Annonse

skatteetaten

Økende antall misligheter internt i Skatteetaten

Skatteetaten mottar stadig flere varslingssaker mot egne ansatte, viser en internrapport. I noen tilfeller har ansatte måttet forlate jobben.

SkatteetatenPandemien har ført til økende risiko for arbeidslivskriminalitet

Covid-19-situasjonen har hatt en sterk og negativ påvirkning på økonomien i mange land i verden, og Norge vil være et attraktivt land å søke seg til.

Leder

LederEt forsvarlig lovbrudd

Det er godt at Geir Lippestad hadde vett, mot og etikk til å bryte skatteloven framfor å si opp ansatte og si nei til å hjelpe kundene sine.

Leder

LederEt forsvarlig lovbrudd

Det er godt at Geir Lippestad hadde vett, mot og etikk til å bryte skatteloven framfor å si opp ansatte og si nei til å hjelpe kundene sine.

Synspunkt

SynspunktEnklere å rapportere og riktigere pensjon

Nå blir det enklere for private arbeidsgivere å rapportere pensjon. I tillegg blir pensjonen riktigere, ved at du sparer pensjon av den samme lønnen som du betaler skatt av, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Torstein Hoem.

Synspunkt

SynspunktEnklere å rapportere og riktigere pensjon

Nå blir det enklere for private arbeidsgivere å rapportere pensjon. I tillegg blir pensjonen riktigere, ved at du sparer pensjon av den samme lønnen som du betaler skatt av, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Torstein Hoem.

Mange arbeidstakere får ikke den pensjonssparingen de har krav på

Mellom 50.000 til 88.000 arbeidstakere mottar ikke pensjonssparingen de har rett på. Dette utgjør 1-2 milliarder kroner ekstra per år til obligatorisk tjenestepensjon.

Trenger du å søke om lønnsstøtte?

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Digitalisering kan spare samfunnet for 50 milliarder på 10 år− Kan se fram mot enorme samfunnsgevinster

Ved at offentlige etater digitaliserer sine tjenester i samarbeid med private aktører, vil samfunnet kunne spare kostnader for nesten 50 milliarder kroner de neste 10 årene.

Personverntrøbbel for gigantisk digitaliseringsprosjekt

Både Datatilsynet og finansnæringen er skeptiske til lovforslag som gir Skatteetaten, Politiet og Nav automatisk tilgang på kontoopplysninger i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Synspunkt

Nytt folkeregisterNorges digitalisering har fått en ny grunnmur

Med det nye folkeregisteret som åpnet i september skal brukerne kunne registrere og hente ut data når de selv ønsker, uansett tid på døgnet, skriver Torstein Hoem i Skatteetaten.

Synspunkt

Nytt folkeregisterNorges digitalisering har fått en ny grunnmur

Med det nye folkeregisteret som åpnet i september skal brukerne kunne registrere og hente ut data når de selv ønsker, uansett tid på døgnet, skriver Torstein Hoem i Skatteetaten.

Lånekassesjefen blir ny skattedirektør

Nina Schanke Funnemark er i statsråd fredag utnevnt til skattedirektør for en periode på seks år.

Lånekassesjefen vil bli ny skattedirektør

Tre kvinner og en mann har søkt på stillingen som direktør for Skatteetaten.

Synspunkt

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Ny datadeling åpner for mer forutseende kommuner

Skatteetaten og KS inngår avtale om deling av data.

Kompensasjonsordningen– Virksomheter som jukser kan bli straffeforfulgt

– Hvis virksomheten har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger enten forsettlig eller grovt uaktsomt, kan det bli tiltale etter straffeloven, sier skattedirektøren.

Fra 2000-utfordringer til 2020-problemerSuperbyråkraten

Skattedirektør Hans Christian Holte startet sin karriere i statsforvaltningen med ansvar for å hindre nasjonal datakollaps ved overgangen til et nytt årtusen. 20 år senere skal han ta fatt på en vanskeligere oppgave: å løse problemene i Nav.

Kompensasjonsordningen10.000 virksomheter har søkt om krisestøtte

– Vi har nå gjennomført de første utbetalingene. Vedtak og utbetaling følges opp fortløpende, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Offentliggjør mottakere av koronastøtte

Skatteetaten tar sikte på at opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli gjort tilgjengelig kort tid etter at ordningen trer i kraft.

Skatteetaten skal forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet

– Vi må lage ordningen slik at den er rask og enkel å bruke, men ikke enkel å misbruke, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Det offentlige er uten tvil de ivrigste til å slå bedrifter konkurs

Skatteetaten setter i gang hver tredje konkurs. Men nå bremses det kraftig.

Åtte av ti vil få igjen på skatten

2,8 millioner skattytere vil få tilbake til sammen 33,7 milliarder kroner på skatten, viser den foreløpige skatteberegningen.

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.

Fra i dag får de første tilgang på skattemeldingen

Tiltakene for å bekjempe koronaviruset kan imidlertid få konsekvenser for kvalitet og tilgjengelighet på veiledningen til befolkningen.

Karrieresteg

Ny divisjonsdirektør i Skatteetaten

Torstein Hoem skal lede og videreutvikle divisjon informasjonsforvaltning, som er Skatteetatens enhet for folkeregister, innhenting og deling av data.

