OVERBLIKK​Slik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Arbeidsledigheten faller fra måned til måned, men fallet drives hovedsakelig av store frafall fra arbeidsstyrken. 

 

jobbskaping

Arbeidsdeltakelse

opp

66.8%

 

kø

Arbeidsledighet

Ned

4.2%

 

Med ett blikk

Arbeidsdeltakelsen har tradisjonelt vært, og er, svært god i Norge. Men utviklingen det seneste året, spesielt nedturen i oljebransjen, har jekket Norge ned noen hakk, og nivået nærmer seg europeisk standard.

 

 

Historisk utvikling i arbeidsledigheten

Nedturen i oljesektoren har rammet norsk arbeidsliv hardt, og følgelig har mange mistet jobben. I fjerde kvartal 2016 var 130.000 arbeidsledige, ifølge SSB. Det tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Svak utvikling i arbeidsstyrken tilsier at dette tallet skal ytterligere ned kommende kvartal.

 

Deltakelsen i arbeidslivet fordeler seg på følgende måte:

 

 

Midlertidighet

Sommeren 2015 endret myndighetene reglene for midlertidige ansettelser, og gjorde det enklere for arbeidsgivere å tilby jobbsøkere korte kontrakter. Siden den gang har andelen midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv økt med drøyt ett prosentpoeng, til det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

 

Utdanning

Jo høyere utdanning, jo lavere arbeidsledighet. Det har vært regelen, og er fortsatt fasiten for det norske arbeidsmarkedet. Med trøbbel i oljebransjen har imidlertid mange høyt utdannede mennesker blitt kastet ut i arbeidsledighet. Arbeidsdeltakelsen blant de med videregående utdanning eller høyere er generelt under fire prosent, og avstanden til de uten formell utdanning er tradisjonelt stor.

 

Tallgrunnlaget er hentet fra SSBs kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser og supplerende statistikk. Les mer om hvorfor SSB og Nav opererer med forskjellige arbeidsledighetstall her.