Annonse

Demokrati: – Det bestående bekrefter alltid sitt fortrinn

Din og min mening teller ikke, så lenge den ikke er forankret i offentlig ­statistikk og ekspertutredninger, skriver Noralv Veggeland.

Rekordlang politisk tenkepause

Norsk politikk er på hold. Statsrådene tar ingen initiativ så lenge de venter på beskjed om de får fortsette. Opposisjonspartiene vinner noen voteringer i Stortinget, men sliter med å utforme langsiktige strategier så lenge de ikke vet hva de står opp mot, skriver Aslak Bonde.

Prosjekt- og teamorganisering i staten

«Moderne» organisering utfordrer etablerte, hierarkiske trekk i stats­administrasjonen og medfører dilemmaer for mellom­ledere og ansatte, skriver Torstein Nesheim.

Verdien av ledelse i prosjektledelse

Gode prosjektledere ser ikke bare prosjektverktøyet og regnearket. De ser også menneskene som skal prestere og samhandlingen mellom dem. Det lønner seg! Skriver Vegard Rooth.

De første lederne vi møter er våre foreldre

Både foreldre og ledere må klare balansegangen mellom krav på den ene siden og respons på den andre for å kunne lykkes med å lede og å utvikle mennesker og resultater.

Annonse

Brexit - en norsk hodepine

Med Storbritannia ute av EU, endrer situasjonen seg. Konsekvensene kan potensielt bli dramatiske, skriver Erik Oddvar Eriksen.

Slik får vi oppfylt FNs bærekraftsmål

Klimatoppmøtet i Bonn er nylig avsluttet. Dette møtet var først og fremst et arbeidsmøte for å forberede større beslutninger som skal tas neste år. Verden har aldri vært med på en dugnad som den vi nå står sammen om, skriver John-Arne Røttingen.

Er ledere godt nok forberedt på å håndtere kriser?

Nei, mener ledelsesrådgiver Frode Dale. Men slik kan de bli det.

Har du hatt innbrudd?

Tenk deg at du oppdager at noen har fått tak i feriebildene fra din personlige PC, eller du oppdager at bedriftsintern informasjon er borte, skriver Derya Køse og Maiken Michelsen.

Kampen om Barentshavet

Petroleumsaktivitet utenfor Lofoten/Vesterålen/Senja er ikke lenger miljøbevegelsens viktigste sak. Nå er det kampen om Barentshavet det står om. Miljørettssaken i Oslo Tingrett og striden om Goliat-prosjektet gir mange antydninger om hvordan kampen kommer til å arte seg.

Annonse

DigitaliseringSkal vi gå om bord på toget, løpe etter eller stå igjen på plattformen?

I tillegg til kompetanse, blir de enkelte lands tilrettelegging for digitalisering viktig med tanke på hvor det er lønnsomt å ­plassere fremtidens produksjon, skriver Asbjørn Rolstadås.

Hvorfor skal beste fagperson bli leder?

Det er stor forskjellig på jobbinnholdet til en fagperson og til en leder. Likevel rekrutteres ofte gode fagpersoner som ledere, skriver Mats Kristensen.

Arbeidsdeling på rødgrønn side

Arbeiderpartiet skal slite med å ta tilbake velgere fra SV og Senterpartiet. Sannsynligheten er stor for at vi vil få den samme arbeidsdelingen på rødgrønn side som det er hos de blå. Et moderat og ganske stort parti med ett eller to rene og ranke partier på utsiden av seg.

Bruk kunstig intelligens for å kommunisere med millenniumsgenerasjonen

Mange merkevarer bommer på kommunikasjon rettet mot yngre forbrukere. Skal du prøve ut kunstig intelligens i reklame, er milleniumsgenerasjonen en smart gruppe å begynne med, skriver Magnus Johansson.

– Du blir mindre empatisk av teknologi

Tapper teknologiutviklingen samfunnet for empati som er nødvendig for et velfungerende samfunn? spør Erlend Vestre.

Annonse

Eit fradrag kan'kje vara evig, veit du

I en fersk rapport ser Skatteetaten på opprinnelsen til utvalgte fradrag og hvordan de blir brukt i dag. Fungerer regelverket vi forvalter slik det var tiltenkt, eller har utviklingen gått fra regelverket? spør Hans Christian Holte.

Skyld har ingen plass i endringsprosessar

I meir enn ti år har eg vore overtydd om potensialet som ligg i coaching som tilnærming. Ut frå eiga erfaring har eg altså belegg for å seie at at coaching verkar.

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!

Ledere som vil være med på å forme fremtidens næringsliv må raske på, for fremtiden er ikke noe som kommer – den er her allerede, skriver Vegard Rooth.

Annonse

Tilgjengelighet på nett lokker jobbsøkere

Teknologiens utvikling påvirket arbeidsplasser alle ledd ved tusenårsskiftet. Millenniumsgenerasjonen har brukt den nye teknologien helt fra starten. Det stiller nye krav til arbeidsgiverne, skriver Victor Engelbrecht Dohlmann.

