Annonse
Kommentar

Kvalitet er mer enn eksellens

Skal vi fremme kvalitet i norsk forskning må vi huske at kvalitet er mer enn akademisk eksellens, skriver Tanja Storsul.

Kommentar

Byggeskandalen på Stortinget: I stortingståken

Det er mye som tyder på at våre folkevalgte har gått i flokk inn i det som i forskningslitteraturen er velkjent som «The Planning Fallacy» – planleggingens villfarelse, skriver Per Olav Istad.

Kommentar

Forretningsidéer er ikke ens­betydende med forretningsmuligheter

Forretningsideer krever inspirasjon, mens forretningsmuligheter innebærer hardt arbeid. Slik kan entreprenører gjøre en idé om til et gjennombrudd, skriver Peter Vogel.

Kommentar

Ja, vi elsker den norske modellen

I Norge er samarbeid vanligere enn konflikt. Hvis arbeidslivet skal være slik også i fremtiden, må vi passe ekstra godt på den norske modellen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Analyse

KrF reddet litt av Stortingets ære

Stortingets byggesprekk har fått deler av Stortinget til å tenke litt mer prinsipielt enn før, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Havet i nord – vår nye globale vekstarena

Samtidig som olje- og gassaktiviteten og utbyggingen i Barentshavet øker, øker også mulighetene for grønne energi­løsninger i de norske havområdene som både kan og bør spille en stor global rolle, skriver Ole Øvretveit og Owe Hagesæther.

Kommentar

Hva med en jobb i industrien?

Digitalisering endrer samfunnet på mange områder, men gir oss også nye muligheter. Unge mennesker som lurer på hva de skal bli og hvor de skal satse bør orientere seg mot industrien, skriver Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Analyse

Den ubegripelige SSB-saken

Siv Jensen trenger ikke å uroe seg for egen stilling, selv om SV ønsker å fremme mistillitsforslag mot henne i SSB-saken. Likevel har finans­ministeren både tapt generell troverdighet, og hisset på seg flere opposisjonspartier. Helt selvforskyldt.

Kommentar

Hvorfor er toppledere lavt representert i sosiale medier?

Mange toppledere vegrer seg for å engasjere seg i sosiale medier. Dette til tross for at digitalt synlige ledere bidrar til en rekke fordeler for organisasjonen de representerer, skriver Erlend Førsund.

Kommentar

Overvåkning er lite lønnsomt

Mulighetene for å overvåke ansatte blir stadig flere. Men er overvåkning lurt i lengden? spør Helge Svare og Vilde Hoff Bernstrøm.

Kommentar

Der de nye ideene oppstår

De forskerne som er spesielt kreative har ofte en ganske bred faglig profil. I mange tilfeller oppnår de kreative gjennombrudd når de bytter forskningsfelt. Men det tar ofte lengre tid før denne forskningen anerkjennes av andre, skriver John-Arne Røttingen.

Kommentar

Liv og lære i kompetansevirksomheter

Alle later til å være enige om at fremtidens arbeidsliv vil kreve høyere og mer oppdatert kompetanse. Da er det synd at stadig færre av oss tar etter- og videreutdanning, skriver Econa-leder Tom Bolstad.

Analyse

Sentrums endelige død

2018 blir året der idéen om et selvstendig politisk sentrumsalternativ blir gravlagt etter et 45 år langt nær-døden-liv, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

Norges Bank – en mektig stat i staten

Som i mange andre vestlige land er sentralbanken, Norges Bank, en selvregulerende og ikke politisk styrt institusjon. Men er det klokt at en av Norges mektigste institusjoner står utenfor politisk styring? spør Noralv Veggeland.

Kommentar

En spesiell lederutfordring

Hvor langt er det mulig å gå på veien fra høflig diplomati til å bygge et lederteam med en felles endrings­agenda, i ledelsen av internasjonale nettverk og arenaer? Spør Hans Christian Holte.

Analyse

Velger å være politisk maktesløs

Politikere flest har stor tro på at de kan styre helsevesenet, skolen og arbeidsdeltakelsen, mens de fremstår som mer eller mindre avmektige i kampen mot arbeidslivskriminalitet og lovlige skatteundragelser. En slik forskjellsbehandling er det mulig å gjøre noe med, skriver Aslak Bonde.

Kommentar

En synlig sjef gir synlig gevinst

Mange toppledere vegrer seg for å engasjere seg i sosiale medier. Dette til tross for at digitalt synlige ledere bidrar til en rekke fordeler for organisasjonen de representerer, skriver Erlend Førsund.

Kommentar

Halve folket i arbeid!

Arbeiderpartiets ikoniske slagord fra 1933, «Hele folket i arbeid», må sannsynligvis endres radikalt, skriver Lars Rinnan.

Kommentar

Kulturen hjalp Giske å grave sin egen grav

Da arbeiderbevegelsen vokste fram måtte det kjempes for å bli hørt. Det var bevegelsens fødselssmerte. I dag er kulturen en utfordring, og de sitter alle sammen fast i det samme limet, skriver Hans Erik Anonsen.

