Annonse
En dyktig kandidat blir ikke dummere av å gå ut i fødselspermisjon, påpeker Stein André Haugerud i Proffice. Foto: Shutterstock.com

Ledere kvier seg for å ansette gravide

En undersøkelse utført for rekrutteringsselskapet Proffice blant 2.500 norske yrkesaktive, viser at det fortsatt kan være vanskelig å kombinere arbeid og familieliv. Det gjelder særlig for kvinner.

Rundt 1.000 av deltakerne i undersøkelsen hadde lederroller i arbeidslivet, og av disse innrømmer hver tredje at de var skeptiske til gravide jobbsøkere.

– Blir ikke dummere av permisjon

Unge, mannlige ledere i handelsnæringen er aller minst villige til å ansette kvinner som venter barn.

Direktør Stein André Haugerud i Proffice synes funnet fra undersøkelsen vitner om en uheldig tendens i arbeidslivet.

– Har du rekruttert en utrolig dyktig kandidat, så bør det sees på som en langtidsinvestering. Vedkommende blir ikke dummere av å gå ut i permisjon, kommenterer han.

Spør om familiesituasjonen

Samtidig som tallene viser reelle utfordringer knyttet til det å være gravid og jobbsøker, mener ni av ti ledere at kandidater med barn på vei bør være åpne om situasjonen.

– Det er jo ikke vanskelig å forstå hvorfor gravide ønsker å holde en graviditet skjult, når så mange ledere er skeptiske til å ansette dem. Det er en vanskelig balanse å ønske å være åpen mot en potensiell ny sjef, samtidig som man ikke vil avskrives fra jobben før man har fått presentert seg, nettopp fordi man er gravid, sier Haugerud.

Ifølge likestillingsloven er det forbudt å spørre om planer om familieforøkelse på jobbintervju. Likevel oppga 44 prosent av de spurte lederne i Proffice-undersøkelsen at de mener det er greit å spørre om dette i en intervjusituasjon.

Småbarnsforeldre også upopulære

Når barnet først er kommet til verden blir det noe lettere å være jobbsøker, men fortsatt oppgir nær en av fire ledere, 24 prosent, at de er skeptiske til å ansette småbarnsmødre. Heller ikke fedrene slipper unna; 17 prosent av lederne har betenkeligheter med å ansette menn med små barn.

Annonse
Annonse