Kommentar

DigitaliseringBlir roboter våre nye møteledere?

Etter en god helg hvor du har ladet batteriene starter mandagen med minst ett dårlig møte. Kan robotene lede møter bedre?

EndringsledelseForandring er uunngåelig – fremskritt er noe annet

Alle sammen går vi gjennom forandringer i løpet av livet, om vi liker det eller ikke. Men forandring er ikke alltid det samme som fremskritt, skriver partner og konsulent Per Egill Frostmann.

Blikk for bedre ­beslutninger

Ledere som tegner bilder av nettverkene sine, blir satt i stand til å ta bedre ­strategiske beslutninger, Morten H. Abrahamsen og Lars Huemer ved BI.

Derfor er ikke driftsinntektene avgjør­ende for Amazon

Følgende er et innblikk i hvordan Amazon-eier Jeff Bezos’ alternative spilleregler fører til en formidabel økning i aksjekursen.

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Når det smeller, så hjelper det ikke at medarbeiderne dine tror på egne muligheter og har masse tillit til deg som leder. Da trengs det først og fremst evne til handling.

Analyse

Klart for snikjakt på regjeringen

Opposisjonen på Stortinget kommer til å bruke høsten på å prøve seg frem. Deretter er det klart for en regjeringsjakt ingen kommer til å snakke høyt om. Hvordan den vil arte seg, er blant annet avhengig av maktkampene i Ap, skriver Aslak Bonde

Profitt på sosiale utfordringer: Problem eller løsning?

Sosiale entreprenører er med på å løse store utfordringer i det norske samfunnet, og offentlig sektor bør derfor ønske et samarbeid med disse virksomhetene velkommen, skriver Michelle Jensen og Tobias Studer Andersson.

Forskningen må være god for å være relevant

Det er mye debatt om relevansen til forskningen som utføres ved universiteter og høyskoler. Men det nytter ikke å være relevant, hvis man ikke er god. Og det tar tid å levere godt.

Beslutningsvegring – vår nye folkesykdom?

Mange ledere sliter med beslutnings­vegring. Hvorfor er det så vanskelig å ta konkrete og bindende beslutninger?

Ny i lederstilling: Pass deg for fallgruvene

Tusenvis av ledere trer hvert år inn i nye lederposisjoner. Og deres handlinger de første månedene vil langt på vei avgjøre om de lykkes eller feiler i den nye stillingen.

DigitaliseringVåkn opp, kjære ledere

Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen.

OmstillingSmittsom «viral endring»

Det er først når endringer får lov til å spre seg som et ukontrollert virus at de blir effektive.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet: – Sterkere sammen

Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode, skriver skattedirektøren.

Politikken blir mindre blå

De blå-blå fortsetter, men dersom de vil regjere videre i fire år, må ­politikken bli enda mer sentrumsorientert. I en slik situasjon er det et paradoks at idéen om sentrum som et selvstendig alternativ kanskje er i ferd med å dø, skriver Aslak Bonde.

Ledere og hverdagskriser

Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor. Mye handler om hvilken kompetanse lederen har å spille på og med, der den viktigste kompetansen trolig er å kunne bruke andres kompetanse.

Fortsatt usikker på hva du skal stemme?

Er du usikker på hva du skal stemme og ikke klarer å bestemme deg, så kan du først ta vekk de partiene du absolutt ikke vil ha. Deretter kan du med god samvittighet trekke lodd om resten. Det viktigste er at du faktisk går og stemmer, skriver Bjørnar Barbogen.

De verdiløse verdieneHva mener du med «modig»?

Jaså, så dere er ansvarlige, åpne og modige? Men hva mener dere egentlig med det?

Mangel på digital kapasitet

Vi har neppe den digitale kapasiteten vi trenger i møte med omstillingene vi står overfor.

Norge trenger EØS-avtalen!

Det er urovekkende når tunge grupperinger i flere partier vil reforhandle eller stille spørsmål ved EØS-avtalen. Det er urovekkende når USA's president vil reforhandle eller si opp internasjonale handelsavtaler. Små land med åpne økonomier – som Norge – er særlig sårbare hvis og når de internasjonale ­kjørereglene for handel bryter sammen, skriver Stein Lier-Hansen.

Kommune­økonomi, profittfri velferd og oljeskatt

Valgkamper består av mange gjengangere og noen få nye saker og argumenter. I år er kampen mot profittfri velferd, den gryende diskusjonen om oljeskatten og en sjeldent god kommuneøkonomi blant nykommerne. Eller er det bare nye vrier på gamle saker vi ser?

Fra lederjobb til attraktiv konsulent

Hva må til for å gå fra en lederstilling til selvstendig konsulent? Vel, du må i alle fall være helt sikker på at du ønsker å ta steget. Konsulenttilværelsen kan være stri – særlig i starten, skriver Ivar Årnes.

