Annonse

Kritiske til sjefers forskjellsbehandling

En undersøkelse analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work har gjort blant 1853 medlemmer i organisasjonen Lederne, viser at det er på disse områdene de gir sjefer best og dårligst score:

Her scorer sjefen best:

  1. Rettferdig behandling uansett seksuell legning: 91% 
  2. Sørge for et fysisk trygt arbeidsmiljø: 90% 
  3. Rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet: 89% 
  4. Rettferdig behandling uavhengig av kjønn: 84% 

Her scorer sjefen dårligst: 

  1. Fordele oppgaver og koordinere arbeidet: 41% 
  2. Ikke favorisere: 43% 
  3. Forfremme dem som fortjener det: 44% 
  4. Involvere medarbeidere i beslutninger: 46% 

Organisasjonen Lederne reagerer på at sjefer favoriserer enkeltpersoner.

– Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne i en pressemelding hos Pressenytt.

Analyseselskapet Great Place To Work har gjennomført den samme undersøkelsen i 2100 virksomheter i 19 land. Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work i Norge, opplyser i pressemeldingen at de ser mer favorisering i disse norske tallene enn i de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013.

– Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, sier Krohn Falck. 

Tallene fra undersøkelsen avdekker imidlertid høy jobbtrivsel. 80 prosent av respondentene i undersøkelsen forteller at de totalt sett trives på jobb, 83 prosent føler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. Enda flere rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger på arbeidsplassen.

Annonse
Annonse