Helt ny skattemelding kommer i mars – slik blir endringene

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får helt ny skattemelding i år. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

De fleste næringsdrivende tror skattejuks blir oppdaget

Et stort flertall av næringsdrivende tror det er stor sannsynlighet for at juks med skatter og avgifter blir oppdaget av skattemyndighetene i deres bransje.

Opplysninger for 9.000 ansatte i Skatteetaten mulig på avveie

Personopplysningene til 9.000 ansatte i Skatteetaten kan være på avveie etter at de i strid med avtalen hadde vært tilgjengelig for Evrys ansatte i Ukraina.

Skatteetaten og Statnett inngår samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som skal forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter.

Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

Oljemygg fikk 1 milliard i refusjon

3,8 milliarder refundert til oljemyggene totalt i 2018. Her er hele listen: Disse betalte mest oljeskatt, og disse fikk mest tilbake.

Skattesmell for pendlere over nyttår

1. januar kommer en endring som gjør at pendlere kan miste et årlig fradrag på over 30.000 kroner.

Karrieresteg

Han blir ny IT-direktør i Skatteetaten

Jørn Leonhardsen blir ansvarlig for å lede og drive den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av i etaten, som har rundt 6500 ansatte.

Klimavennlige statsetater

Det er flere klimabevisste statlige etater der ute, mens andre lar seg inspirere til innsats av Hans Christian Holte og hans folk i Skatteetaten.

Synspunkt

Digitale ledere deler data

For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. Men strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt.

Synspunkt

Digitale ledere deler data

For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. Men strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt.

Synspunkt

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

– Forebygging mer effektivt enn sanksjoner

Over halvparten av virksomhetslederne i en rekke bransjer må konkurrere med aktører som driver ulovlig. Men strengere sanksjonering er ikke nødvendigvis veien å gå, mener Skattedirektøren.

Karrieresteg

Hun skal lede arbeidet med arbeidslivskriminalitet

Ønsket seg fleksibilitet - la om hele organisasjonen

– Nå får jeg for første gang det strategiske og det operative leddet samlet rundt mitt bord, sier Hans Christian Holte, toppsjef i Skatteetaten.

Synspunkt

Kan redusere svart økonomi og gi bedre offentlige tjenester

Når vi skal fatte beslutninger trenger vi mest mulig relevant informasjon. I mange situasjoner sitter Skatteetaten på de relevante opplysningene. Vi ønsker å dele flere opplysninger for å blant annet bidra til at det blir lettere å velge seriøse virksomheter, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

Kan redusere svart økonomi og gi bedre offentlige tjenester

Når vi skal fatte beslutninger trenger vi mest mulig relevant informasjon. I mange situasjoner sitter Skatteetaten på de relevante opplysningene. Vi ønsker å dele flere opplysninger for å blant annet bidra til at det blir lettere å velge seriøse virksomheter, skriver Hans Christian Holte.

Aldri før har færre handlet svart

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft.

Riksrevisjonen vil ha strengere skattekontroll av multinasjonale selskap

Lite kontroll og oppfølging av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene. Slik lyder dommen fra Riksrevisjonen.

Skatteordning verdt 6 milliarder kroner ble misbrukt av over halvparten

Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver.

Stadig flere forteller Skatteetaten om penger i utlandet

I fjor var det nesten en dobling i antall personer som meldte fra til Skatteetaten om uoppgitte formuer og inntekter.

Skatteetaten skal ta skattesnyltere med nytt datasystem

Skatteetatens nyeste våpen i kampen mot økonomisk kriminalitet er en digital analyseplattform til 95 millioner kroner.

Samarbeider i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

Skanska Norge og Skatteetaten inngår samarbeid for å forsterke innsatsen mot kriminelle aktører i byggebransjen.

I disse bransjene er det størst aksept for skattejuks

Aldri før har sjansen for å slippe unna med skattejuks vært så lav, tror bedriftsledere. Samtidig blir de kriminelle i arbeidslivet stadig mer tilpasningsdyktige.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt.

Stadig fremgang i kampen mot arbeidslivskriminaliteten

Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de seneste årene, og at en nedgang kan være nært forestående. Skatteetaten berømmer regjeringens satsing på tverretatlig samarbeid, men LO mener mye gjenstår.

Arbeidslivskriminalitet– Enklere for de seriøse og verre for de kriminelle

Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Entreprenør for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

SynspunktVi må unngå «­offentlig spam»

Offentlige virksomheter bør begrense bruken av varslinger på sms og e-post, og la innbyggerne velge hva de ikke vil motta meldinger om, skriver Hans Christian Holte.

SynspunktVi må unngå «­offentlig spam»

Offentlige virksomheter bør begrense bruken av varslinger på sms og e-post, og la innbyggerne velge hva de ikke vil motta meldinger om, skriver Hans Christian Holte.

SkattSelvangivelsen er død - leve Skattemeldingen

Den nye Skattemeldingen kommer 4. april. Flere ting er nytt. Dette må du sjekke.

Nytt samarbeid mot a-krimFlere titalls kriminelle nettverk avslørt • 60 millioner kroner inndratt • 37 personer utvist fra landet

Et samarbeid mellom tunge offentlige aktører mot kriminalitet i arbeidslivet ble trappet kraftig opp fra 2015 til 2016. Det ga tydelige resultater, viser årsrapporten som nå foreligger. Aktørene selv er redd de bare skraper i overflaten.

Harde og myke virkemidler

– Vi bryter ned tilliten ved å bruke de harde maktmidlene feil, skriver skattedirektøren.

Annonse
Annonse
Annonse