Analyse

BNP-vekst knuser mål

Mye tyder på at statsminister Solberg allerede har gitt opp målsetningen om å nå NATOs mål for forsterket forsvarssatsing. Dermed kan det igjen bli grasrot-kupp på Høyres og FrPs landsmøter, samtidig som Ap og Sp har fått et nytt angrepspunkt mot regjeringen, skriver Aslak Bonde.

Topplederne må forstå forskjellen på harde og myke trender

Skal du som toppleder legge gode planer for fremtiden må du vite forskjellen mellom en hard og en myk (soft) trend, skriver Stig Hammer.

Forretnings­orientert regnskapsførsel i offentlig sektor

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor er hele tiden oppe i den norske politiske debatten. Og mange er kritiske, skriver Noralv Veggeland.

Digitale forbindelser i nord: Et globalt vendepunkt?

Global digitalisering er en av de viktigste faktorene i utviklingen av Arktis’ fremtid, skriver Ole Øvretveit og Anu Fredrikson.

Delseier med bismak

Vel er det historisk at Høyre for første gang har klart å forene FrP og et sentrumsparti i regjering, men det er langt frem til hovedmålet om å få et stabilt borgerlig styringsgrunnlag. Kanskje lenger frem enn det var for noen uker siden.

Kommentar

Forskning om framtidens arbeidsliv

Vi kan påvirke det som skjer med menneskene når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Kommentar

Mister Arbeiderpartiet makten, mister de alt

Arbeiderpartiet konstitueres i like stor grad av makt som av politikk, skriver Aslak Bonde.

Når kvalitet ikke er nok!

Kundetilfredshet (KTI) og Net Promoter Score (NPS) er to mye brukte metoder for måling av kvalitet. Men når selskaper med gode produkter - feks Kodak, Nokia, Sears - glipper i bakkene, er det noe vesentlig galt. Men hva? Skriver Tor Wallin Andreassen.

Teknologiens fire store globale utfordringer

Her er grunnene til at vi må gjøre ny teknologi som kunstig intelligens til­gjengelig for hele jordens befolkning.

Start før du er klar

Som leder er den viktigste kompetansen du trenger fremover en velutviklet fingerspissfølelse for når du skal satse og når du skal vente. Utfordringen er å gi slipp på kontroll og oversikt, skriver Maj Karin Askeland.

Hva holder en skattedirektør våken om natta?

Det var spørsmålet jeg stilte verdens skattedirektører, da vi tidligere i høst var samlet til toppmøte i Oslo. Anledningen var OECDs Forum on Tax Administration (FTA), et nettverk av ledere for skatteadministrasjoner i 50 land, skriver Hans Christian Holte.

Fornuftig uenighet og retorisk medborgerskap

I en tid der stadig flere holder seg i sitt eget ekkokammer, trenger norske skoleelever å lære seg samfunnsdebatt og «fornuftig uenighet», skriver Anne Bergvad.

Årets siste refleksjon for leiaren

Snart skriv vi 2018. Det er på tide å stoppe opp og reflektere litt, skriver Gro Mykkeltvedt.

Jeg ønsker meg privatlivets fred i 2018

Privatlivets fred forsvant med Internettet - hevder mange. Det skriver professor Tor W. Andreassen.

Analyse

Den Solbergske parlamentarisme

Statsminister Erna Solberg vil normalisere et nytt og uoversiktlig maktforhold mellom Stortinget og regjeringen. Dermed vil hun tvinge opposisjonen til å gjøre et aktivt fremstøt for å kaste henne, og det tror hun ikke Krf vil være med på, skriver Aslak Bonde.

Smarte byer – en stor norsk eksportmulighet

Det globale smartby-markedet representerer et markeds­potensial på 13.000 milliarder kroner de neste tre årene. Her bør Norge kjenne sin besøkelsestid, skriver Gaute Hagerup.

Demokrati: – Det bestående bekrefter alltid sitt fortrinn

Din og min mening teller ikke, så lenge den ikke er forankret i offentlig ­statistikk og ekspertutredninger, skriver Noralv Veggeland.

Rekordlang politisk tenkepause

Norsk politikk er på hold. Statsrådene tar ingen initiativ så lenge de venter på beskjed om de får fortsette. Opposisjonspartiene vinner noen voteringer i Stortinget, men sliter med å utforme langsiktige strategier så lenge de ikke vet hva de står opp mot, skriver Aslak Bonde.

Prosjekt- og teamorganisering i staten

«Moderne» organisering utfordrer etablerte, hierarkiske trekk i stats­administrasjonen og medfører dilemmaer for mellom­ledere og ansatte, skriver Torstein Nesheim.

Verdien av ledelse i prosjektledelse

Gode prosjektledere ser ikke bare prosjektverktøyet og regnearket. De ser også menneskene som skal prestere og samhandlingen mellom dem. Det lønner seg! Skriver Vegard Rooth.

De første lederne vi møter er våre foreldre

Både foreldre og ledere må klare balansegangen mellom krav på den ene siden og respons på den andre for å kunne lykkes med å lede og å utvikle mennesker og resultater.