Vi trenger et eget UP til sjøs

Politiet kutter innsatsen på sjøen i år også. Dette går ut over sikkerheten. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) mener det er på tide å opprette et eget utrykningspoliti til sjøs, skriver Geir Giæver.

RekrutteringDet koster skjorta å ansette feil

Kostnadene ved feilansettelser eller underprestasjon hos eksterne ansatte er svært store. En årsak til fiasko er at de nye ikke finner tonen med de kollegene, skriver IMD-professor Michael D. Watkins.

Ny som mellomleder

Overgangen fra rollen som førstelinjeleder til det å bli mellomleder er for mange en uventet krevende prosess. Spørsmålet er; hvorfor det? skriver forfatter og ledelsesrådgiver Frode Dale.

Hva fremmer resultater?

Ledelse handler om å tørre, å prøve og å feile. I tillegg kreverdet øvelse, fokus og en smule mot. Og klarer du å motivere dine medarbeidere, er mye av jobben gjort, skriver regiondirektør i UDI, Stig Arne Thune .

5 grunner til at ­Microsofts oppkjøp av ­LinkedIn var lurt

26,6 milliarder dollar! Det er en stiv pris, men Microsoft gjør en god deal. Her er de viktigste grunnene til hvorfor oppkjøpet er verdifullt for Microsoft, skriver Michael R. Wade.

Jakten på den gode styringen

Bedre styring i det offentlige fordrer tydelige prioriteringer fra politikere og etatsledelse, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Varsel om befolkningskatastrofe

Klimakonsekvenser og global oppvarming er i fokus. Ikke så med de katastrofale konsekvensene for vår planet av en pågående global befolkningseksplosjon, skriver Noralv Veggeland.

Ledere frigjør menneskers potensial

Sjefer kontrollerer mennesker og prosesser, lederen frigjør menneskers potensial, skriver John Kjetil Wang-Hansen.

Et meget meningsfylt arbeid

Siste året har jeg etter 15 år i sykehus vært fastlegevikar i Tromsø kommune, skriver Jo-Endre Midtbu.

Fleksibilitet vs drepende stillstand

Fleksibilitet er nøkkelen til å lykkes med innovasjon i det digitale landskapet. Hva er det Spotify og Hilti gjør riktig? Skriver Carlos Cordon.

– Aktørmangfold styrker ­velferdsstaten

Monopol på offentlige tjenester er feil politikk når det norske samfunnet møter et velferdsgap som blir større og større, skriver administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Kritikk fra egen rekke

Øknomifaget trenger endringer. Både høyre- og venstresiden tar feil, konkluderes det med i ny bok, skriver Noralv Veggeland.

Digitalisering: – Langt mer enn teknologi

Digitalisering er omstilling ved hjelp av teknologi. Derfor handler digitalisering først og fremst om god ledelse, god styring, og godt samarbeid mellom virksomhetene og leverandørmarkedet. For å få til dette trenger vi politisk tilrettelegging, skriver Asbjørn Seim og Nina Wilhelmsen.

Om teamutvikling, ­forskning og mismot

Ledelse av team basert på modeller med karikerte mennesketyper er både kunnskapsløst og moralsk betenkelig, mener professor Endre Sjøvold ved NTNU. Forskning viser at samspillet mellom medlemmene i teamet er viktigere enn enkeltpersonene, skriver Endre Sjøvold.

Sosiale medier: Et topplederansvar

Politikerne har forstått det for lenge siden: Sosiale medier er kommet for å bli, og har gitt en rekke nye kommunikasjonsmuligheter. Norske toppledere bør følge etter, skriver Trond Albert Skjelbred og Marte Leirvåg.

Manglende læring er ­bi­standens hovedutfordring

Hovedutfordringen for norsk bistand er ikke bruk av ­konsulenter. Det er bedre læring, ikke færre konsulenter som virkelig ville gjort bistanden enda mer effektiv, skriver Per Øyvind Bastøe.

Inspirerende industrifokus

Det var skjellsettende viktig at Regjeringen tidligere i vår presenterte Industrimeldingen, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

HK og FellesforbundetVi krever likepensjon

Pensjon er utsatt lønn. Det er derfor like naturlig å kreve likepensjon som likelønn. HK og Fellesforbundet har foreslått noen små endringer av tjenestepensjonslovene som bidrar til å utjevne pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn og bedre pensjonen til midlertidig ansatte.

Fem krav til morgen­dagens ledereKronisk endringsdyktig er ­første bud

Fem råd til unge mennesker med ­ambisjoner om å være med å forme fremtidens bedrifter og organisasjoner, skriver Dagfinn Ringås.

PerspektivmeldingenOverhengende fare for beslutningsvegring

Synspunkt av Erlend Vestre.