Annonse

Vidar Helgesen

Vidar HelgesenKlimaframdriften ikke på topp i Bonn

Klimaminister Vidar Helgesen– Håper jeg mister jobben

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen vet hvilken ministerpost Venstre ønsker seg og han er klar til å gi den fra seg. Han mener strategien om grønn konkurransekraft har i seg mye av det Venstre krever.

Ny plastposeavgift innføres - men ikke av staten

Gjennom et nytt miljøfond styrt av varehandelen oppfyller Norge nye EU-krav uten å innføre en statlig avgift.

Miljøministeren vil ha kommune-dugnad for å redusere matsvinn

Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Helgesen til Kina for å snakke om klima

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er i Kina for å undertegne en ny avtale om miljøsamarbeid. Naturmangfold, forurensning og farlig avfall er stikkord.

Senterpartiet alene om å ville felle Helgesen

Pinlig, populistisk, tynt. Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot miljøministeren møtte kraftig motbør i ulvedebatten på Stortinget tirsdag.

Magne LerøNye ulvehyl fra Stortinget

Vidar Helgesen blir ikke kastet selv om det reises mistillit mot ham. Erna Solberg vil ikke tillate at Stortinget trenger seg inn på regjerings ansvarsområde ved å instruere en statsråd om hvordan «ulveloven» skal tolkes, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøNye ulvehyl fra Stortinget

Vidar Helgesen blir ikke kastet selv om det reises mistillit mot ham. Erna Solberg vil ikke tillate at Stortinget trenger seg inn på regjerings ansvarsområde ved å instruere en statsråd om hvordan «ulveloven» skal tolkes, skriver redaktør Magne Lerø.

Helgesen tar ikke selvkritikk

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tar ikke selvkritikk for ulvestriden. Tirsdag vil Stortinget pålegge ham å følge opp ulveforliket fra i fjor.

Forskere i strupen på Stortingets ulvemål

Målet om å redusere ulvebestanden ned mot fire til seks valpekull i året, er så lavt at det strider mot internasjonale forpliktelser, hevder forskere.

Nye framskrivingerNærmere å nå klimamålene

Avstanden fra å nå klimamålene har krympet fra åtte til drøyt tre millioner tonn CO2-utslipp de siste tre årene, viser tall fra Finansdepartementet.

LEDEREt parlamentarisk ulvehyl

Det blir ikke noe mistillitsforslag mot Vidar Helgesen for manglende skudd mot ulv. Terje Aasland (Ap) vil snart komme til parlamentarisk sans og samling og innse at dette er en strøtanke som ikke bør feste seg i et eneste hode på Stortinget. Gjør heller jobben i ulvesaken, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDEREt parlamentarisk ulvehyl

Det blir ikke noe mistillitsforslag mot Vidar Helgesen for manglende skudd mot ulv. Terje Aasland (Ap) vil snart komme til parlamentarisk sans og samling og innse at dette er en strøtanke som ikke bør feste seg i et eneste hode på Stortinget. Gjør heller jobben i ulvesaken, skriver redaktør Magne Lerø.

Elbil-vekst gir mindre behov for biodrivstoff

Beregninger viser at Norge trenger 400 millioner liter biodrivstoff i 2030. For ett år siden var anslaget fire ganger så høyt, men så eksploderte elbilsalget.

Regjeringen til kamp mot mikroplast

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler en offensiv mot marin forsøpling og mikroplast.

LEDERUten Venstre kanskje

Venstre har i praksis gjort det klart at de ikke akter å føre videre samarbeidsavtalen med Høyre og Frp etter neste valg uansett hvordan det går. Derfor er det udramatisk om Venstre velger å svelge en kamel eller bryte samarbeidsavtalen med en regjering som vil skyte flere ulver, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDERUten Venstre kanskje

Venstre har i praksis gjort det klart at de ikke akter å føre videre samarbeidsavtalen med Høyre og Frp etter neste valg uansett hvordan det går. Derfor er det udramatisk om Venstre velger å svelge en kamel eller bryte samarbeidsavtalen med en regjering som vil skyte flere ulver, skriver redaktør Magne Lerø.

LederStortingets ulverot

Vidar Helgesen har ingen grunn til å frykte et flertall i Stortinget som opptrer som om de er både regjering og domstol. Det ender med at Stortinget demonstrerer sin maktesløshet og parlamentariske inkompetanse, skriver redaktør Magne Lerø.

LederStortingets ulverot

Vidar Helgesen har ingen grunn til å frykte et flertall i Stortinget som opptrer som om de er både regjering og domstol. Det ender med at Stortinget demonstrerer sin maktesløshet og parlamentariske inkompetanse, skriver redaktør Magne Lerø.

