Annonse

Arbeidsliv

Synspunkt

Følelseskalde ledere og kollegaer

Problemet er etter min mening at mange ledere ikke er (gjort) i stand til å lese verken egne eller andres følelser. Resultatet blir som oftest misforståelser, uenigheter og andre former for kommunikasjonsbrudd - og veien mot konflikter og mistrivsel blir således kort, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Følelseskalde ledere og kollegaer

Problemet er etter min mening at mange ledere ikke er (gjort) i stand til å lese verken egne eller andres følelser. Resultatet blir som oftest misforståelser, uenigheter og andre former for kommunikasjonsbrudd - og veien mot konflikter og mistrivsel blir således kort, skriver Frode Dale.

Virke:– Forståelig at de som har blitt permitterte gjentatte ganger finner seg nye jobber

Rekrutteringsutfordringene var femdoblet etter gjenåpningen høsten 2021 blant overnattings- og serveringsvirksomheter. Mer enn 1 av 4 virksomheter fikk ikke tak i ansatte.

Én av fem innen lyd- lys- og scenebransjen har sluttet

– Jeg tror ikke at noen i min situasjon ikke har vurdert å slutte, sier Marius Widerøe, daglig leder i Konsertsystemer LLB AS og styreleder i Bransjeforeningen for sceneteknisk bransje (BFSP).

Synspunkt

Fem trender som vil forme fremtidens arbeidsliv

Hvordan forberede seg på fremtidens arbeidsliv? Her er fem tunge trender som vil forandre spillereglene, skriver Jon-Arild Johannessen.

Synspunkt

Fem trender som vil forme fremtidens arbeidsliv

Hvordan forberede seg på fremtidens arbeidsliv? Her er fem tunge trender som vil forandre spillereglene, skriver Jon-Arild Johannessen.

Synspunkt

Heltidskultur styrker arbeidslivet

Dagens Perspektiv er bekymret for regjeringens forslag om å styrke retten til heltid. Jeg kan berolige, skriver Hadia Tajik.

Synspunkt

Heltidskultur styrker arbeidslivet

Dagens Perspektiv er bekymret for regjeringens forslag om å styrke retten til heltid. Jeg kan berolige, skriver Hadia Tajik.

TajikSeriøse aktører vil tilpasse seg regjeringens innstramminger

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) avviser kritikken av regjeringens innstramminger i byggebransjen og sier de vil være lette å tilpasse seg for seriøse aktører.

Tror vi vil være to dager på hjemmekontor fremover

Arbeidstagere foretar færre reiser i rushtrafikken enn før pandemien, og dette er en endring som forventes å vedvare. Fremover er anslagene at vi vil tilbringe rundt to dager i uken på hjemmekontor.

Lederverktøy

Slik lykkes du med blandet læring

Kravet til effektivitet og liten tid til å delta på fysiske kurs gjør at nye læringsformer brer om seg. Og nå ønsker flere ledere og bedrifter å veksle mellom samlinger og mer teoretiske læringsformer, enten digitalt eller fysisk.

Tajik vil bøtelegge flere i arbeidslivet

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) pålegger Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet å skrive ut flere bøter.

Regjeringen skal lage en Norges-modell for sunnere konkurranse og et seriøst arbeidsliv

Nå skal regjeringen lage en Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

Synspunkt

«Generasjon resignasjon» har fylt femti

Det er særlig de yngste arbeidstakerne som tilkjennegir sin uro og mistrivsel i nåværende jobb, der tallet på de som kunne tenke seg å skifte arbeidsgiver, ligger godt over 50%, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

«Generasjon resignasjon» har fylt femti

Det er særlig de yngste arbeidstakerne som tilkjennegir sin uro og mistrivsel i nåværende jobb, der tallet på de som kunne tenke seg å skifte arbeidsgiver, ligger godt over 50%, skriver Torgeir Flatjord.

Løsepengevirus kan lamme småbedriftene– Ett klikk kan være nok

Hvis du driver bedrift i 2022, er du på nett, og dermed også et mål for datakriminalitet.

Synspunkt

Hvordan utløse krefter i ønsket retning?

Ledelse er mer enn å være operativ, og en viktig del handler om å skape mening, skriver Mariann Crantz

Synspunkt

Hvordan utløse krefter i ønsket retning?

Ledelse er mer enn å være operativ, og en viktig del handler om å skape mening, skriver Mariann Crantz

Forsterket arbeid med grønnvasking

– Arbeidet med bærekraft er ikke nytt for Kiwi, men vi ønsket å begynne å jobbe mer systematisk mot grønnvasking sier Francesca Accerbi, bærekraftansvarlig i Kiwi. Stillingen er nyopprettet og Accerbi begynte i jobben i august 2021.

