Annonse

Overføring av ferie fra i fjor

Spørsmål: En av våre arbeidstagere har til gode 17 virkedager ferie fra i fjor. Det er ikke gjort noen avtale om overføring. Samtidig har heller ikke arbeidsgiver tatt skritt for å pålegge vedkommende å avvikle den ferien før årsskiftet. Hvordan håndterer vi denne restferien?

Personalansvarlig

Svar: Ferieloven forutsetter at det kan, gjennom avtale, overføres inntil 12 virkedager, dvs. 2 uker ferie, til det påfølgende år. Loven har ikke lagt opp til at man er forpliktet til å overføre mer fra arbeidsgivers side. Det normale med den øvrige ferie er da å gjøre opp med et beløp tilsvarende lønn fordi ferien ikke kan slettes som sådan. Det er jo faktisk et tidsrom vedkommende hadde hatt krav på å ha fri.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse