Annonse

Blikk for bedre ­beslutninger

Ledere som tegner bilder av nettverkene sine, blir satt i stand til å ta bedre ­strategiske beslutninger, Morten H. Abrahamsen og Lars Huemer ved BI.

Derfor er ikke driftsinntektene avgjør­ende for Amazon

Følgende er et innblikk i hvordan Amazon-eier Jeff Bezos’ alternative spilleregler fører til en formidabel økning i aksjekursen.

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Når det smeller, så hjelper det ikke at medarbeiderne dine tror på egne muligheter og har masse tillit til deg som leder. Da trengs det først og fremst evne til handling.

Analyse

Klart for snikjakt på regjeringen

Opposisjonen på Stortinget kommer til å bruke høsten på å prøve seg frem. Deretter er det klart for en regjeringsjakt ingen kommer til å snakke høyt om. Hvordan den vil arte seg, er blant annet avhengig av maktkampene i Ap, skriver Aslak Bonde

Profitt på sosiale utfordringer: Problem eller løsning?

Sosiale entreprenører er med på å løse store utfordringer i det norske samfunnet, og offentlig sektor bør derfor ønske et samarbeid med disse virksomhetene velkommen, skriver Michelle Jensen og Tobias Studer Andersson.

Annonse

Forskningen må være god for å være relevant

Det er mye debatt om relevansen til forskningen som utføres ved universiteter og høyskoler. Men det nytter ikke å være relevant, hvis man ikke er god. Og det tar tid å levere godt.

Beslutningsvegring – vår nye folkesykdom?

Mange ledere sliter med beslutnings­vegring. Hvorfor er det så vanskelig å ta konkrete og bindende beslutninger?

Ny i lederstilling: Pass deg for fallgruvene

Tusenvis av ledere trer hvert år inn i nye lederposisjoner. Og deres handlinger de første månedene vil langt på vei avgjøre om de lykkes eller feiler i den nye stillingen.

DigitaliseringVåkn opp, kjære ledere

Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen.

OmstillingSmittsom «viral endring»

Det er først når endringer får lov til å spre seg som et ukontrollert virus at de blir effektive.

Annonse

Kampen mot arbeidslivskriminalitet: – Sterkere sammen

Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode, skriver skattedirektøren.

Politikken blir mindre blå

De blå-blå fortsetter, men dersom de vil regjere videre i fire år, må ­politikken bli enda mer sentrumsorientert. I en slik situasjon er det et paradoks at idéen om sentrum som et selvstendig alternativ kanskje er i ferd med å dø, skriver Aslak Bonde.

Ledere og hverdagskriser

Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor. Mye handler om hvilken kompetanse lederen har å spille på og med, der den viktigste kompetansen trolig er å kunne bruke andres kompetanse.

Fortsatt usikker på hva du skal stemme?

Er du usikker på hva du skal stemme og ikke klarer å bestemme deg, så kan du først ta vekk de partiene du absolutt ikke vil ha. Deretter kan du med god samvittighet trekke lodd om resten. Det viktigste er at du faktisk går og stemmer, skriver Bjørnar Barbogen.

De verdiløse verdieneHva mener du med «modig»?

Jaså, så dere er ansvarlige, åpne og modige? Men hva mener dere egentlig med det?

Annonse

Mangel på digital kapasitet

Vi har neppe den digitale kapasiteten vi trenger i møte med omstillingene vi står overfor.

Norge trenger EØS-avtalen!

Det er urovekkende når tunge grupperinger i flere partier vil reforhandle eller stille spørsmål ved EØS-avtalen. Det er urovekkende når USA's president vil reforhandle eller si opp internasjonale handelsavtaler. Små land med åpne økonomier – som Norge – er særlig sårbare hvis og når de internasjonale ­kjørereglene for handel bryter sammen, skriver Stein Lier-Hansen.

Kommune­økonomi, profittfri velferd og oljeskatt

Valgkamper består av mange gjengangere og noen få nye saker og argumenter. I år er kampen mot profittfri velferd, den gryende diskusjonen om oljeskatten og en sjeldent god kommuneøkonomi blant nykommerne. Eller er det bare nye vrier på gamle saker vi ser?

Annonse

Fra lederjobb til attraktiv konsulent

Hva må til for å gå fra en lederstilling til selvstendig konsulent? Vel, du må i alle fall være helt sikker på at du ønsker å ta steget. Konsulenttilværelsen kan være stri – særlig i starten, skriver Ivar Årnes.

Vi trenger et eget UP til sjøs

Politiet kutter innsatsen på sjøen i år også. Dette går ut over sikkerheten. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) mener det er på tide å opprette et eget utrykningspoliti til sjøs, skriver Geir Giæver.

RekrutteringDet koster skjorta å ansette feil

Kostnadene ved feilansettelser eller underprestasjon hos eksterne ansatte er svært store. En årsak til fiasko er at de nye ikke finner tonen med de kollegene, skriver IMD-professor Michael D. Watkins.

