Annonse
Ved å være aktiv på nettet kan du ta styring over den digitale profilen din. Foto: Shutterstock.com

3 grunner til at ledere bør profilere seg på nett

Mange toppledere er opptatt av selskapets image på internett, men bryr seg lite eller ingenting om hvordan de selv fremstår, skriver Sam Ford i kommunikasjonsfirmaet peppercomm i et innlegg hos Inc.com. Han skriver at ledere ofte spør ham om det overhodet er noen forretningsmessige begrunnelse for å prioritere profilering av seg selv på nett.

Ford har en hel liste med tilbakemeldinger han pleier å gi ledere som legger den typen holdninger for dagen. Dette tre av dem:

  • Du har en digital profil, selv om du verken publiserer på nett eller er aktiv i sosiale medier selv. Mange tenker at de så lenge de ikke har noen aktive kontoer, har de heller ikke noe å bekymre seg over. All den tid artikler der navnet ditt er nevnt, uttalelser du har gitt etc. er søkbare, vil imidlertid den som søker opp navnet ditt danne seg et bilde av deg. Det skjer på bakgrunn av den informasjonen han eller hun måtte finne.
  • Du bør ta styring over profilen din, ellers kan den fremstå som forvirrende, misledende og utdatert. Hvis du ikke tar kontrollen, kan den digitale profilen din også gi et lite strategisk bilde av hvem du er.
  • Å ha en sterk profil på nett handler om omdømme, ikke forfengelighet. Sam Ford skriver at mange ledere sier at de er mer opptatt av selskapet enn av sin egen profil. Hans argument er at hvis du er synlig i presseoppslag, videoer om selskapet /bransjen, som spaltist i ledende bransjepublikasjoner etc, vil det gi deg økt troverdighet, noe som i neste omgang vil være positivt for selskapets omdømme. Når selskapet vokser og du skal nå ut til et publikum som strekker seg ut over det du kjenner fra før, kan personlig omdømme bli en nøkkel for forretningsvirksomheten din, mener Ford.

 

Annonse
Annonse