Dytter næringslivet i grønnere retning420 bedrifter har forpliktet seg til å bli bedre på bærekraft

Grønnvaskingsplakaten skal bidra til å gi næringslivet og enkeltaktører et dytt i mer bærekraftig og grønn retning. Hittil har over 420 bedrifter signert på at de vil gjøre sitt ytterste for å følge de 10 prinsippene i plakaten.

Regjeringen foreslår strengere karantenelover for politikere

Et høringsforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i loven som regulerer politikeres uttreden fra regjeringsapparatet.

Dette stresser ansatte mest på arbeidsplassen

Dårlig bedriftskultur er den viktigste årsaken til stress på jobben, viser en ny undersøkelse.

Klienter, elever eller pasienter står bak trusler og vold på arbeidsplassen

Det er sjelden at det er kollegaer eller sjefer som er opphav til trusler eller vold mot ansatte, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Auntie-grunnleggerStartet sin egen hjelpetjeneste da hun selv ble utbrent og sluttet i jobben

Mervi Lamminen lagde tjenesten hun selv hadde trengt da hun slet med psyken. – Folk snakket ikke like høyt om mental helse som i dag, sier hun.

SMB-undersøkelse– Bedriftene har mistet tiltro til politikerne

Frykten for konkurs etter de siste nedstengningene øker blant små- og mellomstore bedrifter i Norge.

Smitte og strenge karantenekravForvirring over nye sykepenger-regler

De nye reglene som skal gi refusjon til arbeidsgivere skaper forvirring.

Flere bedrifter varsler permitteringer

Etter at regjeringen la fram nye og strengere koronatiltak tirsdag kveld, varsler flere bedrifter at de blir tvunget til å permittere sine ansatte.

ForskningMinoriteter blir systematisk diskriminert i ansettelsesprosesser

Arbeidsgivere i staten opplever stor grad av frihet og vektlegger subjektive og lite transparente kriterier som «personlig egnethet», til tross for at offentlige virksomheter er underlagt en strengere regulering enn private bedrifter.

Ny lovKan tape på å gjøre «det riktige»

Ny lov krever krever at virksomheter innhenter informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. De som tar loven alvorlig risikerer tapt omdømme.

PortugalForbudt for sjefen å ringe ansatte etter arbeidstid

Å bryte loven kan føre til bøter for arbeidsgivere som ikke slutter å ringe ansatte når de ikke er på jobb.

Synspunkt

Å arbeide med menneske kan vere tøft for helsa

Relasjonar til menneske er ein viktig og givande del av arbeidet for mange yrkesgrupper, men samtidig kan høge emosjonelle krav bli ei arbeidsmiljøbelastning, skriv Ragnhild Lied.

Synspunkt

Å arbeide med menneske kan vere tøft for helsa

Relasjonar til menneske er ein viktig og givande del av arbeidet for mange yrkesgrupper, men samtidig kan høge emosjonelle krav bli ei arbeidsmiljøbelastning, skriv Ragnhild Lied.

YS– Flere bedrifter organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret

YS-leder Erik Kollerud krever fortgang i arbeidet med å tette smutthullene i arbeidsmiljøloven.

Foreldre kan fortsatt gå på jobb når barna er koronasmittet

Om barna dine blir koronasmittet kan du fortsatt leve som normalt og gå på jobb, så lenge du er vaksinert og symptomfri.

Nordmenn tror på en god jul – tre ganger flere skal på julebord i år

Kun 14 prosent tror på en «annerledesjul» i år, mens halvparten av oss skal på julebord, viser Opinions koronamonitor.

Jobbanalytiker– Ser ut til å gå mot et rekordår i stillingsmarkedet

Tilbudet av stillinger vokser vesentlig kraftigere enn tilgangen på kandidater. Det er helt klart en ubalanse i markedet, med en ekstrem etterspørsel etter arbeidskraft på den ene siden og for lav tilgang på arbeidskraft på den andre siden.

«Hybridkontoret» sprer seg i næringslivet etter gjenåpningen

Selv om anbefalingen om hjemmekontor er opphevet, lar flere store bedrifter sine ansatte veksle mellom å være på kontoret og å jobbe hjemmefra.

Synspunkt

Blås i mangfold – la seniorene blø

Siden 2015 har ønsket pensjonsalder hos de eldste og fremdeles yrkesaktive blant oss sunket med et helt år. Det bekymrer politikere og forskere. Men bekymrer det ledere i næringslivet? Det virker ikke akkurat slik, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Blås i mangfold – la seniorene blø

Siden 2015 har ønsket pensjonsalder hos de eldste og fremdeles yrkesaktive blant oss sunket med et helt år. Det bekymrer politikere og forskere. Men bekymrer det ledere i næringslivet? Det virker ikke akkurat slik, skriver Torgeir Flatjord.

Støre advarer mot pekefingre i klimapolitikken

En bedrevitende klimapolitikk kan føre til svekket oppslutning og større spenninger i samfunnet, frykter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Flere tok formell utdannelse og videreutdannelse under pandemien

I den nye regjeringsplattformen trekkes kompetanseutvikling særlig trekkes frem som et område det skal samarbeides tettere på.

