Annonse
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ledet forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Statsrådens spesialrådgiver på pensjon Roar Bergan (t.v) og Christl Kvam (H) (t.h). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Stimulerer til økt arbeidsdeltakelse og større fleksibilitet

Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enige med arbeidsgiverne om en ny pensjonsordning for 800.000 offentlig ansatte 3. mars, forutsatt at medlemmene sa ja.

Onsdag overleverte tre av partene resultatet av sine respektive uravstemninger og evalueringer til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Det ble et rungende ja.

Annonse
Annonse