Ny som mellomleder

Overgangen fra rollen som førstelinjeleder til det å bli mellomleder er for mange en uventet krevende prosess. Spørsmålet er; hvorfor det? skriver forfatter og ledelsesrådgiver Frode Dale.

Hva fremmer resultater?

Ledelse handler om å tørre, å prøve og å feile. I tillegg kreverdet øvelse, fokus og en smule mot. Og klarer du å motivere dine medarbeidere, er mye av jobben gjort, skriver regiondirektør i UDI, Stig Arne Thune .

5 grunner til at ­Microsofts oppkjøp av ­LinkedIn var lurt

26,6 milliarder dollar! Det er en stiv pris, men Microsoft gjør en god deal. Her er de viktigste grunnene til hvorfor oppkjøpet er verdifullt for Microsoft, skriver Michael R. Wade.

Jakten på den gode styringen

Bedre styring i det offentlige fordrer tydelige prioriteringer fra politikere og etatsledelse, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Varsel om befolkningskatastrofe

Klimakonsekvenser og global oppvarming er i fokus. Ikke så med de katastrofale konsekvensene for vår planet av en pågående global befolkningseksplosjon, skriver Noralv Veggeland.

Ledere frigjør menneskers potensial

Sjefer kontrollerer mennesker og prosesser, lederen frigjør menneskers potensial, skriver John Kjetil Wang-Hansen.

Et meget meningsfylt arbeid

Siste året har jeg etter 15 år i sykehus vært fastlegevikar i Tromsø kommune, skriver Jo-Endre Midtbu.

Fleksibilitet vs drepende stillstand

Fleksibilitet er nøkkelen til å lykkes med innovasjon i det digitale landskapet. Hva er det Spotify og Hilti gjør riktig? Skriver Carlos Cordon.

– Aktørmangfold styrker ­velferdsstaten

Monopol på offentlige tjenester er feil politikk når det norske samfunnet møter et velferdsgap som blir større og større, skriver administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Kritikk fra egen rekke

Øknomifaget trenger endringer. Både høyre- og venstresiden tar feil, konkluderes det med i ny bok, skriver Noralv Veggeland.

Digitalisering: – Langt mer enn teknologi

Digitalisering er omstilling ved hjelp av teknologi. Derfor handler digitalisering først og fremst om god ledelse, god styring, og godt samarbeid mellom virksomhetene og leverandørmarkedet. For å få til dette trenger vi politisk tilrettelegging, skriver Asbjørn Seim og Nina Wilhelmsen.

Om teamutvikling, ­forskning og mismot

Ledelse av team basert på modeller med karikerte mennesketyper er både kunnskapsløst og moralsk betenkelig, mener professor Endre Sjøvold ved NTNU. Forskning viser at samspillet mellom medlemmene i teamet er viktigere enn enkeltpersonene, skriver Endre Sjøvold.

Sosiale medier: Et topplederansvar

Politikerne har forstått det for lenge siden: Sosiale medier er kommet for å bli, og har gitt en rekke nye kommunikasjonsmuligheter. Norske toppledere bør følge etter, skriver Trond Albert Skjelbred og Marte Leirvåg.

Manglende læring er ­bi­standens hovedutfordring

Hovedutfordringen for norsk bistand er ikke bruk av ­konsulenter. Det er bedre læring, ikke færre konsulenter som virkelig ville gjort bistanden enda mer effektiv, skriver Per Øyvind Bastøe.

Inspirerende industrifokus

Det var skjellsettende viktig at Regjeringen tidligere i vår presenterte Industrimeldingen, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

HK og FellesforbundetVi krever likepensjon

Pensjon er utsatt lønn. Det er derfor like naturlig å kreve likepensjon som likelønn. HK og Fellesforbundet har foreslått noen små endringer av tjenestepensjonslovene som bidrar til å utjevne pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn og bedre pensjonen til midlertidig ansatte.

Fem krav til morgen­dagens ledereKronisk endringsdyktig er ­første bud

Fem råd til unge mennesker med ­ambisjoner om å være med å forme fremtidens bedrifter og organisasjoner, skriver Dagfinn Ringås.

PerspektivmeldingenOverhengende fare for beslutningsvegring

Synspunkt av Erlend Vestre.

Slik sikrer du fornøyde ansatte på en mobil arbeidsplass

I dag har mange en fleksibel jobbhverdag og kanskje ikke engang fast kontorplass. Dette har mange fordeler, men det forutsetter at organisasjonen er forberedt på hvilke utfordringer som kan oppstå når tradisjonelle arbeidsplasser skiftes ut med mobile arbeidsplasser, skriver Rolf A. H. Gjerdsjø.

Ledelse og styring i ­komplekse organisasjoner

Debatten om ledelse og målstyring bygger på forutsetninger som ofte kolliderer med realiteten i dagens organisasjoner, skriver Torstein Nesheim.