Synspunkt

Problematisk drikking på jobben

Problematisk bruk av alkohol fører til fravær, ineffektivitet, sikkerhets- og omdømmerisiko. Og det påvirker arbeidsmiljøet negativt, skriver Akan-direktør Elisabeth Ege.

Synspunkt

Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd

Sexisme og rasisme er begreper som alle kjenner til og som de aller, aller fleste av oss tar tydelig avstand fra. Alderisme derimot, er det trolig færre som vet hva er, skriver Torgeir Flatjord.

Synspunkt

Problematisk drikking på jobben

Problematisk bruk av alkohol fører til fravær, ineffektivitet, sikkerhets- og omdømmerisiko. Og det påvirker arbeidsmiljøet negativt, skriver Akan-direktør Elisabeth Ege.

Synspunkt

Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd

Sexisme og rasisme er begreper som alle kjenner til og som de aller, aller fleste av oss tar tydelig avstand fra. Alderisme derimot, er det trolig færre som vet hva er, skriver Torgeir Flatjord.

Utfordrer unge kvinner til å løse helseproblemer med teknologi

Prosjektet «Jenter og teknologi» vil vise at unge jenter kan kombinere det å jobbe i helse- og omsorgssektoren med en teknologiutdannelse. – Teknologi er viktig for å bedre folkehelsen, sier prosjektlederen.

Se opp for tegn på utbrenthet

Optimismen er tilbake. I høst starter hele arbeidslivet på en skikkelig «ny giv». Men alle endringene og den knallharde konkurransen kan ha sin pris. Uholdbart høyt arbeidspress over tid, kan føre til overarbeid og utbrenthet, sier professor.

Stormberg-sjefen– Må øke mangfoldskompetansen til ledere

Toppsjef Hege Nilsen i Stormberg mener norsk arbeidsliv går glipp fantastiske ressurser når ledere ikke ansetter noen som ikke ligner på dem selv.

Synspunkt

Arbeid med mening

Bør jobben vi gjør tjene en større hensikt enn kun å dekke utgiftene til livets opphold? spør Truls Liland.

Synspunkt

Arbeid med mening

Bør jobben vi gjør tjene en større hensikt enn kun å dekke utgiftene til livets opphold? spør Truls Liland.

NHO spår bedre tider i arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten vil fortsette å falle i årene som kommer, konkluderer NHO i en fersk rapport. – Vi er nesten der vi skal være, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

Kjempeerstatning til tidligere Tesla-ansatt i rasismesak

En tidligere Tesla-ansatt som saksøkte selskapet for å ha oversett rasisme på fabrikken der han jobbet, er tilkjent erstatning på 1,2 milliarder norske kroner.

Hjelper høyt utdannede innvandrere inn på arbeidsmarkedet

Ingeniører, lærere, geologer, økonomer, sosionomer og arkitekter hadde gode karriere før de kom til Norge. Så sa det stopp. Pilot-prosjektet JobbAsker skal hjelpe dem med få åpne døren inn til det norske arbeidsmarkedet.

Synspunkt

Vanlige arbeidsfolks regjering

En ny regjering vil møte høye forventninger og en lang rekke utfordringer som må løses. Alt kan ikke fikses, hvert fall ikke over natten. Men forventningene om en ny retning må innfris, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

Vanlige arbeidsfolks regjering

En ny regjering vil møte høye forventninger og en lang rekke utfordringer som må løses. Alt kan ikke fikses, hvert fall ikke over natten. Men forventningene om en ny retning må innfris, skriver Julie Lødrup.

Tydelig økning i antall unge som melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For arbeidstakere i aldersgruppa 17 til 24 år melder 17 prosent fra om at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i 2019, mot 11 prosent i 2016.

Salesforce tilbyr å hjelpe ansatte i Texas med å flytte etter ny, radikal abortlov

Hvis Salesforce-ansatte og deres familier er bekymret for tilgangen til helsehjelp rundt en graviditet, vil selskapet hjelpe dem med å flytte til en annen stat.

− Lojaliteten i arbeidslivet er truet

En sykepleiers lojalitet er hos pasienten. Moralsk sett er det åpenbart. Men i dag krever ledelsen at lojaliteten skal rettes mot «måloppnåelsen». Dermed settes sykepleieren i en lojalitetsspagat.

Frihet under ansvarFår jobbe med egen startup i arbeidstiden

Teodor Heggelund bruker ti arbeidstimer i måneden på å jobbe med sitt eget personlige prosjekt, selv om han er fulltidsansatt i venture selskapet Iterate.

RapportMangel på erfaring er største utfordring for å få seg jobb

Mangel på erfaring er det største hinderet for å få seg jobb i dag, viser en ny undersøkelse. Like etter kommer mangel på nettverk og kontakter.

Annonse
Annonse
Annonse