OVERBLIKK​Slik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

Arbeidsledigheten har falt fra måned til måned den seneste tiden, hovedsakelig drevet av store frafall fra arbeidsstyrken. Fra januar til februar økte imidlertid ledigheten igjen, med 0,1 prosentpoeng, viser de seneste AKU-tallene fra SSB.

 

jobbskaping

Arbeidsdeltakelse

opp

66.9%

 

kø

Arbeidsledighet

Opp

4.3%

 

Med ett blikk

Arbeidsdeltakelsen har tradisjonelt vært, og er, svært god i Norge. Men utviklingen de seneste årene, spesielt nedturen i oljebransjen, har jekket Norge ned noen hakk, og nivået nærmer seg europeisk standard.

 

 

Historisk utvikling i arbeidsledigheten

Nedturen i oljesektoren har rammet norsk arbeidsliv hardt, og følgelig har mange mistet jobben. I første kvartal 2017 var 124.000 arbeidsledige, ifølge SSB. Det tilsvarer 4,5 prosent av arbeidsstyrken - svakt opp fra kvartalet før. Spådommene ved forrige AKU-publisering var at utviklingen skulle gå andre veien.

 

Deltakelsen i arbeidslivet fordeler seg på følgende måte (K1 2017):

 

Og slik har den norske arbeidsstyrken utviklet seg:

 

Midlertidighet

Sommeren 2015 endret myndighetene reglene for midlertidige ansettelser, og gjorde det enklere for arbeidsgivere å tilby jobbsøkere korte kontrakter. Frem til 3. kvartal 2016 økte midlertidighetsgraden i norsk arbeidsliv kraftig, før den begynte å falle igjen. I første kvartal 2017 har midlertidighetsgraden falt til det laveste nivået på to år.

 

Utdanning

Jo høyere utdanning, jo lavere arbeidsledighet. Det har vært regelen, og er fortsatt fasiten for det norske arbeidsmarkedet. Med trøbbel i oljebransjen har imidlertid mange høyt utdannede mennesker blitt kastet ut i arbeidsledighet. Arbeidsdeltakelsen blant de med videregående utdanning eller høyere er generelt under fire prosent, og avstanden til de uten formell utdanning er tradisjonelt stor.

 

Tallgrunnlaget er hentet fra SSBs kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser og supplerende statistikk. Les mer om hvorfor SSB og Nav opererer med forskjellige arbeidsledighetstall her.