Annonse

5 delegeringstips

Det svenske magasinet Chef gir i en metodeartikkel fem tips om delegering. Dette er overskriftene: 

Vær tydelig
Bestem deg for når, hvor og til hvem oppgaven skal overleveres. Avtal et avslutningsmøte hvor dere kan huke av at oppgaven er gjort.
Deleger viktige oppgaver
Hvis du bare delegerer oppgaver som du mener er uviktige, er det lite sannysnlig at de blir prioritert og ferdige i tide. Spør deg selv: Er oppgaven så uviktig at den kan droppes? Eller er oppgaven så viktig at den med fordel kan delegeres?
Vit hva du delegerer
Snakk med medarbeideren om bakgrunn, nåsituasjon, grunnen til at oppgaven skal gjøres, prosess, forventet resultat og effekt.
Vit hvorfor du delegerer
Delegerer du for å frigjøre egen tid eller for at medarbeidere skal få utvikle seg? Hvis du vet hvorfor du delegerer, er det lettere å slippe oppgaven selv.
Vis interesse – følg opp
Spør hvordan det går/hvordan det føles. Avtal et oppfølgingsmøte når oppgaven delegeres. Da renner ikke oppfølgingen ut i sanden.
Annonse
Annonse