Annonse

virtuelle team

Hjemmekontor gjør oss ikke mindre produktive

Dette ifølge Sintef-forsker Nils Brede Moe.

Virtuelt teamarbeid løftet kvinnelige ledere

Vi vurderer folk ut fra alder, kjønn og status, men da en stor gruppe studenter skulle samarbeide i virtuelle, globale team skjedde det noe. Plutselig spilte ikke lederens kjønn noen rolle.

Hvordan samarbeide når teamet er alle andre steder enn på kontoret

Hjemmekontor Gir lykkeligere ansatte og økt produktivitet

Lykkeland: Ansatte som jobber hjemmefra sier at de både er mer produktive og lykkelige. I alle fall hvis de har valgt det selv.

Virtuell ledelse kan gi dårligere arbeidsmiljø

Det er den virtuelle leders oppgave er å få dem jobber på distanse til å føle seg like betydningsfulle som dem som sitter tett på.

Teknologi8 trender som kommer til å påvirke deg

Web Summit i Lisboa tok for seg de viktigste teknologitrendene man bør følge med på i 2017.

Flere konflikter i virtuelle team

Konfliktene i virtuelle team har også en tendens til å eskalere raskere enn andre konflikter.

– Nye tider krever nye måter å lede på

Arbeid er i endring. Det krever nye måter å tenke og utøve ledelse på, fastslår ledelsesforsker Donatella De Paoli.

Sjefen og de ansatte møtes bare tre uker i året

l Gründer Erlend Bakke (32) reiser til Filippinene for å møte sine 25 ansatte én gang i året. Resten av tiden leder han gjennom videosamtaler, e-post og chat.

internett__puch.jpg

Tenk nytt om team

Råd om hvordan du leder moderne, virtuelle team på tvers av grenser og tidssoner.

Annonse
Annonse
Annonse