister med skattelette for å få uføre i jobb

Kristelig Folkeparti foreslår å redusere skatten for trygdemottakere som delvis kommer seg i arbeid, skriver nyhetsbyrået ANB.

Flere kvinner enn menn kombinerer uføretrygd med jobb

Kvinner blir oftere uføretrygdet enn menn, men de kombinerer i større grad arbeid og trygd, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kvinner kombinerer uføretrygd og arbeid oftere enn menn

Én av fem med lav utdanning er ufør

Nesten 10 prosent av nordmenn mellom 18 og 67 år var uføretrygdet i 2016. Lavt utdannede er overrepresentert: I denne gruppen var nesten 20 prosent uføre.

Nav spår velferdsregning på 92 milliarder– For optimistisk, tror NHO

NHO mener spådommene om at prislappen på framtidas velferd vil øke med mellom 22 og 92 milliarder kroner er alt for optimistiske.

Økonom: – Staten bør betale uføre for å jobbe

Det positive i at flere unge blir uføreFlere overlever alvorlig sykdom

Nye tiltaksplasser skal få uføre ut i jobb

Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede. Men FFO skulle gjerne hatt mer.

1.200 flere unge har blitt uføre det siste året

Det er en langsiktig trend at det har blitt flere yngre uføre og færre eldre. I dag er hele 15.000 unge mennesker uføre i Norge.

Arbeid avgjørende for nordmenns livskvalitet

Nordmenn opplever livet som mer meningsfylt enn de fleste europeere. Likevel mener halvparten av oss at livet ikke er mer enn «middels».

Andelen uføre i jobb øker

Men samtidig som eldre holder seg friske lenger, faller flere unge utenfor.

UføreMakter ikke stanse veksten i psykiske lidelser

De seneste årene har andelen uføretrygdede med psykiske lidelser skutt i været. Ekspertene ser ingen ende på utviklingen.

Dobling av unge uføre– Dette er svært bekymringsfullt

Antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år har nær doblet seg i løpet av de ti siste årene.

Hver time blir tre nordmenn uføretrygdet

​De er vakre, energiske, sprudlende – og intelligente. De har barn, ektemenn, familie og mange venner. De har fast inntekt og kan aldri bli arbeidsledige. Likevel har de en tilværelse du neppe vil misunne dem.

140.000 uføre rammet av skatteblemme

Skattesatsen er ved en feiltagelse satt atskillig høyere for uføre som mottar uføreytelser fra andre enn Nav, skriver E24.

Fra ledighet til uførhet

Nesten halvparten av dem som forlater arbeidsledighetskøen kommer ikke ut i ny jobb. Mange av disse blir uføre, viser tall fra Nav.

Stadig flere yngre uføre, men færre eldre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg på 9,4 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det blir stadig flere uføre under 55 år, mens det blir færre eldre.

- Slett arbeid av regjeringen

Unio anklager regjeringen for slett arbeid, etter å ha oppdaget at et forslag til pensjonsendringer kan koste delvis uføre titusenvis av kroner.

pensjonist.jpg

Slik blir den nye uføreordningen

Regjeringen skjermer barnetillegget og skrinlegger alle forslag om innstramminger for unge uføre. Det skal være blant hovedpunktene i uførereformen som legges fram på fredag.

pensjonister_tu.jpg

Strammer inn alderspensjon for uføre

Regjeringen vil stramme inn alderspensjonen for uføre, men en som blir uføretrygdet som 62-åring, vil fortsatt få høyere pensjon enn en som velger å jobbe fram til 67 år, etter det NRK erfarer.

hanne_bjurstrom.jpg

Kutter fribeløpet for uføre

Regjeringen vil senke grensen for hva uføre kan tjene uten avkorting. Men arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier det skal bli lettere å jobbe ved siden av trygden.

pensjonister_tu.jpg

Uføremeldingen kommer i april

Først i april blir det klart hvilke endringer regjeringen foreslår i uførepensjonen og alderspensjonen til dem som har vært uføre.

jens_stoltenber.jpg

Mot løsning i uførestriden

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier de viktigste politiske spørsmålene ved uførereformen er avklart.

pensjonister_tu.jpg

Kompromisser om pensjon til uføre

Uføre over 67 år vil få et årlig kontantbeløp på toppen av alderspensjonen, og Ap går med på å heve inntektsgrensen før stønaden avkortes.

hanne_bjurstr__.jpg

Regjeringen utsetter uførereform

Regjeringen kommer ikke med proposisjonen om uførereform i desember, som tidligere varslet. Stortinget fikk mandag brev om utsettelsen fra Arbeidsdepartementet.

jens_stoltenber.jpg

Stoltenberg i uføret

Ønsket om å redusere velferdsstatens utgifter kan på ny sende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ut i et politisk uføre. Denne gang kan han unngå å komme i heisen – med LOs hjelp.

deprimert.jpg

– Uførhet går «i arv»

Risikoen for å bli ufør er større blant lavt utdannede, og manglende arbeidsevne synes å gå i arv fra foreldre til barn.

rullestol_silhu.jpg

Mener regjeringen har skapt uførekaos

Ap er fra Mars, og SV er fra Venus, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Han mener regjeringen sprer forvirring og usikkerhet blant landets uføre.

Annonse
Annonse
Annonse