Jussen binder og frigjør

Ulvesaken og den feilslåtte søppelpolitikken i hovedstaden har én ting felles. Jussen binder politikken i så stor grad at det nesten ikke er til å leve med for mange politikere. Men hvilke politikere som kan leve med hva skifter. Det er derfor rettsliggjøringen fortsetter.

Jussen binder og frigjør

Ulvesaken og den feilslåtte søppelpolitikken i hovedstaden har én ting felles. Jussen binder politikken i så stor grad at det nesten ikke er til å leve med for mange politikere. Men hvilke politikere som kan leve med hva skifter. Det er derfor rettsliggjøringen fortsetter.

Vil ha utredning av veiprising for hele bilparken

Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber regjeringen om å utrede ordningen.

LEDERRegjeringen i ulvefella

Stortinget har laget et ulveforlik som ikke henger på greip juridisk sett. Skal regjeringen unngå en katastrofe i et valgår, kan Erna Solberg neppe redde Vidar Helgesen på annen måte enn ved å gi beskjed om at loven må endres slik at det blir enklere å rydde rovdyr av veien, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDERRegjeringen i ulvefella

Stortinget har laget et ulveforlik som ikke henger på greip juridisk sett. Skal regjeringen unngå en katastrofe i et valgår, kan Erna Solberg neppe redde Vidar Helgesen på annen måte enn ved å gi beskjed om at loven må endres slik at det blir enklere å rydde rovdyr av veien, skriver redaktør Magne Lerø.

Norsk klimapolitikk i 2017Vil prioritere EU-arbeidet

Klimaminister Vidar Helgesen har tatt med seg erfaringen fra statsministerens kontor som ansvarlig for EU-spørsmål inn i jobben som klimaminister.

LEDERUlvejakt på Helgesen

Vidar Helgesen har sannsynligvis truffet en formelt riktig avgjørelse når han sier nei til å skyte ulver nå, men politisk er han på glattisen. Det er så mye følelser i denne saken at den kan utvikle seg til en katastrofe for Høyre, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDERUlvejakt på Helgesen

Vidar Helgesen har sannsynligvis truffet en formelt riktig avgjørelse når han sier nei til å skyte ulver nå, men politisk er han på glattisen. Det er så mye følelser i denne saken at den kan utvikle seg til en katastrofe for Høyre, skriver redaktør Magne Lerø.

Ulv, ulvHøyre-medlemmer melder seg ut i ulveprotest

Hedmark Høyre opplever et ras av utmeldinger etter regjeringens ulvevedtak. Hedmark-representanter på Stortinget krever omkamp, og Frp krever oppvaskmøte.

Ingen plan for norske klimakutt

Regjeringen innrømmer at de ikke har noen plan for å nå klimaforlikets mål om kutt av sju millioner tonn CO2 innen 2020.

Norsk olje og gass kan ta 2 prosent av verdens utslippsbudsjett

Brenner vi opp alle gjenværende ressurser av olje og gass på norsk sokkel, er 2 prosent av verdens utslippsbudsjett brukt opp.

Statsbudsjettet: Miljødirektoratet må kutte i staben

Miljødirektoratet må si opp folk på grunn av omfattende kutt i statsbudsjettet, opplyser miljødirektør Ellen Hambro.

Rykende uenige statsråder

Oljeminister Tord Lien sår tvil om klimaministerens uttalelser om at det aldri skal letes etter olje utenfor Jæren.

Helgesen mener luftfarten må bidra til klimakutt

EU-krav innført: Nå skal miljøet i elvene styrkes

Naturvernforbundet er fornøyd. Energi Norge er bekymret for kraftproduksjonen.

Nordmenn er misfornøyd med klimainnsatsen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kaller ny lovgivning i Indonesia et gjennombrudd.

Indonesia forbyr ødeleggelse av torvmyr

- Et gjennombrudd for skogsatsingen, mener klima- og miljøministeren.

EU-ekspert om regjeringens gass-brev: Naivt og frekt

Regjeringen har sendt EU et brev hvor de ber om signaler om hvilken rolle norsk gass skal spille i fremtiden.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forteller at flere nye klimatiltak er på vei i Norge.

Nye klimatiltak har uviss effekt

Norske myndigheter våger ikke å tallfeste effekten av klimatiltakene som er innført siden Høyre og Frp kom i regjering.

Støres prioriteringer

Til tross for brede forlik i Stortinget, er det duket for partipolitiske markeringer. Johas Gahr Støre vil legge seg minst et hestehode foran Vidar Helgesen i klimapolitikken. På asylpolitikkens område representerer Sylvi Listhaug kanskje bare en retorisk utfordring, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse