• Abonnementet løper til det blir sagt opp.

  • Mindre prisjusteringer kan bli gjort uten varsel.

  • Ved prisendring forkortes/forlenges abonnementet tilsvarende prisendringen.

  • Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. Etter første mnd koster abonnementet 199,- pr mnd.

Har du problemer eller spørsmål til skjemaet er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på 24 077 007 eller på abo@medierogledelse.no.

Ønsker du et annet type abonnement finner du oversikt over hvilke abonnementstyper vi tilbyr her.