Brexit - en norsk hodepine

Med Storbritannia ute av EU, endrer situasjonen seg. Konsekvensene kan potensielt bli dramatiske, skriver Erik Oddvar Eriksen.

Slik får vi oppfylt FNs bærekraftsmål

Klimatoppmøtet i Bonn er nylig avsluttet. Dette møtet var først og fremst et arbeidsmøte for å forberede større beslutninger som skal tas neste år. Verden har aldri vært med på en dugnad som den vi nå står sammen om, skriver John-Arne Røttingen.

Er ledere godt nok forberedt på å håndtere kriser?

Nei, mener ledelsesrådgiver Frode Dale. Men slik kan de bli det.

Har du hatt innbrudd?

Tenk deg at du oppdager at noen har fått tak i feriebildene fra din personlige PC, eller du oppdager at bedriftsintern informasjon er borte, skriver Derya Køse og Maiken Michelsen.

Kampen om Barentshavet

Petroleumsaktivitet utenfor Lofoten/Vesterålen/Senja er ikke lenger miljøbevegelsens viktigste sak. Nå er det kampen om Barentshavet det står om. Miljørettssaken i Oslo Tingrett og striden om Goliat-prosjektet gir mange antydninger om hvordan kampen kommer til å arte seg.

DigitaliseringSkal vi gå om bord på toget, løpe etter eller stå igjen på plattformen?

I tillegg til kompetanse, blir de enkelte lands tilrettelegging for digitalisering viktig med tanke på hvor det er lønnsomt å ­plassere fremtidens produksjon, skriver Asbjørn Rolstadås.

Hvorfor skal beste fagperson bli leder?

Det er stor forskjellig på jobbinnholdet til en fagperson og til en leder. Likevel rekrutteres ofte gode fagpersoner som ledere, skriver Mats Kristensen.

Arbeidsdeling på rødgrønn side

Arbeiderpartiet skal slite med å ta tilbake velgere fra SV og Senterpartiet. Sannsynligheten er stor for at vi vil få den samme arbeidsdelingen på rødgrønn side som det er hos de blå. Et moderat og ganske stort parti med ett eller to rene og ranke partier på utsiden av seg.

Bruk kunstig intelligens for å kommunisere med millenniumsgenerasjonen

Mange merkevarer bommer på kommunikasjon rettet mot yngre forbrukere. Skal du prøve ut kunstig intelligens i reklame, er milleniumsgenerasjonen en smart gruppe å begynne med, skriver Magnus Johansson.

– Du blir mindre empatisk av teknologi

Tapper teknologiutviklingen samfunnet for empati som er nødvendig for et velfungerende samfunn? spør Erlend Vestre.

Eit fradrag kan'kje vara evig, veit du

I en fersk rapport ser Skatteetaten på opprinnelsen til utvalgte fradrag og hvordan de blir brukt i dag. Fungerer regelverket vi forvalter slik det var tiltenkt, eller har utviklingen gått fra regelverket? spør Hans Christian Holte.

Skyld har ingen plass i endringsprosessar

I meir enn ti år har eg vore overtydd om potensialet som ligg i coaching som tilnærming. Ut frå eiga erfaring har eg altså belegg for å seie at at coaching verkar.

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!

Ledere som vil være med på å forme fremtidens næringsliv må raske på, for fremtiden er ikke noe som kommer – den er her allerede, skriver Vegard Rooth.

Tilgjengelighet på nett lokker jobbsøkere

Teknologiens utvikling påvirket arbeidsplasser alle ledd ved tusenårsskiftet. Millenniumsgenerasjonen har brukt den nye teknologien helt fra starten. Det stiller nye krav til arbeidsgiverne, skriver Victor Engelbrecht Dohlmann.

Kommentar

DigitaliseringBlir roboter våre nye møteledere?

Etter en god helg hvor du har ladet batteriene starter mandagen med minst ett dårlig møte. Kan robotene lede møter bedre?

EndringsledelseForandring er uunngåelig – fremskritt er noe annet

Alle sammen går vi gjennom forandringer i løpet av livet, om vi liker det eller ikke. Men forandring er ikke alltid det samme som fremskritt, skriver partner og konsulent Per Egill Frostmann.

Blikk for bedre ­beslutninger

Ledere som tegner bilder av nettverkene sine, blir satt i stand til å ta bedre ­strategiske beslutninger, Morten H. Abrahamsen og Lars Huemer ved BI.

Derfor er ikke driftsinntektene avgjør­ende for Amazon

Følgende er et innblikk i hvordan Amazon-eier Jeff Bezos’ alternative spilleregler fører til en formidabel økning i aksjekursen.

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Når det smeller, så hjelper det ikke at medarbeiderne dine tror på egne muligheter og har masse tillit til deg som leder. Da trengs det først og fremst evne til handling.

Analyse

Klart for snikjakt på regjeringen

Opposisjonen på Stortinget kommer til å bruke høsten på å prøve seg frem. Deretter er det klart for en regjeringsjakt ingen kommer til å snakke høyt om. Hvordan den vil arte seg, er blant annet avhengig av maktkampene i Ap, skriver Aslak Bonde

Annonse
Annonse
Annonse