Ledelse i og av den digitale revolusjon

Digitalisering er på alle lederes lepper for tiden. Fokuset på teknologi kan skremme de fleste. Jeg mener at for stor vekt er lagt på det teknologiske. Egentlig handler det (som alltid) om ledelse, mennesker og omstilling. Men uten en forståelse av teknologiens mulighetsområde blir det vanskelig å bevege seg fremover mens begivenhetene utspilles - denne gang raskere og kraftigere! Skriver Tor Wallin Andreassen.

Langt liv med ­kortvarig kunnskap

Vi snakker om eldrebølge, og vi snakker om økende omstillingstakt, men tenker vi egentlig over hva kombinasjonen av disse to begrepene betyr? Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, lurer.

OmstillingEr tiden inne for ­kulturell ­disrupsjon?

Nylig var 40 toppledere samlet til frokostforum i Open Innovation Lab Norway. I faglig råd hadde vi bestemt oss for å forstå mer om innovasjon og kultur. Spesielt ville vi fokusere på endring av kultur, og om tiden er inne for å snakke om disrupsjon også av kultur? skriver Tone S. Ringstad.

SynspunktRessurseffektiv industri

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er initiativer som tar oss videre mot «det avfallsfrie samfunn». For industrien har avfallsforebygging lenge vært et konkurransefortrinn.

SynspunktLik andel menn og kvinner på styrenes agenda

I mange land tilknyttet OECD har kvinner i løpet av de to siste tiårene oppnådd høyere akademiske kvalifikasjoner enn sine mannlige kolleger. Likevel er det fortsatt færre kvinner enn menn i bedriftsstyrer.

Klima og miljø5 enkle steg til miljøansvar – som alle bør ta

SYNSPUNKT: Det grønne skiftet krever handling. På tide å skifte fokus fra prat til konkrete tiltak.

Knekk jobbsøkerkoden

SYNSPUNKT: Bruk nettverk, skreddersy CV-en, vis motivasjon i søknaden og still godt forberedt til intervju.

Synspunkt«Jeg hadde aldri fått jobb i dag»

I vår deltok mer enn 500 studentlag i NM i Økonomi. Det er en historie om ambisiøs ungdom som er helt annerledes den historien vi ofte hører om frafall og problemer.

SynspunktArbeidsgiverne og lederutvikling - noen opptegnelser fra et tidsvitne

Alt i 1948, i et fattig etterkrigs-Norge, begynte norske arbeidsgivere å ta ansvar for utvikling av bedre ledelse. Det gikk bra veldig lenge, men på 1980-tallet raknet det - skriver Knut Wollebæk.

SynspunktHvordan skape mål som holder?

Fire spørsmål der svarene kan gi deg mer motstandsdyktige mål og bidra til å sikre at du når dine mål gjennom skiftende tider, skriver Marco Mancesti.

SynspunktVi trenger mer relevant ledelsesforskning

De siste månedene har vi kunnet lese en rekke debattinnlegg om ledelse, målstyring og ikke minst om denne vinterens mest brukte begrep hos ledelsesforskerne; tillitsledelse - skriver Anne-Kari Bratten

«Sannheten» om ledelseSannhet med modifikasjoner fra BI

Forskere ved BI har avdekket "hemmeligheten" som gjør at ansatte yter sitt aller beste: «Utøv ledelse som lar medarbeiderne få bestemme selv». Det er en sannhet med modifikasjoner.

God ID-forvaltning i Norge – nå eller aldri

Kjeden er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Vi må unngå at de nye løsningene vi utvikler gjør det mulig å fortsette med hvitvasking av falske identiteter i Norge.

Til en vordende lederDu har ingen anelse om hva som venter deg

Undersøkelser dokumenterer at du, som er på vei inn i din første lederjobb, med stor sannsynlighet har en rekke feiloppfatninger om hva som vil møte deg i lederjobben og om hvordan du best opptrer som leder.

Industrimeldingens store betydning

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen hadde et innlegg i VG i februar der hun påstod at Regjeringens kommende industrimelding ikke vil gi nye jobber. Med stor sannsynlighet tar hun feil. Antall jobber er uansett ikke det viktigste med Industrimeldingen. Men det bor altså industriansatte i alle norske kommuner, bortsett fra Utsira.

Høyrepopulisme i fåreklær

Mot nyliberale teorier og politikk står i dag teori og politikkutforming som omtales som «ny-keynesiansk høyrepopulisme». Den tar utgangspunkt i klassisk keynesiansk teori, understreker behovet for statlige intervensjoner når arbeidsledigheten øker og depresjon inntrer nasjonalt og internasjonalt.

Når statlig målstryring skygger for målet

De sterke statlige hierarkiene og prinsippet om målstyring setter begrensinger for tverr-etatlig samordning og samarbeid.

Utdanning og kompetanseVi konkurrerer i VM, ikke NM

Norske utdanningsinstitusjoner bør lære av idretten.

OmstillingUnngå å gå i «suksessfellen»

Lever bedriften din av fortidens glans uten evne til samtidig å skape en plattform for fremtidig suksess? Da er det mulig dere har gått i den berømmelige suksessfellen.