Annonse

Vestland

Bergen med krisepakke til kultur, frivillighet og idrett

Det skriver Bergens Tidende.

Ti millioner kroner skal gå som ekstraordinært driftstilskudd til kulturen. Det kommer sju millioner kroner for å støtte anlegg som eies av idrettslagene, som nå opplever tap av leieinntekter.

Det kommer 13 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen for barne- og ungdomsmidler.

Torsdag la byrådet i Bergen fram en krisepakke på 210 millioner kroner til byens næringsliv.

Fylkene får ansvar for kulturminner, men ingen ekstra penger

Alle de nye storfylkene har fått overført oppgaver som tidligere lå under Riksantikvaren. Det melder NRK.

Til rikskanalen omtaler generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen situasjonen for alvorlig.

Ifølge Fjeldheim kommer ansvarstransaksjonen og de manglende midlene til å gå utover arbeid som må gjøres på viktige kulturminne-bygninger. I tillegg vil det svekke formidlingsarbeidet, argumenterer han.

Satser på fire nye år som ordfører i ny kommune

Alfred Bjørlo er han som Venstre-leder Trine Skei Grande ved årsskiftet – i kjølvannet av telefonutskjellingen av Abid Raja – skal ha kalt «psykopat» – og som etterpå selv spøkte med, og kalte seg selv for «distriktspsykopaten». Det skulle vært etter en kronikk Bjørlo skrev om distriktspolitikk at Skei Grande skal ha kalt ham «psykopat». Selv forsvarte Bjørlo sin partileder, og sa at han «har kjent henne som et tvers igjennom skikkelig menneske i 30 år».

Blir flere, ikke færre ledere i nye Vestland

Når to enheter som driver med mye av det samme slår seg sammen, er hovedregelen at en kan spare driftskostnader. En kan klare seg med færre ledere for faglige aktiviteter og en oppnår stordriftsfordeler i saksbehandlingen.

Men det er ikke nødvendigvis slik. NRK melder i dag at nye Vestland fylke får 19 flere ledere enn dagens to fylker har til sammen. En viktig grunn er at en ikke samler administrasjonen. Den nye regionen blir så stor at politikerne har funnet ut at de må fordele administrasjonen på tre ulike steder.

Fortsatt stor motstand mot Vestland

I målingen, som er gjennomført av Sentio for NRK , sier 64,8 prosent at de vil fortsette som eget fylke. I fjor svarte 64 prosent av folket i fjordfylket det samme. Mens 29 prosent var for sammenslåing for et år siden, er det bare 26,6 prosent som ønsker seg dette i dag. 8,7 prosent svarer "vet ikke».