Annonse

Siden nyttår har antallet uføretrygdede økt med 3.500 personer

Ved utgangen av årets første kvartal mottok 329.400 personer uføretrygd.

KrF frister med skattelette for å få uføre i jobb

Kristelig Folkeparti foreslår å redusere skatten for trygdemottakere som delvis kommer seg i arbeid, skriver nyhetsbyrået ANB.

Flere kvinner enn menn kombinerer uføretrygd med jobb

Kvinner blir oftere uføretrygdet enn menn, men de kombinerer i større grad arbeid og trygd, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kvinner kombinerer uføretrygd og arbeid oftere enn menn

Én av fem med lav utdanning er ufør

Nesten 10 prosent av nordmenn mellom 18 og 67 år var uføretrygdet i 2016. Lavt utdannede er overrepresentert: I denne gruppen var nesten 20 prosent uføre.

Nav spår velferdsregning på 92 milliarder– For optimistisk, tror NHO

NHO mener spådommene om at prislappen på framtidas velferd vil øke med mellom 22 og 92 milliarder kroner er alt for optimistiske.

Økonom: – Staten bør betale uføre for å jobbe

Det positive i at flere unge blir uføreFlere overlever alvorlig sykdom

Nye tiltaksplasser skal få uføre ut i jobb

Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede. Men FFO skulle gjerne hatt mer.

1.200 flere unge har blitt uføre det siste året

Det er en langsiktig trend at det har blitt flere yngre uføre og færre eldre. I dag er hele 15.000 unge mennesker uføre i Norge.

Arbeid avgjørende for nordmenns livskvalitet

Nordmenn opplever livet som mer meningsfylt enn de fleste europeere. Likevel mener halvparten av oss at livet ikke er mer enn «middels».

Andelen uføre i jobb øker

Men samtidig som eldre holder seg friske lenger, faller flere unge utenfor.

UføreMakter ikke stanse veksten i psykiske lidelser

De seneste årene har andelen uføretrygdede med psykiske lidelser skutt i været. Ekspertene ser ingen ende på utviklingen.

Dobling av unge uføre– Dette er svært bekymringsfullt

Antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år har nær doblet seg i løpet av de ti siste årene.

Hver time blir tre nordmenn uføretrygdet

​De er vakre, energiske, sprudlende – og intelligente. De har barn, ektemenn, familie og mange venner. De har fast inntekt og kan aldri bli arbeidsledige. Likevel har de en tilværelse du neppe vil misunne dem.

140.000 uføre rammet av skatteblemme

Skattesatsen er ved en feiltagelse satt atskillig høyere for uføre som mottar uføreytelser fra andre enn Nav, skriver E24.

Fra ledighet til uførhet

Nesten halvparten av dem som forlater arbeidsledighetskøen kommer ikke ut i ny jobb. Mange av disse blir uføre, viser tall fra Nav.

Stadig flere yngre uføre, men færre eldre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg på 9,4 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det blir stadig flere uføre under 55 år, mens det blir færre eldre.

- Slett arbeid av regjeringen

Unio anklager regjeringen for slett arbeid, etter å ha oppdaget at et forslag til pensjonsendringer kan koste delvis uføre titusenvis av kroner.

pensjonist.jpg

Slik blir den nye uføreordningen

Regjeringen skjermer barnetillegget og skrinlegger alle forslag om innstramminger for unge uføre. Det skal være blant hovedpunktene i uførereformen som legges fram på fredag.

pensjonister_tu.jpg

Strammer inn alderspensjon for uføre

Regjeringen vil stramme inn alderspensjonen for uføre, men en som blir uføretrygdet som 62-åring, vil fortsatt få høyere pensjon enn en som velger å jobbe fram til 67 år, etter det NRK erfarer.

hanne_bjurstrom.jpg

Kutter fribeløpet for uføre

Regjeringen vil senke grensen for hva uføre kan tjene uten avkorting. Men arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier det skal bli lettere å jobbe ved siden av trygden.

pensjonister_tu.jpg

Uføremeldingen kommer i april

Først i april blir det klart hvilke endringer regjeringen foreslår i uførepensjonen og alderspensjonen til dem som har vært uføre.

jens_stoltenber.jpg

Mot løsning i uførestriden

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier de viktigste politiske spørsmålene ved uførereformen er avklart.

pensjonister_tu.jpg

Kompromisser om pensjon til uføre

Uføre over 67 år vil få et årlig kontantbeløp på toppen av alderspensjonen, og Ap går med på å heve inntektsgrensen før stønaden avkortes.

hanne_bjurstr__.jpg

Regjeringen utsetter uførereform

Regjeringen kommer ikke med proposisjonen om uførereform i desember, som tidligere varslet. Stortinget fikk mandag brev om utsettelsen fra Arbeidsdepartementet.

jens_stoltenber.jpg

Stoltenberg i uføret

Ønsket om å redusere velferdsstatens utgifter kan på ny sende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ut i et politisk uføre. Denne gang kan han unngå å komme i heisen – med LOs hjelp.

deprimert.jpg

– Uførhet går «i arv»

Risikoen for å bli ufør er større blant lavt utdannede, og manglende arbeidsevne synes å gå i arv fra foreldre til barn.

rullestol_silhu.jpg

Mener regjeringen har skapt uførekaos

Ap er fra Mars, og SV er fra Venus, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Han mener regjeringen sprer forvirring og usikkerhet blant landets uføre.

Annonse
Annonse
Annonse